Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:23.04.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:4 daa Totalareal gard:84 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1278 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt81095
Manuelt arbeid felt81095
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt94495
Varekostnad totalt219200
Varekostnad felt219200
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt313695

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1278.005112.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje20.001880.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel181.6710173.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante1278.0012013.20Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje20.001020.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter4600.005060.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante766.802438.42Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante2556.001022.40Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje80.00428.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje60.001500.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1150.0023000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.081541.32Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa4.0014000.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa1.2098.40Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante127.8011502.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1278.00115020.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa3.60574.20Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1200.001488.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel192.679440.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante5112.001840.32Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22013 kg1811 kg201 kg25 %
36038 kg5434 kg604 kg75 %
46038 kg5434 kg604 kg75 %
56038 kg5434 kg604 kg75 %
68050 kg7245 kg805 kg100 %
78050 kg7245 kg805 kg100 %
813685 kg12317 kg1369 kg170 %
913685 kg12317 kg1369 kg170 %
1013685 kg12317 kg1369 kg170 %
1113685 kg12317 kg1369 kg170 %
1213685 kg12317 kg1369 kg170 %
138050 kg7245 kg805 kg100 %
148050 kg7245 kg805 kg100 %
158050 kg7245 kg805 kg100 %
168050 kg7245 kg805 kg100 %
176038 kg5434 kg604 kg75 %
186038 kg5434 kg604 kg75 %
196038 kg5434 kg604 kg75 %
206038 kg5434 kg604 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21811 kgkr 19921kr 904.5kr 20826
35434 kgkr 59774kr 2718kr 62492
45434 kgkr 59774kr 2718kr 62492
55434 kgkr 59774kr 2718kr 62492
67245 kgkr 79695kr 3622.5kr 83318
77245 kgkr 79695kr 3622.5kr 83318
812317 kgkr 135487kr 6160.5kr 141648
912317 kgkr 135487kr 6160.5kr 141648
1012317 kgkr 135487kr 6160.5kr 141648
1112317 kgkr 135487kr 6160.5kr 141648
1212317 kgkr 135487kr 6160.5kr 141648
137245 kgkr 79695kr 3622.5kr 83318
147245 kgkr 79695kr 3622.5kr 83318
157245 kgkr 79695kr 3622.5kr 83318
167245 kgkr 79695kr 3622.5kr 83318
175434 kgkr 59774kr 2718kr 62492
185434 kgkr 59774kr 2718kr 62492
195434 kgkr 59774kr 2718kr 62492
205434 kgkr 59774kr 2718kr 62492
Sum144904 kgkr 1593944kr 72468kr 1666412
Gjennomsnitt7245 kgkr 79697kr 3623kr 83321

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
178424007849668-28886653
20153395977849668-28824165
304602617947849668-28856049
404602617947849668-28856049
504602617947849668-28856049
606136523917849668-28871985
706136523917849668-28871985
8010432540667849668-288116620
9010432540667849668-288116620
10010432540667849668-288116620
11010432540667849668-288116620
12010432540667849668-288116620
1306136523917849668-28871985
1406136523917849668-28871985
1506136523917849668-28871985
1606136523917849668-28871985
1704602617947849668-28856049
1804602617947849668-28856049
1904602617947849668-28856049
2004602617947849668-28856049
SUM7842412273364783115698013360-57601518171
Gjennomsnitt39216136723927849668-28875909

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13136950725805958000005882330686
202307322805958001267903523588235096
3060243228059580025358010567588258536
4060243228059580025358010567588258536
5060243228059580035219010567588268398
6060243228059580042263014088588278962
7060243228059580042263014088588278962
8060243228059580042263023949588288824
9060243228059580042263023949588288824
10060243228059580045080023949588291641
11060243228059580049306023949588295867
12060243228059580049306023949588295867
13060243228059580049306014088588286006
14060243228059580049306014088588286006
15060243228059580049306014088588286006
16060243228059580049306014088588286006
17060243228059580054941010567588288120
18060243228059580054941010567588288120
19060243228059580054941010567588288120
20060243228059580054941010567588288120
Sum313695110741684316100191590082834502817571176361866706
Gjennomsnitt1568555373428059580041417014088588293335

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året36
Feltarbeid 3. året72
Feltarbeid 4. året72
Feltarbeid 5. året101
Feltarbeid 6. året121
Feltarbeid 7. året121
Feltarbeid 8. året121
Feltarbeid 9. året121
Feltarbeid 10. året129
Feltarbeid 11. året141
Feltarbeid 12. året141
Feltarbeid 13. året141
Feltarbeid 14. året141
Feltarbeid 15. året141
Feltarbeid 16. året141
Feltarbeid 17. året157
Feltarbeid 18. året157
Feltarbeid 19. året157
Feltarbeid 20. året157
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m192
Arbeid med vatningsanlegg40
Traktortimar ved planting16
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
220
360
460
560
681
781
8137
9137
10137
11137
12137
1381
1481
1581
1681
1760
1860
1960
2060


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.427.979

Fordelt på 2367 timar feltarbeid og 1610 timar hausting i bæreåra vert det kr 611 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 8229 1530 6700 0 0 9580 -2880 11764 -14644
2 20826 24165 3434 41557 16202 8101 9580 23877 11764 12113
3 62492 56049 7151 111390 35924 17962 9580 83848 11764 72084
4 62492 56049 7151 111390 35924 17962 9580 83848 11764 72084
5 62492 56049 7151 111390 45785 22893 9580 78918 11764 67154
6 83318 71985 7151 148151 56350 28175 9580 110397 11764 98633
7 83318 71985 7151 148151 56350 28175 9580 110397 11764 98633
8 141648 116620 7151 251116 66211 33106 9580 208431 11764 196667
9 141648 116620 7151 251116 66211 33106 9580 208431 11764 196667
10 141648 116620 7151 251116 69029 34514 9580 207023 11764 195259
11 141648 116620 7151 251116 73255 36628 9580 204909 11764 193145
12 141648 116620 7151 251116 73255 36628 9580 204909 11764 193145
13 83318 71985 7151 148151 63394 31697 9580 106875 11764 95111
14 83318 71985 7151 148151 63394 31697 9580 106875 11764 95111
15 83318 71985 7151 148151 63394 31697 9580 106875 11764 95111
16 83318 71985 7151 148151 63394 31697 9580 106875 11764 95111
17 62492 56049 7151 111390 65508 32754 9580 69057 11764 57293
18 62492 56049 7151 111390 65508 32754 9580 69057 11764 57293
19 62492 56049 7151 111390 65508 32754 9580 69057 11764 57293
20 62492 56049 7151 111390 65508 32754 9580 69057 11764 57293
Sum 1666412 1439747 133683 2972476 1110102 555051 191590 2225835 235280 1990555
Gjennomsnitt 83321 71987 6684 148624 55505 27753 9580 111292 11764 99528

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn