Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær for levering til fabrikk Kalkyledato:04.08.2018
Kommune:Eidsberg Fylke:ØSTFOLD
Feltstorleik:10.1 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:4800 stk   
Timepris manuelt arbeid:kr 125 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 250
Pris fabrikk:kr 77.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Ubestemt Grossistfylke:AKERSHUS


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Tunnel 63000.00 kr per daa-35000.00 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Innfrysningskostnad 5.00 kr per kg bringebær-1.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt42461
Manuelt arbeid felt35350
Manuelt arbeid viltgjerde7111
Traktorarbeide felt60600
Traktorarbeide viltgjerde9794
Administrasjon2500
Arbeid og admin totalt115356
Varekostnad totalt880050
Varekostnad felt861352
Varekostnad viltgjerde18698
Anleggskostnad totalt995406

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter6056.406662.04Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa3.54289.87Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa10.1040400.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa1.011878.60Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa2.53580.75Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter2940.0016170.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante4800.0076800.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter882.0033516.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter882.0043218.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter21462.007726.32Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter424.008904.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter424.00508.80Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter424.008904.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter424.00381.60Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingGraf over Totalavling
10 kgavlingsgraf
217136 kg
317136 kg
417136 kg
517136 kg
617136 kg
717136 kg
817136 kg
917136 kg
1017136 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå fabrikkSal av avling til fabrikkSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0
217136 kgkr 1319472kr 1319472
317136 kgkr 1319472kr 1319472
417136 kgkr 1319472kr 1319472
517136 kgkr 1319472kr 1319472
617136 kgkr 1319472kr 1319472
717136 kgkr 1319472kr 1319472
817136 kgkr 1319472kr 1319472
917136 kgkr 1319472kr 1319472
1017136 kgkr 1319472kr 1319472
Sum154224 kgkr 11875248kr 11875248
Gjennomsnitt15422 kgkr 1187525kr 1187525

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1199081013104167300-2400211458
2038042131041673-4618-15834-240029967
3038042131041673-4618-15834-240029967
4038042131041673-4618-15834-240029967
5038042131041673-4618-15834-240029967
6038042131041673-4618-15834-240029967
7038042131041673-4618-15834-240029967
8038042131041673-4618-15834-240029967
9038042131041673-4618-15834-240029967
10038042131041673-4618-15834-240029967
SUM19908134237813104016730-41562-142506-24000481161
Gjennomsnitt1990834238131041673-4156-14251-240048116

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
19954060070600000199081016020
20206928577065040012315281900035700019908654614
30206928577065040012315281900035700019908654614
40206928577065040012315281900035700019908654614
50206928577065040012315281900035700019908654614
60206928577065040012315281900035700019908654614
70206928577065040012315281900035700019908654614
80206928577065040012315281900035700019908654614
90206928577065040012315281900035700019908654614
100206928577065040012315281900035700019908654614
Sum995406186226771170564536001108368737100032130001990816907549
Gjennomsnitt99541186237717064536011083773710032130019908690755

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanleggInnfrysningskostnad
1000
234272320085680
334272320085680
434272320085680
534272320085680
634272320085680
734272320085680
834272320085680
934272320085680
1034272320085680

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året655
Feltarbeid 3. året655
Feltarbeid 4. året655
Feltarbeid 5. året655
Feltarbeid 6. året655
Feltarbeid 7. året655
Feltarbeid 8. året655
Feltarbeid 9. året655
Feltarbeid 10. året655
Arbeid med vatningsanlegg81
Traktortimar ved planting151
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde39
Strekking av gjerde, viltgjerde 24
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde14
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m202

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
21428
31428
41428
51428
61428
71428
81428
91428
101428


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 9.398.960

Fordelt på 5897 timar feltarbeid og 12852 timar hausting i bæreåra vert det kr 501 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 12377 706 11671 0 0 0 11671 79632 -67961
2 1319472 29967 145406 1204033 438900 219450 50400 934183 79632 854551
3 1319472 29967 145406 1204033 438900 219450 50400 934183 79632 854551
4 1319472 29967 145406 1204033 438900 219450 50400 934183 79632 854551
5 1319472 29967 145406 1204033 438900 219450 50400 934183 79632 854551
6 1319472 29967 145406 1204033 438900 219450 50400 934183 79632 854551
7 1319472 29967 145406 1204033 438900 219450 50400 934183 79632 854551
8 1319472 29967 145406 1204033 438900 219450 50400 934183 79632 854551
9 1319472 29967 145406 1204033 438900 219450 50400 934183 79632 854551
10 1319472 29967 145406 1204033 438900 219450 50400 934183 79632 854551
Sum 11875248 282080 1309362 10847966 3950100 1975050 453600 8419316 796320 7622996
Gjennomsnitt 1187525 28208 130936 1084797 395010 197505 45360 841932 79632 762300

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 56.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 47.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn