Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:04.08.2018
Kommune:Eidsberg Fylke:ØSTFOLD
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:952 stk   
Avling per dekar:1300 kgAndel direktesal:50%
Timepris manuelt arbeid:kr 1 Timepris traktorarbeid:kr 225
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 125
Pris engros:kr 57.00 Pris direktesal:kr 77.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt80
Manuelt arbeid felt56
Manuelt arbeid viltgjerde24
Traktorarbeide felt6750
Traktorarbeide viltgjerde2339
Administrasjon20
Arbeid og admin totalt9189
Varekostnad totalt52552
Varekostnad felt44614
Varekostnad viltgjerde7938
Anleggskostnad totalt61742

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter1153.601268.96Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa0.7057.40Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa2.008000.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.20372.00Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa0.50115.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter560.003080.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante952.0015232.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter168.006384.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter168.008232.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter4088.001471.68Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter180.003780.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter180.00216.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter180.003780.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter180.00162.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
22600 kg1300 kg1300 kg
32600 kg1300 kg1300 kg
42600 kg1300 kg1300 kg
52600 kg1300 kg1300 kg
62600 kg1300 kg1300 kg
72600 kg1300 kg1300 kg
82600 kg1300 kg1300 kg
92600 kg1300 kg1300 kg
102600 kg1300 kg1300 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
31300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
41300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
51300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
61300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
71300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
81300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
91300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
101300 kgkr 74100kr 100100kr 174200
Sum11700 kgkr 666900kr 900900kr 1567800
Gjennomsnitt1170 kgkr 66690kr 90090kr 156780

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
100260033200-4762456
2028862600332-259-889-4764194
3028862600332-259-889-4764194
4028862600332-259-889-4764194
5028862600332-259-889-4764194
6028862600332-259-889-4764194
7028862600332-259-889-4764194
8028862600332-259-889-4764194
9028862600332-259-889-4764194
10028862600332-259-889-4764194
SUM025974260003320-2331-8001-476040202
Gjennomsnitt025972600332-233-800-4764020

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1617420014000000154463425
203875170140100008400130040625154464883
303875170140100008400130040625154464883
403875170140100008400130040625154464883
503875170140100008400130040625154464883
603875170140100008400130040625154464883
703875170140100008400130040625154464883
803875170140100008400130040625154464883
903875170140100008400130040625154464883
1003875170140100008400130040625154464883
Sum61742348711530140090000756001170036562515435647373
Gjennomsnitt6174348715314090007560117036563154464737

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
252003200
352003200
452003200
552003200
652003200
752003200
852003200
952003200
1052003200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året130
Feltarbeid 3. året130
Feltarbeid 4. året130
Feltarbeid 5. året130
Feltarbeid 6. året130
Feltarbeid 7. året130
Feltarbeid 8. året130
Feltarbeid 9. året130
Feltarbeid 10. året130
Arbeid med vatningsanlegg16
Traktortimar ved planting30
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde17
Strekking av gjerde, viltgjerde 10
Festing av krampar, viltgjerde2
Strekking topptråd, viltgjerde6
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m40

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2325
3325
4325
5325
6325
7325
8325
9325
10325


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.327.424

Fordelt på 1170 timar feltarbeid og 2925 timar hausting i bæreåra vert det kr 324 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2456 140 2316 0 0 0 2316 6174 -3858
2 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
3 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
4 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
5 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
6 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
7 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
8 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
9 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
10 174200 4194 12585 165809 40755 20378 10000 135432 6174 129258
Sum 1567800 40202 113401 1494601 366795 183398 90000 1221204 61740 1159464
Gjennomsnitt 156780 4020 11340 149460 36680 18340 9000 122120 6174 115946

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 96.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 96.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn