Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:22.04.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:2.7 daa Totalareal gard:23 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:847 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Nå Fruktlager Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 179.50 kr per stk51.50 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 179.50 kr per stk106.50 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 14.00 kr per stk1.40 kr
Jordanker 163.00 kr per stk68.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 37.00 kr per stk12.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 5000.00 kr per daa1000.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt32715
Manuelt arbeid felt26591
Manuelt arbeid viltgjerde6124
Traktorarbeide felt4320
Traktorarbeide viltgjerde6024
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt46560
Varekostnad totalt183474
Varekostnad felt171972
Varekostnad viltgjerde11501
Anleggskostnad totalt230033

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante847.003388.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00179.50planterekkje60.0010770.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00179.50eigen_formel97.0017411.50Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0014.00plante847.0011858.00Anleggskostnad
Jordanker2.00163.00planterekkje60.009780.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter3048.003352.80Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante508.201616.08Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante1694.00677.60Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje240.001284.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0037.00planterekkje180.006660.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel2.091045.83Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.005000.00daa2.7013500.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa0.8166.42Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante84.707623.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante847.0076230.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa2.43387.59Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa810.001004.40Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel128.006272.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante3388.001219.68Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter260.805476.80Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter260.80312.96Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter260.805476.80Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter260.80234.72Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21334 kg1200 kg133 kg25 %
34001 kg3600 kg400 kg75 %
44001 kg3600 kg400 kg75 %
54001 kg3600 kg400 kg75 %
65334 kg4801 kg533 kg100 %
75334 kg4801 kg533 kg100 %
89068 kg8161 kg907 kg170 %
99068 kg8161 kg907 kg170 %
109068 kg8161 kg907 kg170 %
119068 kg8161 kg907 kg170 %
129068 kg8161 kg907 kg170 %
135334 kg4801 kg533 kg100 %
145334 kg4801 kg533 kg100 %
155334 kg4801 kg533 kg100 %
165334 kg4801 kg533 kg100 %
174001 kg3600 kg400 kg75 %
184001 kg3600 kg400 kg75 %
194001 kg3600 kg400 kg75 %
204001 kg3600 kg400 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21200 kgkr 13200kr 598.5kr 13799
33600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
43600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
53600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
64801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
74801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
88161 kgkr 89771kr 4081.5kr 93853
98161 kgkr 89771kr 4081.5kr 93853
108161 kgkr 89771kr 4081.5kr 93853
118161 kgkr 89771kr 4081.5kr 93853
128161 kgkr 89771kr 4081.5kr 93853
134801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
144801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
154801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
164801 kgkr 52811kr 2398.5kr 55210
173600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
183600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
193600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
203600 kgkr 39600kr 1800kr 41400
Sum96011 kgkr 1056121kr 47997kr 1104118
Gjennomsnitt4801 kgkr 52806kr 2400kr 55206

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
169010005201443-69673958
20101643955201443-69615507
303049211885201443-69636628
403049211885201443-69636628
503049211885201443-69636628
604066415835201443-69647195
704066415835201443-69647195
806912426945201443-69676766
906912426945201443-69676766
1006912426945201443-69676766
1106912426945201443-69676766
1206912426945201443-69676766
1304066415835201443-69647195
1404066415835201443-69647195
1504066415835201443-69647195
1604066415835201443-69647195
1703049211885201443-69636628
1803049211885201443-69636628
1903049211885201443-69636628
2003049211885201443-69636628
SUM69010813212316791040208860-139201012861
Gjennomsnitt34514066115845201443-69650643

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
12300330480533634700004026241420
20152821353363470420102335402619183
30399221353363470840107002402630514
40399221353363470840107002402630514
503992213533634701166807002402633781
603992213533634701400209335402638448
703992213533634701400209335402638448
8039922135336347014002015869402644982
9039922135336347014002015869402644982
10039922135336347014935015869402645916
11039922135336347016335015869402647316
12039922135336347016335015869402647316
1303992213533634701633509335402640781
1403992213533634701633509335402640781
1503992213533634701633509335402640781
1603992213533634701633509335402640781
1703992213533634701820207002402640315
1803992213533634701820207002402640315
1903992213533634701820207002402640315
2003992213533634701820207002402640315
Sum230033733784534106681269490274434018669980512987207
Gjennomsnitt115023669227533634701372209335402649360

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året24
Feltarbeid 3. året48
Feltarbeid 4. året48
Feltarbeid 5. året67
Feltarbeid 6. året80
Feltarbeid 7. året80
Feltarbeid 8. året80
Feltarbeid 9. året80
Feltarbeid 10. året85
Feltarbeid 11. året93
Feltarbeid 12. året93
Feltarbeid 13. året93
Feltarbeid 14. året93
Feltarbeid 15. året93
Feltarbeid 16. året93
Feltarbeid 17. året104
Feltarbeid 18. året104
Feltarbeid 19. året104
Feltarbeid 20. året104
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m127
Arbeid med vatningsanlegg27
Traktortimar ved planting11
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde24
Strekking av gjerde, viltgjerde 15
Festing av krampar, viltgjerde2
Strekking topptråd, viltgjerde9

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
213
340
440
540
653
753
891
991
1091
1191
1291
1353
1453
1553
1653
1740
1840
1940
2040


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.590.905

Fordelt på 1568 timar feltarbeid og 1067 timar hausting i bæreåra vert det kr 604 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 4948 1013 3935 0 0 6347 -2413 8051 -10464
2 13799 15507 2275 27030 6535 3268 6347 17415 8051 9364
3 41400 36628 4738 73290 15403 7701 6347 59241 8051 51190
4 41400 36628 4738 73290 15403 7701 6347 59241 8051 51190
5 41400 36628 4738 73290 18670 9335 6347 57607 8051 49556
6 55210 47195 4738 97666 23336 11668 6347 79651 8051 71600
7 55210 47195 4738 97666 23336 11668 6347 79651 8051 71600
8 93853 76766 4738 165880 29871 14935 6347 144597 8051 136546
9 93853 76766 4738 165880 29871 14935 6347 144597 8051 136546
10 93853 76766 4738 165880 30804 15402 6347 144131 8051 136080
11 93853 76766 4738 165880 32204 16102 6347 143430 8051 135379
12 93853 76766 4738 165880 32204 16102 6347 143430 8051 135379
13 55210 47195 4738 97666 25670 12835 6347 78484 8051 70433
14 55210 47195 4738 97666 25670 12835 6347 78484 8051 70433
15 55210 47195 4738 97666 25670 12835 6347 78484 8051 70433
16 55210 47195 4738 97666 25670 12835 6347 78484 8051 70433
17 41400 36628 4738 73290 25204 12602 6347 54340 8051 46289
18 41400 36628 4738 73290 25204 12602 6347 54340 8051 46289
19 41400 36628 4738 73290 25204 12602 6347 54340 8051 46289
20 41400 36628 4738 73290 25204 12602 6347 54340 8051 46289
Sum 1104118 943851 88580 1959389 461133 230567 126949 1601874 161020 1440854
Gjennomsnitt 55206 47193 4429 97969 23057 11528 6347 80094 8051 72043

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 27.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 21.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn