Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:10.10.2018
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:18.1 daa Totalareal gard:100 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:3024 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:15 kg Timepris hausting:kr 205
Pris klasse 1:kr 50.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Bama Grossistfylke:TELEMARK


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 65.00 kr per stk-8.00 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 6.70 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 8332.00 kr per daa4332.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Tunnel 91628.00 kr per daa-6372.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Morellplante 115.00 kr per stk25.00 kr
Fuglenett/Haglenett 4000.00 kr per daa-500.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 906.00 kr per Brett 10 tablettar-1.00 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 750.00 kr per liter-219.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bittersalt 5.60 kr per kg-0.30 kr
MAP 24.50 kr per kg-11.20 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt247470
Manuelt arbeid felt222110
Manuelt arbeid viltgjerde25360
Traktorarbeide felt43440
Traktorarbeide viltgjerde18711
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt316621
Varekostnad totalt2417709
Varekostnad felt2393895
Varekostnad viltgjerde23814
Anleggskostnad totalt2734330

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 1662498) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante3024.0012096.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje72.006768.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0065.00eigen_formel720.0046800.00Anleggskostnad
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m1.006.70plante3024.0020260.80Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter18144.0019958.40Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1814.405769.79Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante6048.002419.20Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje288.001540.80Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje216.005400.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel6.303150.00Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt 4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.008332.00daa18.10150809.20Anleggskostnad
Grasfrø1.0061.75daa18.101117.68Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante12096.004354.56Anleggskostnad
Morellplante1.00115.00plante3024.00347760.00Anleggskostnad
Morellplante0.10115.00plante302.4034776.00Anleggskostnad
Fuglenett/Haglenett1.004000.00daa18.1072400.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter540.0011340.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter540.00648.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter540.0011340.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter540.00486.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
12395 kg2156 kg240 kg11 %avlingsgraf
29580 kg8622 kg958 kg44 %
314370 kg12933 kg1437 kg66 %
419160 kg17244 kg1916 kg88 %
521773 kg19596 kg2177 kg100 %
624168 kg21751 kg2417 kg111 %
724168 kg21751 kg2417 kg111 %
826563 kg23907 kg2656 kg122 %
928958 kg26062 kg2896 kg133 %
1030482 kg27434 kg3048 kg140 %
1128958 kg26062 kg2896 kg133 %
1228958 kg26062 kg2896 kg133 %
1326563 kg23907 kg2656 kg122 %
1426563 kg23907 kg2656 kg122 %
1524168 kg21751 kg2417 kg111 %
1624168 kg21751 kg2417 kg111 %
1721773 kg19596 kg2177 kg100 %
1819160 kg17244 kg1916 kg88 %
1916765 kg15089 kg1677 kg77 %
2016765 kg15089 kg1677 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
12156 kgkr 107800kr 0kr 107800
28622 kgkr 431100kr 0kr 431100
312933 kgkr 646650kr 0kr 646650
417244 kgkr 862200kr 0kr 862200
519596 kgkr 979800kr 0kr 979800
621751 kgkr 1087550kr 0kr 1087550
721751 kgkr 1087550kr 0kr 1087550
823907 kgkr 1195350kr 0kr 1195350
926062 kgkr 1303100kr 0kr 1303100
1027434 kgkr 1371700kr 0kr 1371700
1126062 kgkr 1303100kr 0kr 1303100
1226062 kgkr 1303100kr 0kr 1303100
1323907 kgkr 1195350kr 0kr 1195350
1423907 kgkr 1195350kr 0kr 1195350
1521751 kgkr 1087550kr 0kr 1087550
1621751 kgkr 1087550kr 0kr 1087550
1719596 kgkr 979800kr 0kr 979800
1817244 kgkr 862200kr 0kr 862200
1915089 kgkr 754450kr 0kr 754450
2015089 kgkr 754450kr 0kr 754450
Sum391914 kgkr 19595700kr 0kr 19595700
Gjennomsnitt19596 kgkr 979785kr 0kr 979785

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
182029910996217733012-1089854991
2043972217733012-108967668
3065958217733012-108989654
4087944217733012-1089111640
5099940217733012-1089123636
60110930217733012-1089134626
70110930217733012-1089134626
80121926217733012-1089145622
90132916217733012-1089156612
100139913217733012-1089163609
110132916217733012-1089156612
120132916217733012-1089156612
130121926217733012-1089145622
140121926217733012-1089145622
150110930217733012-1089134626
160110930217733012-1089134626
17099940217733012-1089123636
18087944217733012-1089111640
19076954217733012-1089100650
20076954217733012-1089100650
SUM820299199876143546060240-217803292980
Gjennomsnitt4101599938217733012-1089164649

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
12734330027221270000032732478512818904
202871114521270012675080315241013092747851414690
3028711145212700126719686215241019639047851626212
4028711145212700126719686215241026185347851691675
5028711145212700126719686215241029756447851727386
6028711145212700126719686215241033029647851760118
7028711145212700126719686215241033029647851760118
8028711145212700126719686215241036302847851792850
9028711145212700126719686215241039575947851825581
10028711145212700126719686215241041658747851846409
11028711145212700126719686215241039575947851825581
12028711145212700126719686215241039575947851825581
13028711145212700126719686215241036302847851792850
14028711145212700126719686215241036302847851792850
15028711145212700126719686215241033029647851760118
16028711145212700126719686215241033029647851760118
17028711145212700126719686215241029756447851727386
18028711145212700126719686215241026185347851691675
19028711145212700126719686215241022912247851658944
20028711145212700126719686215241022912247851658944
Sum2734330545503303002540202407335943262895782595125995701516757992
Gjennomsnitt13671627275151512700120417971614478929756347851837900

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 0.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleige
10
21267
31267
41267
51267
61267
71267
81267
91267
101267
111267
121267
131267
141267
151267
161267
171267
181267
191267
201267

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året145
Feltarbeid 3. året562
Feltarbeid 4. året562
Feltarbeid 5. året562
Feltarbeid 6. året562
Feltarbeid 7. året562
Feltarbeid 8. året562
Feltarbeid 9. året562
Feltarbeid 10. året562
Feltarbeid 11. året562
Feltarbeid 12. året562
Feltarbeid 13. året562
Feltarbeid 14. året562
Feltarbeid 15. året562
Feltarbeid 16. året562
Feltarbeid 17. året562
Feltarbeid 18. året562
Feltarbeid 19. året562
Feltarbeid 20. året562
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m454
Arbeid med vatningsanlegg181
Traktortimar ved planting73
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde50
Strekking av gjerde, viltgjerde 31
Festing av krampar, viltgjerde5
Strekking topptråd, viltgjerde18
Arbeid med tunnel435

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
1160
2639
3958
41277
51452
61611
71611
81771
91931
102032
111931
121931
131771
141771
151611
161611
171452
181277
191118
201118


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 15.828.683

Fordelt på 10705 timar feltarbeid og 29031 timar hausting i bæreåra vert det kr 398 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 107800 34692 3992 138500 32732 16366 0 122134 95702 26432
2 431100 67668 32699 466069 334139 167070 0 298999 95702 203297
3 646650 89654 32699 703605 545662 272831 0 430774 95702 335072
4 862200 111640 32699 941141 611125 305563 0 635578 95702 539876
5 979800 123636 32699 1070737 646836 323418 0 747319 95702 651617
6 1087550 134626 32699 1189477 679568 339784 0 849693 95702 753991
7 1087550 134626 32699 1189477 679568 339784 0 849693 95702 753991
8 1195350 145622 32699 1308273 712300 356150 0 952123 95702 856421
9 1303100 156612 32699 1427013 745031 372516 0 1054497 95702 958795
10 1371700 163609 32699 1502610 765859 382930 0 1119680 95702 1023978
11 1303100 156612 32699 1427013 745031 372516 0 1054497 95702 958795
12 1303100 156612 32699 1427013 745031 372516 0 1054497 95702 958795
13 1195350 145622 32699 1308273 712300 356150 0 952123 95702 856421
14 1195350 145622 32699 1308273 712300 356150 0 952123 95702 856421
15 1087550 134626 32699 1189477 679568 339784 0 849693 95702 753991
16 1087550 134626 32699 1189477 679568 339784 0 849693 95702 753991
17 979800 123636 32699 1070737 646836 323418 0 747319 95702 651617
18 862200 111640 32699 941141 611125 305563 0 635578 95702 539876
19 754450 100650 32699 822401 578394 289197 0 533204 95702 437502
20 754450 100650 32699 822401 578394 289197 0 533204 95702 437502
Sum 19595700 2472681 625278 21443103 12441368 6220684 0 15222419 1914040 13308379
Gjennomsnitt 979785 123634 31264 1072155 622068 311034 0 761121 95702 665419

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 18 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 12.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn