Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:07.04.2013
Kommune:ØSTRE TOTEN Fylke:INNLANDET
Feltstorleik:9.8 daa Totalareal gard:310 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:4902 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel direktesal:6%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 70.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:bama Grossistfylke:OPPLAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt49412
Manuelt arbeid felt41160
Manuelt arbeid viltgjerde8252
Traktorarbeide felt58800
Traktorarbeide viltgjerde9471
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt120683
Varekostnad totalt1413749
Varekostnad felt1385746
Varekostnad viltgjerde28003
Anleggskostnad totalt1534432

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter5009.925510.91Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa3.43281.26Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa9.8039200.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.981822.80Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa2.45563.50Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter2432.0013376.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante4902.0078432.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter729.6027724.80Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter729.6035750.40Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter17753.606391.30Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa9.80715400.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa9.80460600.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter410.0011890.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter410.00656.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter410.0014965.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter410.00492.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
211765 kg11059 kg706 kg
311765 kg11059 kg706 kg
411765 kg11059 kg706 kg
511765 kg11059 kg706 kg
611765 kg11059 kg706 kg
711765 kg11059 kg706 kg
811765 kg11059 kg706 kg
911765 kg11059 kg706 kg
1011765 kg11059 kg706 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
211059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
311059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
411059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
511059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
611059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
711059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
811059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
911059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
1011059 kgkr 663540kr 49420kr 712960
Sum99531 kgkr 5971860kr 444780kr 6416640
Gjennomsnitt9953 kgkr 597186kr 44478kr 641664

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1306886012745162700-190321068
2024551127451627-2322-7962-19028449
3024551127451627-2322-7962-19028449
4024551127451627-2322-7962-19028449
5024551127451627-2322-7962-19028449
6024551127451627-2322-7962-19028449
7024551127451627-2322-7962-19028449
8024551127451627-2322-7962-19028449
9024551127451627-2322-7962-19028449
10024551127451627-2322-7962-19028449
SUM30688622095912745016270-20898-71658-1900577109
Gjennomsnitt3068922096127451627-2090-7166-19057711

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
115344320068600000306891565807
2018993833686490202673095589022059430689443134
3018993833686490202673095589022059430689443134
4018993833686490202673095589022059430689443134
5018993833686490202673095589022059430689443134
6018993833686490202673095589022059430689443134
7018993833686490202673095589022059430689443134
8018993833686490202673095589022059430689443134
9018993833686490202673095589022059430689443134
10018993833686490202673095589022059430689443134
Sum153443217093675006863441180240570860301019853443068865554012
Gjennomsnitt15344317094750686441182405786030019853430689555401

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
2235303200
3235303200
4235303200
5235303200
6235303200
7235303200
8235303200
9235303200
10235303200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året637
Feltarbeid 3. året637
Feltarbeid 4. året637
Feltarbeid 5. året637
Feltarbeid 6. året637
Feltarbeid 7. året637
Feltarbeid 8. året637
Feltarbeid 9. året637
Feltarbeid 10. året637
Arbeid med vatningsanlegg78
Traktortimar ved planting147
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde38
Strekking av gjerde, viltgjerde 24
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde14
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m196

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
21471
31471
41471
51471
61471
71471
81471
91471
101471


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.285.381

Fordelt på 5735 timar feltarbeid og 13236 timar hausting i bæreåra vert det kr 226 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 14182 686 13496 0 0 0 13496 122755 -109259
2 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
3 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
4 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
5 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
6 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
7 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
8 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
9 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
10 712960 28449 47243 694166 316183 158091 49020 487055 122755 364300
Sum 6416640 270223 425869 6260994 2845645 1422822 441180 4396992 1227550 3169442
Gjennomsnitt 641664 27022 42587 626099 284564 142282 44118 439699 122755 316944

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 17.7 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 12.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn