Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:16.11.2018
Kommune:Hjelmeland Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:5 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1250 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:ROGALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt48607
Manuelt arbeid felt41563
Manuelt arbeid viltgjerde7044
Traktorarbeide felt8000
Traktorarbeide viltgjerde6930
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt67037
Varekostnad totalt220754
Varekostnad felt207524
Varekostnad viltgjerde13230
Anleggskostnad totalt287791

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1250.005000.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante1250.0027250.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante750.002385.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1300.0026000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel2.601302.08Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa5.0017500.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa10.00617.50Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa4.50717.75Anleggskostnad
Multi K-Mg (småfrukta sortar)20.0018.70daa100.001870.00Anleggskostnad
Fullgjødsel 18-3-1512.503.58daa62.50223.75Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1500.001860.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1250.00112500.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante125.0011250.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter300.006300.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter300.00360.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter300.006300.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter300.00270.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
31463 kg1316 kg146 kg45 %
41463 kg1316 kg146 kg45 %
51463 kg1316 kg146 kg45 %
63575 kg3218 kg358 kg110 %
73575 kg3218 kg358 kg110 %
83575 kg3218 kg358 kg110 %
93575 kg3218 kg358 kg110 %
103575 kg3218 kg358 kg110 %
114550 kg4095 kg455 kg140 %
124550 kg4095 kg455 kg140 %
134550 kg4095 kg455 kg140 %
144550 kg4095 kg455 kg140 %
154550 kg4095 kg455 kg140 %
164550 kg4095 kg455 kg140 %
173900 kg3510 kg390 kg120 %
183900 kg3510 kg390 kg120 %
193900 kg3510 kg390 kg120 %
203900 kg3510 kg390 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
31316 kgkr 26320kr 0kr 26320
41316 kgkr 26320kr 0kr 26320
51316 kgkr 26320kr 0kr 26320
63218 kgkr 64360kr 0kr 64360
73218 kgkr 64360kr 0kr 64360
83218 kgkr 64360kr 0kr 64360
93218 kgkr 64360kr 0kr 64360
103218 kgkr 64360kr 0kr 64360
114095 kgkr 81900kr 0kr 81900
124095 kgkr 81900kr 0kr 81900
134095 kgkr 81900kr 0kr 81900
144095 kgkr 81900kr 0kr 81900
154095 kgkr 81900kr 0kr 81900
164095 kgkr 81900kr 0kr 81900
173510 kgkr 70200kr 0kr 70200
183510 kgkr 70200kr 0kr 70200
193510 kgkr 70200kr 0kr 70200
203510 kgkr 70200kr 0kr 70200
Sum58648 kgkr 1172960kr 0kr 1172960
Gjennomsnitt2932 kgkr 58648kr 0kr 58648

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
17194809750830-120081328
2009750830-12009380
30111479750830-120020527
40111479750830-120020527
50111479750830-120020527
60272569750830-120036636
70272569750830-120036636
80272569750830-120036636
90272569750830-120036636
100272569750830-120036636
110346859750830-120044065
120346859750830-120044065
130346859750830-120044065
140346859750830-120044065
150346859750830-120044065
160346859750830-120044065
170297309750830-120039110
180297309750830-120039110
190297309750830-120039110
200297309750830-120039110
SUM7194849675119500016600-24000756299
Gjennomsnitt3597248389750830-120037815

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
128779107503501190000005396306187
203665400350119000700000539628711
30179540035011900195927125010241539659166
40179540035011900195927125010241539659166
50179540035011900195927125010241539659166
60179540035011900428327125025025539676274
70179540035011900428327125025025539676274
80179540035011900428327125025025539676274
90179540035011900428327125025025539676274
100179540035011900428327125025025539676274
110179540035011900535527125031850539684171
120179540035011900535527125031850539684171
130179540035011900535527125031850539684171
140179540035011900535527125031850539684171
150179540035011900535527125031850539684171
160179540035011900535527125031850539684171
170179540035011900464027125027300539678906
180179540035011900464027125027300539678906
190179540035011900464027125027300539678906
200179540035011900464027125027300539678906
Sum28779135974835070002380007798049525004561481079221714415
Gjennomsnitt14390179941835011900389924763022807539685721

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleigeEmballasje
100
200
33501609
43501609
53501609
63503933
73503933
83503933
93503933
103503933
113505005
123505005
133505005
143505005
153505005
163505005
173504290
183504290
193504290
203504290

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året40
Feltarbeid 3. året155
Feltarbeid 4. året155
Feltarbeid 5. året155
Feltarbeid 6. året155
Feltarbeid 7. året155
Feltarbeid 8. året155
Feltarbeid 9. året155
Feltarbeid 10. året155
Feltarbeid 11. året155
Feltarbeid 12. året155
Feltarbeid 13. året155
Feltarbeid 14. året155
Feltarbeid 15. året155
Feltarbeid 16. året155
Feltarbeid 17. året155
Feltarbeid 18. året155
Feltarbeid 19. året155
Feltarbeid 20. året155
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m188
Arbeid med vatningsanlegg50
Traktortimar ved planting20
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde28
Strekking av gjerde, viltgjerde 17
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde10

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
359
459
559
6143
7143
8143
9143
10143
11182
12182
13182
14182
15182
16182
17156
18156
19156
20156


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.166.243

Fordelt på 2830 timar feltarbeid og 2607 timar hausting i bæreåra vert det kr 215 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 9380 1100 8280 0 0 11900 -3620 10792 -14412
2 0 9380 4415 4965 7000 3500 11900 -10435 10792 -21227
3 26320 20527 4504 42343 37366 18683 11900 11760 10792 968
4 26320 20527 4504 42343 37366 18683 11900 11760 10792 968
5 26320 20527 4504 42343 37366 18683 11900 11760 10792 968
6 64360 36636 6827 94169 52150 26075 11900 56194 10792 45402
7 64360 36636 6827 94169 52150 26075 11900 56194 10792 45402
8 64360 36636 6827 94169 52150 26075 11900 56194 10792 45402
9 64360 36636 6827 94169 52150 26075 11900 56194 10792 45402
10 64360 36636 6827 94169 52150 26075 11900 56194 10792 45402
11 81900 44065 7900 118065 58975 29488 11900 76678 10792 65886
12 81900 44065 7900 118065 58975 29488 11900 76678 10792 65886
13 81900 44065 7900 118065 58975 29488 11900 76678 10792 65886
14 81900 44065 7900 118065 58975 29488 11900 76678 10792 65886
15 81900 44065 7900 118065 58975 29488 11900 76678 10792 65886
16 81900 44065 7900 118065 58975 29488 11900 76678 10792 65886
17 70200 39110 7185 102125 54425 27213 11900 63013 10792 52221
18 70200 39110 7185 102125 54425 27213 11900 63013 10792 52221
19 70200 39110 7185 102125 54425 27213 11900 63013 10792 52221
20 70200 39110 7185 102125 54425 27213 11900 63013 10792 52221
Sum 1172960 684351 129304 1728007 951398 475699 238000 1014308 215840 798468
Gjennomsnitt 58648 34218 6465 86400 47570 23785 11900 50715 10792 39923

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 6.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 4.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn