Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:12.10.2018
Kommune:Oslo Fylke:OSLO
Feltstorleik:7.5 daa Totalareal gard:45 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:2381 stk   
Avling per dekar:2500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.00 Pris pressfrukt:kr 2.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:ROGALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt85019
Manuelt arbeid felt75626
Manuelt arbeid viltgjerde9392
Traktorarbeide felt12000
Traktorarbeide viltgjerde9240
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt109759
Varekostnad totalt424173
Varekostnad felt406533
Varekostnad viltgjerde17640
Anleggskostnad totalt533931

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2381.009524.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje28.002632.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel336.0018816.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante2381.0022381.40Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje28.001428.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter8400.009240.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1428.604542.95Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante4762.001904.80Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje112.00599.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje84.002100.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2100.0042000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel5.722859.38Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa7.5026250.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa2.25184.50Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante238.1021429.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante2381.00214290.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa6.751076.63Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa2250.002790.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel351.0017199.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante9524.003428.64Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter400.008400.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter400.00480.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter400.008400.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter400.00360.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
24688 kg4219 kg469 kg25 %
314063 kg12656 kg1406 kg75 %
414063 kg12656 kg1406 kg75 %
514063 kg12656 kg1406 kg75 %
618750 kg16875 kg1875 kg100 %
718750 kg16875 kg1875 kg100 %
831875 kg28688 kg3188 kg170 %
931875 kg28688 kg3188 kg170 %
1031875 kg28688 kg3188 kg170 %
1131875 kg28688 kg3188 kg170 %
1231875 kg28688 kg3188 kg170 %
1318750 kg16875 kg1875 kg100 %
1418750 kg16875 kg1875 kg100 %
1518750 kg16875 kg1875 kg100 %
1618750 kg16875 kg1875 kg100 %
1714063 kg12656 kg1406 kg75 %
1814063 kg12656 kg1406 kg75 %
1914063 kg12656 kg1406 kg75 %
2014063 kg12656 kg1406 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
24219 kgkr 37971kr 1172.5kr 39144
312656 kgkr 113904kr 3515kr 117419
412656 kgkr 113904kr 3515kr 117419
512656 kgkr 113904kr 3515kr 117419
616875 kgkr 151875kr 4687.5kr 156563
716875 kgkr 151875kr 4687.5kr 156563
828688 kgkr 258192kr 7970kr 266162
928688 kgkr 258192kr 7970kr 266162
1028688 kgkr 258192kr 7970kr 266162
1128688 kgkr 258192kr 7970kr 266162
1228688 kgkr 258192kr 7970kr 266162
1316875 kgkr 151875kr 4687.5kr 156563
1416875 kgkr 151875kr 4687.5kr 156563
1516875 kgkr 151875kr 4687.5kr 156563
1616875 kgkr 151875kr 4687.5kr 156563
1712656 kgkr 113904kr 3515kr 117419
1812656 kgkr 113904kr 3515kr 117419
1912656 kgkr 113904kr 3515kr 117419
2012656 kgkr 113904kr 3515kr 117419
Sum337501 kgkr 3037509kr 93753kr 3131262
Gjennomsnitt16875 kgkr 151875kr 4688kr 156563

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
11067860090001245-1000116031
2012530139390001245-100023168
3037588417690001245-100051009
4037588417690001245-100051009
5037588417690001245-100051009
6050119556990001245-100064933
7050119556990001245-100064933
8085203946890001245-1000103916
9085203946890001245-1000103916
10085203946890001245-1000103916
11085203946890001245-1000103916
12085203946890001245-1000103916
13050119556990001245-100064933
14050119556990001245-100064933
15050119556990001245-100064933
16050119556990001245-100064933
17037588417690001245-100051009
18037588417690001245-100051009
19037588417690001245-100051009
20037588417690001245-100051009
SUM106786100237511137918000024900-200001405440
Gjennomsnitt533950119556990001245-100070272

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
153393101350150017850000010679565310
204298600150017850011813082041067954943
30112256001500178500236250246101067990089
40112256001500178500236250246101067990089
50112256001500178500328130246101067999276
601122560015001785003937503281310679114041
701122560015001785003937503281310679114041
801122560015001785003937505578110679137010
901122560015001785003937505578110679137010
1001122560015001785004200005578110679139635
1101122560015001785004593805578110679143572
1201122560015001785004593805578110679143572
1301122560015001785004593803281310679120604
1401122560015001785004593803281310679120604
1501122560015001785004593803281310679120604
1601122560015001785004593803281310679120604
1701122560015001785005118802461010679117651
1801122560015001785005118802461010679117651
1901122560015001785005118802461010679117651
2001122560015001785005118802461010679117651
Sum5339312063491275030000357000077175006562572135732781610
Gjennomsnitt266971031763815001785003858803281310679139080

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året68
Feltarbeid 3. året135
Feltarbeid 4. året135
Feltarbeid 5. året188
Feltarbeid 6. året225
Feltarbeid 7. året225
Feltarbeid 8. året225
Feltarbeid 9. året225
Feltarbeid 10. året240
Feltarbeid 11. året263
Feltarbeid 12. året263
Feltarbeid 13. året263
Feltarbeid 14. året263
Feltarbeid 15. året263
Feltarbeid 16. året263
Feltarbeid 17. året293
Feltarbeid 18. året293
Feltarbeid 19. året293
Feltarbeid 20. året293
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m357
Arbeid med vatningsanlegg75
Traktortimar ved planting30
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde37
Strekking av gjerde, viltgjerde 23
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde13

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
247
3141
4141
5141
6188
7188
8319
9319
10319
11319
12319
13188
14188
15188
16188
17141
18141
19141
20141


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 3.183.099

Fordelt på 4410 timar feltarbeid og 3750 timar hausting i bæreåra vert det kr 390 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 9245 2850 6395 0 0 17850 -11455 21357 -32812
2 39144 23168 6398 55914 20017 10008 17850 28055 21357 6698
3 117419 51009 13325 155103 48235 24118 17850 113135 21357 91778
4 117419 51009 13325 155103 48235 24118 17850 113135 21357 91778
5 117419 51009 13325 155103 57423 28711 17850 108542 21357 87185
6 156563 64933 13325 208170 72188 36094 17850 154227 21357 132870
7 156563 64933 13325 208170 72188 36094 17850 154227 21357 132870
8 266162 103916 13325 356753 95156 47578 17850 291325 21357 269968
9 266162 103916 13325 356753 95156 47578 17850 291325 21357 269968
10 266162 103916 13325 356753 97781 48891 17850 290012 21357 268655
11 266162 103916 13325 356753 101719 50859 17850 288044 21357 266687
12 266162 103916 13325 356753 101719 50859 17850 288044 21357 266687
13 156563 64933 13325 208170 78750 39375 17850 150945 21357 129588
14 156563 64933 13325 208170 78750 39375 17850 150945 21357 129588
15 156563 64933 13325 208170 78750 39375 17850 150945 21357 129588
16 156563 64933 13325 208170 78750 39375 17850 150945 21357 129588
17 117419 51009 13325 155103 75798 37899 17850 99354 21357 77997
18 117419 51009 13325 155103 75798 37899 17850 99354 21357 77997
19 117419 51009 13325 155103 75798 37899 17850 99354 21357 77997
20 117419 51009 13325 155103 75798 37899 17850 99354 21357 77997
Sum 3131262 1298654 249099 4180817 1428007 714004 357000 3109813 427140 2682673
Gjennomsnitt 156563 64933 12455 209041 71400 35700 17850 155491 21357 134134

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 20.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 17.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn