Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:23.04.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.9 daa Totalareal gard:84 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1239 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt78960
Manuelt arbeid felt78960
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6240
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt92200
Varekostnad totalt213536
Varekostnad felt213536
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt305736

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1239.004956.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje20.001880.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel175.839846.67Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante1239.0011646.60Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje20.001020.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter4460.004906.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante743.402364.01Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante2478.00991.20Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje80.00428.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje60.001500.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1115.0022300.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel2.991494.62Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa3.9013650.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa1.1795.94Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante123.9011151.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1239.00111510.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa3.51559.85Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1170.001450.80Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel186.839154.83Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante4956.001784.16Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21951 kg1756 kg195 kg25 %
35854 kg5268 kg585 kg75 %
45854 kg5268 kg585 kg75 %
55854 kg5268 kg585 kg75 %
67805 kg7025 kg781 kg100 %
77805 kg7025 kg781 kg100 %
813269 kg11942 kg1327 kg170 %
913269 kg11942 kg1327 kg170 %
1013269 kg11942 kg1327 kg170 %
1113269 kg11942 kg1327 kg170 %
1213269 kg11942 kg1327 kg170 %
137805 kg7025 kg781 kg100 %
147805 kg7025 kg781 kg100 %
157805 kg7025 kg781 kg100 %
167805 kg7025 kg781 kg100 %
175854 kg5268 kg585 kg75 %
185854 kg5268 kg585 kg75 %
195854 kg5268 kg585 kg75 %
205854 kg5268 kg585 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21756 kgkr 19316kr 877.5kr 20194
35268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
45268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
55268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
67025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
77025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
811942 kgkr 131362kr 5971.5kr 137334
911942 kgkr 131362kr 5971.5kr 137334
1011942 kgkr 131362kr 5971.5kr 137334
1111942 kgkr 131362kr 5971.5kr 137334
1211942 kgkr 131362kr 5971.5kr 137334
137025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
147025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
157025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
167025 kgkr 77275kr 3514.5kr 80790
175268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
185268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
195268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
205268 kgkr 57948kr 2632.5kr 60581
Sum140492 kgkr 1545412kr 70250kr 1615662
Gjennomsnitt7025 kgkr 77271kr 3513kr 80783

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
176434007610648-27984413
20148735797610648-27923431
304462017377610648-27954336
404462017377610648-27954336
504462017377610648-27954336
605950223207610648-27969801
705950223207610648-27969801
8010114939417610648-279113069
9010114939417610648-279113069
10010114939417610648-279113069
11010114939417610648-279113069
12010114939417610648-279113069
1305950223207610648-27969801
1405950223207610648-27969801
1505950223207610648-27969801
1605950223207610648-27969801
1704462017377610648-27954336
1804462017377610648-27954336
1904462017377610648-27954336
2004462017377610648-27954336
SUM7643411899704636315220012960-55801472347
Gjennomsnitt38225949923187610648-27973617

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13057360702781928800005733322239
202236312781928801229303414573334057
3058413127819288024586010245573356784
4058413127819288024586010245573356784
5058413127819288034147010245573366345
6058413127819288040976013659573376589
7058413127819288040976013659573376589
8058413127819288040976023221573386151
9058413127819288040976023221573386151
10058413127819288043708023221573388883
11058413127819288047806023221573392980
12058413127819288047806023221573392980
13058413127819288047806013659573383418
14058413127819288047806013659573383418
15058413127819288047806013659573383418
16058413127819288047806013659573383418
17058413127819288053269010245573385468
18058413127819288053269010245573385468
19058413127819288053269010245573385468
20058413127819288053269010245573385468
Sum305736107370663415610185759080313502731821146511812077
Gjennomsnitt1528753693327819288040157013659573390604

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året35
Feltarbeid 3. året70
Feltarbeid 4. året70
Feltarbeid 5. året98
Feltarbeid 6. året117
Feltarbeid 7. året117
Feltarbeid 8. året117
Feltarbeid 9. året117
Feltarbeid 10. året125
Feltarbeid 11. året137
Feltarbeid 12. året137
Feltarbeid 13. året137
Feltarbeid 14. året137
Feltarbeid 15. året137
Feltarbeid 16. året137
Feltarbeid 17. året152
Feltarbeid 18. året152
Feltarbeid 19. året152
Feltarbeid 20. året152
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m186
Arbeid med vatningsanlegg39
Traktortimar ved planting16
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
220
359
459
559
678
778
8133
9133
10133
11133
12133
1378
1478
1578
1678
1759
1859
1959
2059


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.352.248

Fordelt på 2295 timar feltarbeid og 1561 timar hausting i bæreåra vert det kr 610 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 7979 1483 6496 0 0 9288 -2792 11465 -14257
2 20194 23431 3329 40295 15707 7854 9288 23154 11465 11689
3 60581 54336 6933 107983 34830 17415 9288 81280 11465 69815
4 60581 54336 6933 107983 34830 17415 9288 81280 11465 69815
5 60581 54336 6933 107983 44391 22196 9288 76499 11465 65034
6 80790 69801 6933 143657 54635 27318 9288 107052 11465 95587
7 80790 69801 6933 143657 54635 27318 9288 107052 11465 95587
8 137334 113069 6933 243469 64197 32099 9288 202083 11465 190618
9 137334 113069 6933 243469 64197 32099 9288 202083 11465 190618
10 137334 113069 6933 243469 66929 33464 9288 200717 11465 189252
11 137334 113069 6933 243469 71026 35513 9288 198668 11465 187203
12 137334 113069 6933 243469 71026 35513 9288 198668 11465 187203
13 80790 69801 6933 143657 61464 30732 9288 103637 11465 92172
14 80790 69801 6933 143657 61464 30732 9288 103637 11465 92172
15 80790 69801 6933 143657 61464 30732 9288 103637 11465 92172
16 80790 69801 6933 143657 61464 30732 9288 103637 11465 92172
17 60581 54336 6933 107983 63514 31757 9288 66938 11465 55473
18 60581 54336 6933 107983 63514 31757 9288 66938 11465 55473
19 60581 54336 6933 107983 63514 31757 9288 66938 11465 55473
20 60581 54336 6933 107983 63514 31757 9288 66938 11465 55473
Sum 1615662 1395913 129615 2881960 1076317 538158 185759 2158043 229300 1928743
Gjennomsnitt 80783 69796 6481 144098 53816 26908 9288 107902 11465 96437

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn