Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:23.04.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:84 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:280 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.95 kr per stk-0.05 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 179.50 kr per stk51.50 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 179.50 kr per stk106.50 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 14.00 kr per stk1.40 kr
Jordanker 163.00 kr per stk68.00 kr
Streng 2,4 mm 1.22 kr per stk0.12 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.48 kr per stk-0.02 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 37.00 kr per stk12.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 85.00 kr per stk-5.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 133.25 kr per stk78.25 kr
Oppbindingsklips 0.31 kr per stk-0.09 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 0.00 kr per kg-3968.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt18200
Manuelt arbeid felt18200
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt1600
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt26800
Varekostnad totalt54644
Varekostnad felt54644
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt81444

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.95plante280.001386.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00179.50planterekkje8.001436.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00179.50eigen_formel38.006821.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0014.00plante280.003920.00Anleggskostnad
Jordanker2.00163.00planterekkje8.001304.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.22rekkjemeter1008.001229.76Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante168.00534.24Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.48plante560.00268.80Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje32.00171.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0037.00planterekkje24.00888.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel0.68339.58Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa1.003500.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa0.3024.60Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1085.00plante28.002380.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0085.00plante280.0023800.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa0.90143.55Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa300.00372.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.00133.25eigen_formel43.005729.75Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.31plante1120.00347.20Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2504 kg454 kg50 kg25 %
31512 kg1361 kg151 kg75 %
41512 kg1361 kg151 kg75 %
51512 kg1361 kg151 kg75 %
62016 kg1814 kg202 kg100 %
72016 kg1814 kg202 kg100 %
83427 kg3084 kg343 kg170 %
93427 kg3084 kg343 kg170 %
103427 kg3084 kg343 kg170 %
113427 kg3084 kg343 kg170 %
123427 kg3084 kg343 kg170 %
132016 kg1814 kg202 kg100 %
142016 kg1814 kg202 kg100 %
152016 kg1814 kg202 kg100 %
162016 kg1814 kg202 kg100 %
171512 kg1361 kg151 kg75 %
181512 kg1361 kg151 kg75 %
191512 kg1361 kg151 kg75 %
201512 kg1361 kg151 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2454 kgkr 4994kr 225kr 5219
31361 kgkr 14971kr 679.5kr 15651
41361 kgkr 14971kr 679.5kr 15651
51361 kgkr 14971kr 679.5kr 15651
61814 kgkr 19954kr 909kr 20863
71814 kgkr 19954kr 909kr 20863
83084 kgkr 33924kr 1543.5kr 35468
93084 kgkr 33924kr 1543.5kr 35468
103084 kgkr 33924kr 1543.5kr 35468
113084 kgkr 33924kr 1543.5kr 35468
123084 kgkr 33924kr 1543.5kr 35468
131814 kgkr 19954kr 909kr 20863
141814 kgkr 19954kr 909kr 20863
151814 kgkr 19954kr 909kr 20863
161814 kgkr 19954kr 909kr 20863
171361 kgkr 14971kr 679.5kr 15651
181361 kgkr 14971kr 679.5kr 15651
191361 kgkr 14971kr 679.5kr 15651
201361 kgkr 14971kr 679.5kr 15651
Sum36285 kgkr 399135kr 18153kr 417288
Gjennomsnitt1814 kgkr 19957kr 908kr 20864

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
120361001966167-7222422
2038451491966167-726055
30115284481966167-7214037
40115284481966167-7214037
50115284481966167-7214037
60153656001966167-7218026
70153656001966167-7218026
802612110191966167-7229201
902612110191966167-7229201
1002612110191966167-7229201
1102612110191966167-7229201
1202612110191966167-7229201
130153656001966167-7218026
140153656001966167-7218026
150153656001966167-7218026
160153656001966167-7218026
170115284481966167-7214037
180115284481966167-7214037
190115284481966167-7214037
200115284481966167-7214037
SUM2036130733611980393203340-1440380897
Gjennomsnitt1018153675991966167-7219045

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
181444018120223990000152785753
2057881202239903175088215278843
3014308120223990635002646152714635
4014308120223990635002646152714635
5014308120223990882002646152717104
60143081202239901058403528152719750
70143081202239901058403528152719750
80143081202239901058405997152722220
90143081202239901058405997152722220
100143081202239901129005997152722925
110143081202239901234805997152723984
120143081202239901234805997152723984
130143081202239901234803528152721514
140143081202239901234803528152721514
150143081202239901234803528152721514
160143081202239901234803528152721514
170143081202239901375902646152722044
180143081202239901375902646152722044
190143081202239901375902646152722044
200143081202239901375902646152722044
Sum81444263181714403247981020744607055830541470034
Gjennomsnitt4072131686202239901037203528152723502

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året9
Feltarbeid 3. året18
Feltarbeid 4. året18
Feltarbeid 5. året25
Feltarbeid 6. året30
Feltarbeid 7. året30
Feltarbeid 8. året30
Feltarbeid 9. året30
Feltarbeid 10. året32
Feltarbeid 11. året35
Feltarbeid 12. året35
Feltarbeid 13. året35
Feltarbeid 14. året35
Feltarbeid 15. året35
Feltarbeid 16. året35
Feltarbeid 17. året39
Feltarbeid 18. året39
Feltarbeid 19. året39
Feltarbeid 20. året39
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m42
Arbeid med vatningsanlegg10
Traktortimar ved planting4
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
25
315
415
515
620
720
834
934
1034
1134
1234
1320
1420
1520
1620
1715
1815
1915
2015


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 606.155

Fordelt på 593 timar feltarbeid og 403 timar hausting i bæreåra vert det kr 609 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2061 383 1678 0 0 2399 -721 3054 -3775
2 5219 6055 860 10414 4057 2029 2399 5986 3054 2932
3 15651 14037 1712 27975 8996 4498 2399 21078 3054 18024
4 15651 14037 1712 27975 8996 4498 2399 21078 3054 18024
5 15651 14037 1712 27975 11466 5733 2399 19843 3054 16789
6 20863 18026 1712 37177 14112 7056 2399 27722 3054 24668
7 20863 18026 1712 37177 14112 7056 2399 27722 3054 24668
8 35468 29201 1712 62956 16581 8291 2399 52267 3054 49213
9 35468 29201 1712 62956 16581 8291 2399 52267 3054 49213
10 35468 29201 1712 62956 17287 8643 2399 51914 3054 48860
11 35468 29201 1712 62956 18345 9173 2399 51385 3054 48331
12 35468 29201 1712 62956 18345 9173 2399 51385 3054 48331
13 20863 18026 1712 37177 15876 7938 2399 26840 3054 23786
14 20863 18026 1712 37177 15876 7938 2399 26840 3054 23786
15 20863 18026 1712 37177 15876 7938 2399 26840 3054 23786
16 20863 18026 1712 37177 15876 7938 2399 26840 3054 23786
17 15651 14037 1712 27975 16405 8203 2399 17374 3054 14320
18 15651 14037 1712 27975 16405 8203 2399 17374 3054 14320
19 15651 14037 1712 27975 16405 8203 2399 17374 3054 14320
20 15651 14037 1712 27975 16405 8203 2399 17374 3054 14320
Sum 417288 360536 32064 745760 278005 139002 47981 558777 61080 497697
Gjennomsnitt 20864 18027 1603 37288 13900 6950 2399 27939 3054 24885

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 24.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 19.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn