Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller (NB! teststadium)
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:23.04.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.9 daa Totalareal gard:84 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1240 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk0.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk0.00 kr
Jordanker 51.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg0.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 6-5-20 4.53 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg0.00 kr
Urea 4.03 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg0.00 kr
Scala 590.00 kr per liter0.00 kr
Dimilin SC-48 1950.00 kr per liter0.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter0.00 kr
Delan 592.00 kr per kg0.00 kr
Topsin 672.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg0.00 kr
Venteår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pirimor 950.00 kr per liter0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt78960
Manuelt arbeid felt78960
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6240
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt92200
Varekostnad totalt213536
Varekostnad felt213536
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt305736

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1240.004960.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje20.001880.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel176.009856.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante1240.0011656.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje20.001020.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter4464.004910.40Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante744.002365.92Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante2480.00992.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje80.00428.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje60.001500.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1116.0022320.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel2.991495.83Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa3.9013650.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa1.1795.94Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1240.00111600.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante124.0011160.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa3.51559.85Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1170.001450.80Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel187.009163.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante4960.001785.60Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21953 kg1758 kg195 kg25 %
35859 kg5273 kg586 kg75 %
45859 kg5273 kg586 kg75 %
55859 kg5273 kg586 kg75 %
67812 kg7031 kg781 kg100 %
77812 kg7031 kg781 kg100 %
813280 kg11952 kg1328 kg170 %
913280 kg11952 kg1328 kg170 %
1013280 kg11952 kg1328 kg170 %
1113280 kg11952 kg1328 kg170 %
1213280 kg11952 kg1328 kg170 %
137812 kg7031 kg781 kg100 %
147812 kg7031 kg781 kg100 %
157812 kg7031 kg781 kg100 %
167812 kg7031 kg781 kg100 %
175859 kg5273 kg586 kg75 %
185859 kg5273 kg586 kg75 %
195859 kg5273 kg586 kg75 %
205859 kg5273 kg586 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21758 kgkr 19338kr 877.5kr 20216
35273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
45273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
55273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
67031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
77031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
811952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
911952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
1011952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
1111952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
1211952 kgkr 131472kr 5976kr 137448
137031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
147031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
157031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
167031 kgkr 77341kr 3514.5kr 80856
175273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
185273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
195273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
205273 kgkr 58003kr 2637kr 60640
Sum140615 kgkr 1546765kr 70304kr 1617069
Gjennomsnitt7031 kgkr 77338kr 3515kr 80853

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
176434007617633-27984405
20131325017617633-27921604
303938915067617633-27948866
403938915067617633-27948866
503938915067617633-27948866
605252220077617633-27962500
705252220077617633-27962500
808928134137617633-279100665
908928134137617633-279100665
1008928134137617633-279100665
1108928134137617633-279100665
1208928134137617633-279100665
1305252220077617633-27962500
1405252220077617633-27962500
1505252220077617633-27962500
1605252220077617633-27962500
1703938915067617633-27948866
1803938915067617633-27948866
1903938915067617633-27948866
2003938915067617633-27948866
SUM7643410503924015015234012660-55801326396
Gjennomsnitt38225252020087617633-27966320

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13057360703781929600005733322249
202275312781929601230403418573334120
3058463127819296024608010253573356830
4058463127819296024608010253573356830
5058463127819296034178010253573366399
6058463127819296041013013671573376653
7058463127819296041013013671573376653
8058463127819296041013023240573386222
9058463127819296041013023240573386222
10058463127819296043747023240573388956
11058463127819296047849023240573393057
12058463127819296047849023240573393057
13058463127819296047849013671573383488
14058463127819296047849013671573383488
15058463127819296047849013671573383488
16058463127819296047849013671573383488
17058463127819296053317010253573385539
18058463127819296053317010253573385539
19058463127819296053317010253573385539
20058463127819296053317010253573385539
Sum305736107504664015624185926080385502734171146511813352
Gjennomsnitt1528753753327819296040193013671573390668

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året35
Feltarbeid 3. året70
Feltarbeid 4. året70
Feltarbeid 5. året98
Feltarbeid 6. året117
Feltarbeid 7. året117
Feltarbeid 8. året117
Feltarbeid 9. året117
Feltarbeid 10. året125
Feltarbeid 11. året137
Feltarbeid 12. året137
Feltarbeid 13. året137
Feltarbeid 14. året137
Feltarbeid 15. året137
Feltarbeid 16. året137
Feltarbeid 17. året152
Feltarbeid 18. året152
Feltarbeid 19. året152
Feltarbeid 20. året152
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m186
Arbeid med vatningsanlegg39
Traktortimar ved planting16
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
220
359
459
559
678
778
8133
9133
10133
11133
12133
1378
1478
1578
1678
1759
1859
1959
2059


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.207.384

Fordelt på 2297 timar feltarbeid og 1562 timar hausting i bæreåra vert det kr 572 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.