Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:13.09.2018
Kommune:Strand Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:330 daa
Rekkjeavstand:3.4 m Planteavstand:1.2 m
Antal plantar:2451 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 62.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei   Planta med dekkesystem
Grossist:Bama Grossistfylke:ROGALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 6.70 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Tunnel 63000.00 kr per daa-35000.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Morellplante 100.00 kr per stk10.00 kr
Gjødselblander 3000.00 kr per stk-1000.00 kr
Frostsikring 9600.00 kr per stk0.00 kr
Fuglenett/Haglenett 4000.00 kr per daa-500.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 906.00 kr per Brett 10 tablettar-1.00 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 750.00 kr per liter-219.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bittersalt 5.60 kr per kg-0.30 kr
MAP 24.50 kr per kg-11.20 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt163678
Manuelt arbeid felt163678
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt20000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt190678
Varekostnad totalt1214097
Varekostnad felt1214097
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt1404775

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 630000) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2451.009804.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje58.005452.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel454.3325442.67Anleggskostnad
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m1.006.70plante2451.0016421.70Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter11600.0012760.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1470.604676.51Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante4902.001960.80Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje232.001241.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje174.004350.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel5.112553.13Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt 4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa10.0035000.00Anleggskostnad
Grasfrø1.0061.75daa10.00617.50Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel484.3323732.33Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante9804.003529.44Anleggskostnad
Morellplante1.00100.00plante2451.00245100.00Anleggskostnad
Morellplante0.10100.00plante245.1024510.00Anleggskostnad
Gjødselblander1.003000.00daa10.0030000.00Anleggskostnad
Frostsikring1.009600.00daa10.0096000.00Anleggskostnad
Fuglenett/Haglenett1.004000.00daa10.0040000.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
11650 kg1485 kg165 kg11 %avlingsgraf
26600 kg5940 kg660 kg44 %
39900 kg8910 kg990 kg66 %
413200 kg11880 kg1320 kg88 %
515000 kg13500 kg1500 kg100 %
616650 kg14985 kg1665 kg111 %
716650 kg14985 kg1665 kg111 %
818300 kg16470 kg1830 kg122 %
919950 kg17955 kg1995 kg133 %
1021000 kg18900 kg2100 kg140 %
1119950 kg17955 kg1995 kg133 %
1219950 kg17955 kg1995 kg133 %
1318300 kg16470 kg1830 kg122 %
1418300 kg16470 kg1830 kg122 %
1516650 kg14985 kg1665 kg111 %
1616650 kg14985 kg1665 kg111 %
1715000 kg13500 kg1500 kg100 %
1813200 kg11880 kg1320 kg88 %
1911550 kg10395 kg1155 kg77 %
2011550 kg10395 kg1155 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
11485 kgkr 92070kr 0kr 92070
25940 kgkr 368280kr 0kr 368280
38910 kgkr 552420kr 0kr 552420
411880 kgkr 736560kr 0kr 736560
513500 kgkr 837000kr 0kr 837000
614985 kgkr 929070kr 0kr 929070
714985 kgkr 929070kr 0kr 929070
816470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
917955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1018900 kgkr 1171800kr 0kr 1171800
1117955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1217955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1316470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
1416470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
1514985 kgkr 929070kr 0kr 929070
1614985 kgkr 929070kr 0kr 929070
1713500 kgkr 837000kr 0kr 837000
1811880 kgkr 736560kr 0kr 736560
1910395 kgkr 644490kr 0kr 644490
2010395 kgkr 644490kr 0kr 644490
Sum270000 kgkr 16740000kr 0kr 16740000
Gjennomsnitt13500 kgkr 837000kr 0kr 837000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
13511947574120001660-182372246
2030294120001660-18243772
3045441120001660-18258919
4060588120001660-18274066
5068850120001660-18282328
6076424120001660-18289902
7076424120001660-18289902
8083997120001660-18297475
9091571120001660-182105049
10096390120001660-182109868
11091571120001660-182105049
12091571120001660-182105049
13083997120001660-18297475
14083997120001660-18297475
15076424120001660-18289902
16076424120001660-18289902
17068850120001660-18282328
18060588120001660-18274066
19053015120001660-18266493
20053015120001660-18266493
SUM351194137700524000033200-36401997759
Gjennomsnitt1756068850120001660-18299888

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11404775015007002380000011550263401468664
20158248007002380070028000840004620026340226363
301582480070023800700108500840006930026340329963
401582480070023800700108500840009240026340353063
5015824800700238007001085008400010500026340365663
6015824800700238007001085008400011655026340377213
7015824800700238007001085008400011655026340377213
8015824800700238007001085008400012810026340388763
9015824800700238007001085008400013965026340400313
10015824800700238007001085008400014700026340407663
11015824800700238007001085008400013965026340400313
12015824800700238007001085008400013965026340400313
13015824800700238007001085008400012810026340388763
14015824800700238007001085008400012810026340388763
15015824800700238007001085008400011655026340377213
16015824800700238007001085008400011655026340377213
17015824800700238007001085008400010500026340365663
1801582480070023800700108500840009240026340353063
1901582480070023800700108500840008085026340341513
2001582480070023800700108500840008085026340341513
Sum14047753006521670014000476000133001981000159600021000005267918429217
Gjennomsnitt702391503383570023800665990507980010500026340421461

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleige
10
2700
3700
4700
5700
6700
7700
8700
9700
10700
11700
12700
13700
14700
15700
16700
17700
18700
19700
20700

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året80
Feltarbeid 3. året310
Feltarbeid 4. året310
Feltarbeid 5. året310
Feltarbeid 6. året310
Feltarbeid 7. året310
Feltarbeid 8. året310
Feltarbeid 9. året310
Feltarbeid 10. året310
Feltarbeid 11. året310
Feltarbeid 12. året310
Feltarbeid 13. året310
Feltarbeid 14. året310
Feltarbeid 15. året310
Feltarbeid 16. året310
Feltarbeid 17. året310
Feltarbeid 18. året310
Feltarbeid 19. året310
Feltarbeid 20. året310
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m368
Arbeid med vatningsanlegg100
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Arbeid med tunnel240

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
166
2264
3396
4528
5600
6666
7666
8732
9798
10840
11798
12798
13732
14732
15666
16666
17600
18528
19462
20462


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 14.473.542

Fordelt på 5900 timar feltarbeid og 12000 timar hausting i bæreåra vert det kr 809 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 92070 21052 2200 110922 11550 5775 23800 81347 52679 28668
2 368280 43772 18024 394028 158200 79100 23800 291128 52679 238449
3 552420 58919 18024 593315 261800 130900 23800 438615 52679 385936
4 736560 74066 18024 792602 284900 142450 23800 626352 52679 573673
5 837000 82328 18024 901304 297500 148750 23800 728754 52679 676075
6 929070 89902 18024 1000948 309050 154525 23800 822623 52679 769944
7 929070 89902 18024 1000948 309050 154525 23800 822623 52679 769944
8 1021140 97475 18024 1100591 320600 160300 23800 916491 52679 863812
9 1113210 105049 18024 1200235 332150 166075 23800 1010360 52679 957681
10 1171800 109868 18024 1263644 339500 169750 23800 1070094 52679 1017415
11 1113210 105049 18024 1200235 332150 166075 23800 1010360 52679 957681
12 1113210 105049 18024 1200235 332150 166075 23800 1010360 52679 957681
13 1021140 97475 18024 1100591 320600 160300 23800 916491 52679 863812
14 1021140 97475 18024 1100591 320600 160300 23800 916491 52679 863812
15 929070 89902 18024 1000948 309050 154525 23800 822623 52679 769944
16 929070 89902 18024 1000948 309050 154525 23800 822623 52679 769944
17 837000 82328 18024 901304 297500 148750 23800 728754 52679 676075
18 736560 74066 18024 792602 284900 142450 23800 626352 52679 573673
19 644490 66493 18024 692959 273350 136675 23800 532484 52679 479805
20 644490 66493 18024 692959 273350 136675 23800 532484 52679 479805
Sum 16740000 1646565 344652 18041913 5677000 2838500 476000 14727413 1053580 13673833
Gjennomsnitt 837000 82328 17233 902096 283850 141925 23800 736371 52679 683692

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 34.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 28.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn