Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple standard Kalkyledato:04.11.2018
Kommune:Sauda Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:100 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2500 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:70%
Timepris manuelt arbeid:kr 180 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 180
Pris klasse 1:kr 15.00 Pris pressfrukt:kr 10.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt95161
Manuelt arbeid felt85500
Manuelt arbeid viltgjerde9661
Traktorarbeide felt16000
Traktorarbeide viltgjerde9240
Administrasjon3600
Arbeid og admin totalt124001
Varekostnad totalt442862
Varekostnad felt425222
Varekostnad viltgjerde17640
Anleggskostnad totalt566863

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante250.0022500.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante2500.00225000.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2500.0010000.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante2500.0054500.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1500.004770.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2500.0050000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel5.212604.17Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa20.001400.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa10.0035000.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa3000.003900.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa1000.003000.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante25000.0012500.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter400.008400.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter400.00480.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter400.008400.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter400.00360.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21800 kg1260 kg540 kg15 %
34800 kg3360 kg1440 kg40 %
47800 kg5460 kg2340 kg65 %
510800 kg7560 kg3240 kg90 %
612600 kg8820 kg3780 kg105 %
713800 kg9660 kg4140 kg115 %
814400 kg10080 kg4320 kg120 %
915000 kg10500 kg4500 kg125 %
1015600 kg10920 kg4680 kg130 %
1116200 kg11340 kg4860 kg135 %
1216800 kg11760 kg5040 kg140 %
1317400 kg12180 kg5220 kg145 %
1417400 kg12180 kg5220 kg145 %
1516440 kg11508 kg4932 kg137 %
1615240 kg10668 kg4572 kg127 %
1714040 kg9828 kg4212 kg117 %
1811280 kg7896 kg3384 kg94 %
199600 kg6720 kg2880 kg80 %
209000 kg6300 kg2700 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21260 kgkr 18900kr 5400kr 24300
33360 kgkr 50400kr 14400kr 64800
45460 kgkr 81900kr 23400kr 105300
57560 kgkr 113400kr 32400kr 145800
68820 kgkr 132300kr 37800kr 170100
79660 kgkr 144900kr 41400kr 186300
810080 kgkr 151200kr 43200kr 194400
910500 kgkr 157500kr 45000kr 202500
1010920 kgkr 163800kr 46800kr 210600
1111340 kgkr 170100kr 48600kr 218700
1211760 kgkr 176400kr 50400kr 226800
1312180 kgkr 182700kr 52200kr 234900
1412180 kgkr 182700kr 52200kr 234900
1511508 kgkr 172620kr 49320kr 221940
1610668 kgkr 160020kr 45720kr 205740
179828 kgkr 147420kr 42120kr 189540
187896 kgkr 118440kr 33840kr 152280
196720 kgkr 100800kr 28800kr 129600
206300 kgkr 94500kr 27000kr 121500
Sum168000 kgkr 2520000kr 720000kr 3240000
Gjennomsnitt8400 kgkr 126000kr 36000kr 162000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
1170059001950001660-1865-79-600188675
2010672160419500165001660-1865-79-60047392
3028459427719500165001660-1865-79-60067852
4046246695019500165001660-1865-79-60088312
5064033962319500165001660-1865-79-600108772
60747051122719500165001660-1865-79-600121048
70818201229619500165001660-1865-79-600129232
80853781283019500165001660-1865-79-600133324
90889351336519500165001660-1865-79-600137416
100924921390019500165001660-1865-79-600141508
110960501443419500165001660-1865-79-600145600
120996071496919500165001660-1865-79-600149692
1301031651550319500165001660-1865-79-600153784
1401031651550319500165001660-1865-79-600153784
150974731464819500165001660-1865-79-600147237
160903581357919500165001660-1865-79-600139053
170832431251019500165001660-1865-79-600130869
180668791005019500165001660-1865-79-600112045
19056918855419500165001660-1865-79-600100588
20053361801919500165001660-1865-79-60096496
SUM170059142295921384139000031350033200-37300-1580-120002492679
Gjennomsnitt8503711481069219500156751660-1865-79-600124634

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
15668630020002380000009920602583
207373250020002380001620003240992065033
307373250020002380003240008640992086633
4073732500200023800032400014040992092033
50737325002000238000450000194409920110033
60737325002000238000540000226809920122273
70737325002000238000540000248409920124433
80737325002000238000540000259209920125513
90737325002000238000540000270009920126593
100737325002000238000576000280809920131273
110737325002000238000630000291609920137753
120737325002000238000630000302409920138833
130737325002000238000630000313209920139913
140737325002000238000630000313209920139913
150737325002000238000630000295929920138185
160737325002000238000630000274329920136025
170737325002000238000702000252729920141065
180737325002000238000702000203049920136097
190737325002000238000702000172809920133073
200737325002000238000702000162009920131993
Sum56686314008747500400004760000105840004320001984022959252
Gjennomsnitt28343700423752000238000529200216009920147963

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året90
Feltarbeid 3. året180
Feltarbeid 4. året180
Feltarbeid 5. året250
Feltarbeid 6. året300
Feltarbeid 7. året300
Feltarbeid 8. året300
Feltarbeid 9. året300
Feltarbeid 10. året320
Feltarbeid 11. året350
Feltarbeid 12. året350
Feltarbeid 13. året350
Feltarbeid 14. året350
Feltarbeid 15. året350
Feltarbeid 16. året350
Feltarbeid 17. året390
Feltarbeid 18. året390
Feltarbeid 19. året390
Feltarbeid 20. året390
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m375
Arbeid med vatningsanlegg100
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde37
Strekking av gjerde, viltgjerde 23
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde13

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
218
348
478
5108
6126
7138
8144
9150
10156
11162
12168
13174
14174
15164
16152
17140
18113
1996
2090


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.263.827

Fordelt på 5880 timar feltarbeid og 2400 timar hausting i bæreåra vert det kr 515 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 18616 2000 16616 0 0 23800 -7184 19840 -27024
2 24300 47392 11873 59819 19440 9720 23800 26299 19840 6459
3 64800 67852 11873 120779 41040 20520 23800 76459 19840 56619
4 105300 88312 11873 181739 46440 23220 23800 134719 19840 114879
5 145800 108772 11873 242699 64440 32220 23800 186679 19840 166839
6 170100 121048 11873 279275 76680 38340 23800 217135 19840 197295
7 186300 129232 11873 303659 78840 39420 23800 240439 19840 220599
8 194400 133324 11873 315851 79920 39960 23800 252091 19840 232251
9 202500 137416 11873 328043 81000 40500 23800 263743 19840 243903
10 210600 141508 11873 340235 85680 42840 23800 273595 19840 253755
11 218700 145600 11873 352427 92160 46080 23800 282547 19840 262707
12 226800 149692 11873 364619 93240 46620 23800 294199 19840 274359
13 234900 153784 11873 376811 94320 47160 23800 305851 19840 286011
14 234900 153784 11873 376811 94320 47160 23800 305851 19840 286011
15 221940 147237 11873 357304 92592 46296 23800 287208 19840 267368
16 205740 139053 11873 332920 90432 45216 23800 263904 19840 244064
17 189540 130869 11873 308536 95472 47736 23800 237000 19840 217160
18 152280 112045 11873 252452 90504 45252 23800 183400 19840 163560
19 129600 100588 11873 218315 87480 43740 23800 150775 19840 130935
20 121500 96496 11873 206123 86400 43200 23800 139123 19840 119283
Sum 3240000 2322620 227587 5335033 1490400 745200 476000 4113833 396800 3717033
Gjennomsnitt 162000 116131 11379 266752 74520 37260 23800 205692 19840 185852

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 19.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn