Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:28.03.2013
Kommune:VIK Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:5 daa Totalareal gard:5 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1238 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:70%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt41192
Manuelt arbeid felt35355
Manuelt arbeid viltgjerde5837
Traktorarbeide felt8000
Traktorarbeide viltgjerde6699
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt58891
Varekostnad totalt244379
Varekostnad felt231590
Varekostnad viltgjerde12789
Anleggskostnad totalt303270

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante1238.00111420.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante123.8011142.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1238.004952.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje28.002632.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel196.0010976.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante1238.0011637.20Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje28.001428.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter5040.005544.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante742.802362.10Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante2476.00990.40Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje112.00599.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje84.002100.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1260.0025200.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.051522.92Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa10.00700.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa5.0017500.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa1500.001950.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa500.001500.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante12380.006190.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel211.0010339.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante4952.001782.72Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter290.006090.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter290.00348.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter290.006090.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter290.00261.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2891 kg624 kg267 kg15 %
32376 kg1663 kg713 kg40 %
43861 kg2703 kg1158 kg65 %
55346 kg3742 kg1604 kg90 %
66237 kg4366 kg1871 kg105 %
76831 kg4782 kg2049 kg115 %
87128 kg4990 kg2138 kg120 %
97425 kg5198 kg2228 kg125 %
107722 kg5405 kg2317 kg130 %
118019 kg5613 kg2406 kg135 %
128316 kg5821 kg2495 kg140 %
138613 kg6029 kg2584 kg145 %
148613 kg6029 kg2584 kg145 %
158138 kg5696 kg2441 kg137 %
167544 kg5281 kg2263 kg127 %
176950 kg4865 kg2085 kg117 %
185584 kg3909 kg1675 kg94 %
194752 kg3326 kg1426 kg80 %
204455 kg3119 kg1337 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2624 kgkr 7800kr 1335kr 9135
31663 kgkr 20788kr 3565kr 24353
42703 kgkr 33788kr 5790kr 39578
53742 kgkr 46775kr 8020kr 54795
64366 kgkr 54575kr 9355kr 63930
74782 kgkr 59775kr 10245kr 70020
84990 kgkr 62375kr 10690kr 73065
95198 kgkr 64975kr 11140kr 76115
105405 kgkr 67563kr 11585kr 79148
115613 kgkr 70163kr 12030kr 82193
125821 kgkr 72763kr 12475kr 85238
136029 kgkr 75363kr 12920kr 88283
146029 kgkr 75363kr 12920kr 88283
155696 kgkr 71200kr 12205kr 83405
165281 kgkr 66013kr 11315kr 77328
174865 kgkr 60813kr 10425kr 71238
183909 kgkr 48863kr 8375kr 57238
193326 kgkr 41575kr 7130kr 48705
203119 kgkr 38988kr 6685kr 45673
Sum83161 kgkr 1039513kr 178205kr 1217718
Gjennomsnitt4158 kgkr 51976kr 8910kr 60886

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
11516350096530822-1865-39-5940154266
20528579396538168822-1865-39-594016877
3014086211896538168822-1865-39-594027003
4022894343996538168822-1865-39-594037132
5031695476496538168822-1865-39-594047258
6036980555796538168822-1865-39-594053336
7040504608696538168822-1865-39-594057389
8042265635096538168822-1865-39-594059414
9044027661796538168822-1865-39-594061443
10045780688196538168822-1865-39-594063460
11047542714696538168822-1865-39-594065487
12049304741096538168822-1865-39-594067513
13051066767496538168822-1865-39-594069539
14051066767496538168822-1865-39-594069539
15048245725096538168822-1865-39-594066294
16044730672196538168822-1865-39-594062250
17041207619296538168822-1865-39-594058198
18033109497596538168822-1865-39-594048883
19028171423596538168822-1865-39-594043205
20026418397196538168822-1865-39-594041188
SUM15163570437410585319306015519216440-37300-780-1188001169674
Gjennomsnitt758235219529396537760822-1865-39-594058484

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1303270009901178100003791319832
2036501238990117810668301337379129468
30365012389901178101336503564379138378
40365012389901178101336505792379140606
50365012389901178101856308019379148031
60365012389901178102227509356379153080
703650123899011781022275010247379153971
803650123899011781022275010692379154416
903650123899011781022275011138379154862
1003650123899011781023760011583379156792
1103650123899011781025988012029379159465
1203650123899011781025988012474379159911
1303650123899011781025988012920379160356
1403650123899011781025988012920379160356
1503650123899011781025988012207379159644
1603650123899011781025988011316379158753
1703650123899011781028958010425379160832
180365012389901178102895808376379158783
190365012389901178102895807128379157535
200365012389901178102895806683379157089
Sum30327069343235131980023562004365900178202758171342154
Gjennomsnitt15163346711769901178102183008910379167108

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året45
Feltarbeid 3. året89
Feltarbeid 4. året89
Feltarbeid 5. året124
Feltarbeid 6. året149
Feltarbeid 7. året149
Feltarbeid 8. året149
Feltarbeid 9. året149
Feltarbeid 10. året158
Feltarbeid 11. året173
Feltarbeid 12. året173
Feltarbeid 13. året173
Feltarbeid 14. året173
Feltarbeid 15. året173
Feltarbeid 16. året173
Feltarbeid 17. året193
Feltarbeid 18. året193
Feltarbeid 19. året193
Feltarbeid 20. året193
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m186
Arbeid med vatningsanlegg50
Traktortimar ved planting20
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde27
Strekking av gjerde, viltgjerde 17
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde10

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
29
324
439
553
662
768
871
974
1077
1180
1283
1386
1486
1581
1675
1770
1856
1948
2045


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.660.029

Fordelt på 2911 timar feltarbeid og 1188 timar hausting i bæreåra vert det kr 405 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2631 990 1641 0 0 11781 -10140 7582 -17722
2 9135 16877 5877 20135 8019 4010 11781 4344 7582 -3238
3 24353 27003 5877 45478 16929 8465 11781 25233 7582 17651
4 39578 37132 5877 70832 19157 9578 11781 49473 7582 41891
5 54795 47258 5877 96176 26582 13291 11781 71104 7582 63522
6 63930 53336 5877 111389 31631 15815 11781 83793 7582 76211
7 70020 57389 5877 121532 32522 16261 11781 93490 7582 85908
8 73065 59414 5877 126602 32967 16484 11781 98337 7582 90755
9 76115 61443 5877 131681 33413 16706 11781 103194 7582 95612
10 79148 63460 5877 136730 35343 17672 11781 107278 7582 99696
11 82193 65487 5877 141802 38016 19008 11781 111013 7582 103431
12 85238 67513 5877 146873 38462 19231 11781 115862 7582 108280
13 88283 69539 5877 151944 38907 19454 11781 120710 7582 113128
14 88283 69539 5877 151944 38907 19454 11781 120710 7582 113128
15 83405 66294 5877 143822 38195 19097 11781 112944 7582 105362
16 77328 62250 5877 133700 37304 18652 11781 103268 7582 95686
17 71238 58198 5877 123558 39383 19691 11781 92086 7582 84504
18 57238 48883 5877 100243 37334 18667 11781 69796 7582 62214
19 48705 43205 5877 86033 36086 18043 11781 56209 7582 48627
20 45673 41188 5877 80983 35640 17820 11781 51382 7582 43800
Sum 1217718 1018039 112656 2123101 614792 307396 235620 1580085 151640 1428445
Gjennomsnitt 60886 50902 5633 106155 30740 15370 11781 79004 7582 71422

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 23.7 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 14.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn