Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:16.11.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:9.7 daa Totalareal gard:35 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1622 stk   
Avling per dekar:1100 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:9 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 50.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Ullensvang Fruktlager SA / Coop Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.95 kr per stk-0.05 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 127.00 kr per stk-1.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 79.40 kr per stk6.40 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 8.00 kr per stk1.30 kr
Streng 2,4 mm 1.14 kr per stk0.04 kr
Ledningsstrømpe 1.04 kr per meter-0.70 kr
Stebo-fix 0.99 kr per stk0.49 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 37.00 kr per stk12.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 22.00 kr per stk7.00 kr
Vatningsanlegg 8293.00 kr per daa4293.00 kr
Grasfrø 104.00 kr per kg26.80 kr
Tunnel 87390.00 kr per daa-10610.00 kr
Morellplante 120.00 kr per stk30.00 kr
Fuglenett/Haglenett 4000.00 kr per daa-500.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 897.40 kr per Brett 10 tablettar-9.60 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 920.00 kr per liter-49.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 6.72 kr per kg-2.28 kr
Bortrac 60.48 kr per liter-0.72 kr
Zintrac 113.60 kr per liter0.00 kr
Bittersalt 6.00 kr per kg0.10 kr
MAP 24.72 kr per kg-10.98 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 22.24 kr per liter3.24 kr
Thiovit 58.24 kr per kg-17.01 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 3156.00 kr per liter20.00 kr
Teldor 884.00 kr per kg3.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 49.60 kr per liter-3.90 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 180.00 kr per kg-2.00 kr
Signum 1024.00 kr per kg-28.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt68665
Manuelt arbeid felt59395
Manuelt arbeid viltgjerde9270
Traktorarbeide felt15520
Traktorarbeide viltgjerde9120
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt96805
Varekostnad totalt1279240
Varekostnad felt1261829
Varekostnad viltgjerde17411
Anleggskostnad totalt1376045

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 850689) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.95plante1622.008028.90Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00127.00planterekkje48.006096.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0079.40eigen_formel381.6730304.33Anleggskostnad
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m1.008.00plante1622.0012976.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.14rekkjemeter9736.0011099.04Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.04plante973.201012.13Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.99plante3244.003211.56Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje192.001027.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0037.00planterekkje144.005328.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.381689.58Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0022.00totalt 4.0088.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.008293.00daa9.7080442.10Anleggskostnad
Grasfrø1.00104.00daa9.701008.80Anleggskostnad
Morellplante0.10120.00plante162.2019464.00Anleggskostnad
Morellplante1.00120.00plante1622.00194640.00Anleggskostnad
Fuglenett/Haglenett1.004000.00daa9.7038800.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter394.808290.80Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter394.80473.76Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter394.808290.80Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter394.80355.32Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
11178 kg1060 kg118 kg11 %avlingsgraf
24711 kg4240 kg471 kg44 %
37067 kg6360 kg707 kg66 %
49423 kg8481 kg942 kg88 %
510708 kg9637 kg1071 kg100 %
611886 kg10697 kg1189 kg111 %
711886 kg10697 kg1189 kg111 %
813064 kg11757 kg1306 kg122 %
914241 kg12817 kg1424 kg133 %
1014991 kg13492 kg1499 kg140 %
1114241 kg12817 kg1424 kg133 %
1214241 kg12817 kg1424 kg133 %
1313064 kg11757 kg1306 kg122 %
1413064 kg11757 kg1306 kg122 %
1511886 kg10697 kg1189 kg111 %
1611886 kg10697 kg1189 kg111 %
1710708 kg9637 kg1071 kg100 %
189423 kg8481 kg942 kg88 %
198245 kg7421 kg825 kg77 %
208245 kg7421 kg825 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
11060 kgkr 53000kr 0kr 53000
24240 kgkr 212000kr 0kr 212000
36360 kgkr 318000kr 0kr 318000
48481 kgkr 424050kr 0kr 424050
59637 kgkr 481850kr 0kr 481850
610697 kgkr 534850kr 0kr 534850
710697 kgkr 534850kr 0kr 534850
811757 kgkr 587850kr 0kr 587850
912817 kgkr 640850kr 0kr 640850
1013492 kgkr 674600kr 0kr 674600
1112817 kgkr 640850kr 0kr 640850
1212817 kgkr 640850kr 0kr 640850
1311757 kgkr 587850kr 0kr 587850
1411757 kgkr 587850kr 0kr 587850
1510697 kgkr 534850kr 0kr 534850
1610697 kgkr 534850kr 0kr 534850
179637 kgkr 481850kr 0kr 481850
188481 kgkr 424050kr 0kr 424050
197421 kgkr 371050kr 0kr 371050
207421 kgkr 371050kr 0kr 371050
Sum192740 kgkr 9637000kr 0kr 9637000
Gjennomsnitt9637 kgkr 481850kr 0kr 481850

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
148161610017189821616-1669510562
2040068189821616-166958997
3060102189821616-166979031
4080145189821616-166999074
5091070189821616-1669109999
60101087189821616-1669120016
70101087189821616-1669120016
80111104189821616-1669130033
90121121189821616-1669140050
100127499189821616-1669146428
110121121189821616-1669140050
120121121189821616-1669140050
130111104189821616-1669130033
140111104189821616-1669130033
150101087189821616-1669120016
160101087189821616-1669120016
17091070189821616-1669109999
18080145189821616-166999074
19070128189821616-166989057
20070128189821616-166989057
SUM481616182139537964032320-333802681591
Gjennomsnitt2408191070189821616-1669134080

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11376045014606812316800022906223611446621
20175947796812316867913628408849160322361211377
301759477968123168679528094088413741422361296369
401759477968123168679528094088418322522361342180
501759477968123168679528094088420821122361367166
601759477968123168679528094088423111722361390072
701759477968123168679528094088423111722361390072
801759477968123168679528094088425402222361412977
901759477968123168679528094088427690822361435863
1001759477968123168679528094088429149222361450447
1101759477968123168679528094088427690822361435863
1201759477968123168679528094088427690822361435863
1301759477968123168679528094088425402222361412977
1401759477968123168679528094088425402222361412977
1501759477968123168679528094088423111722361390072
1601759477968123168679528094088423111722361390072
1701759477968123168679528094088420821122361367166
1801759477968123168679528094088418322522361342180
1901759477968123168679528094088416031922361319274
2001759477968123168679528094088416031922361319274
Sum137604533427816256136284633571290196419277680541641834472158568862
Gjennomsnitt688021671481368123168645482103884020820922361428443

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleige
10
2679
3679
4679
5679
6679
7679
8679
9679
10679
11679
12679
13679
14679
15679
16679
17679
18679
19679
20679

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året78
Feltarbeid 3. året302
Feltarbeid 4. året302
Feltarbeid 5. året302
Feltarbeid 6. året302
Feltarbeid 7. året302
Feltarbeid 8. året302
Feltarbeid 9. året302
Feltarbeid 10. året302
Feltarbeid 11. året302
Feltarbeid 12. året302
Feltarbeid 13. året302
Feltarbeid 14. året302
Feltarbeid 15. året302
Feltarbeid 16. året302
Feltarbeid 17. året302
Feltarbeid 18. året302
Feltarbeid 19. året302
Feltarbeid 20. året302
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m243
Arbeid med vatningsanlegg97
Traktortimar ved planting39
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde36
Strekking av gjerde, viltgjerde 23
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde13
Arbeid med tunnel234

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
1131
2523
3785
41047
51190
61321
71321
81452
91582
101666
111582
121582
131452
141452
151321
161321
171190
181047
19916
20916


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 8.918.989

Fordelt på 5743 timar feltarbeid og 23795 timar hausting i bæreåra vert det kr 302 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 53000 28946 2142 79804 22906 11453 23168 45184 44721 463
2 212000 58997 19733 251264 146115 73058 23168 155039 44721 110318
3 318000 79031 19733 377298 231107 115554 23168 238577 44721 193856
4 424050 99074 19733 503391 276919 138459 23168 341764 44721 297043
5 481850 109999 19733 572116 301905 150952 23168 397996 44721 353275
6 534850 120016 19733 635133 324810 162405 23168 449560 44721 404839
7 534850 120016 19733 635133 324810 162405 23168 449560 44721 404839
8 587850 130033 19733 698150 347716 173858 23168 501124 44721 456403
9 640850 140050 19733 761167 370602 185301 23168 552698 44721 507977
10 674600 146428 19733 801295 385185 192593 23168 585535 44721 540814
11 640850 140050 19733 761167 370602 185301 23168 552698 44721 507977
12 640850 140050 19733 761167 370602 185301 23168 552698 44721 507977
13 587850 130033 19733 698150 347716 173858 23168 501124 44721 456403
14 587850 130033 19733 698150 347716 173858 23168 501124 44721 456403
15 534850 120016 19733 635133 324810 162405 23168 449560 44721 404839
16 534850 120016 19733 635133 324810 162405 23168 449560 44721 404839
17 481850 109999 19733 572116 301905 150952 23168 397996 44721 353275
18 424050 99074 19733 503391 276919 138459 23168 341764 44721 297043
19 371050 89057 19733 440374 254013 127007 23168 290200 44721 245479
20 371050 89057 19733 440374 254013 127007 23168 290200 44721 245479
Sum 9637000 2199975 377064 11459911 5905181 2952590 463357 8043963 894420 7149543
Gjennomsnitt 481850 109999 18853 572996 295259 147630 23168 402198 44721 357477

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 21 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 14.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn