Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:05.10.2017
Kommune:Hjelmeland Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:57 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1667 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 62.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Bama Grossistfylke:ROGALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 6.70 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Morellplante 100.00 kr per stk10.00 kr
Gjødselblander 3000.00 kr per stk-1000.00 kr
Frostsikring 9600.00 kr per stk0.00 kr
Fuglenett/Haglenett 4000.00 kr per daa-500.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 906.00 kr per Brett 10 tablettar-1.00 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 750.00 kr per liter-219.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bittersalt 5.60 kr per kg-0.30 kr
MAP 24.50 kr per kg-11.20 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt141302
Manuelt arbeid felt122518
Manuelt arbeid viltgjerde18785
Traktorarbeide felt20000
Traktorarbeide viltgjerde11550
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt179852
Varekostnad totalt962083
Varekostnad felt944443
Varekostnad viltgjerde17640
Anleggskostnad totalt1141935

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Enkelt dekkesystem) i anleggsåret (kr 470000) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1667.006668.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje50.004700.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel391.6721933.33Anleggskostnad
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m1.006.70plante1667.0011168.90Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter10000.0011000.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1000.203180.64Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante3334.001333.60Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje200.001070.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje150.003750.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.471736.46Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt 4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa10.0035000.00Anleggskostnad
Grasfrø1.0061.75daa10.00617.50Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel417.6720465.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante6668.002400.48Anleggskostnad
Morellplante0.10100.00plante166.7016670.00Anleggskostnad
Morellplante1.00100.00plante1667.00166700.00Anleggskostnad
Gjødselblander1.003000.00daa10.0030000.00Anleggskostnad
Frostsikring1.009600.00daa10.0096000.00Anleggskostnad
Fuglenett/Haglenett1.004000.00daa10.0040000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa10.00470000.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter400.008400.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter400.00480.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter400.008400.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter400.00360.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
11650 kg1485 kg165 kg11 %avlingsgraf
26600 kg5940 kg660 kg44 %
39900 kg8910 kg990 kg66 %
413200 kg11880 kg1320 kg88 %
515000 kg13500 kg1500 kg100 %
616650 kg14985 kg1665 kg111 %
716650 kg14985 kg1665 kg111 %
818300 kg16470 kg1830 kg122 %
919950 kg17955 kg1995 kg133 %
1021000 kg18900 kg2100 kg140 %
1119950 kg17955 kg1995 kg133 %
1219950 kg17955 kg1995 kg133 %
1318300 kg16470 kg1830 kg122 %
1418300 kg16470 kg1830 kg122 %
1516650 kg14985 kg1665 kg111 %
1616650 kg14985 kg1665 kg111 %
1715000 kg13500 kg1500 kg100 %
1813200 kg11880 kg1320 kg88 %
1911550 kg10395 kg1155 kg77 %
2011550 kg10395 kg1155 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
11485 kgkr 92070kr 0kr 92070
25940 kgkr 368280kr 0kr 368280
38910 kgkr 552420kr 0kr 552420
411880 kgkr 736560kr 0kr 736560
513500 kgkr 837000kr 0kr 837000
614985 kgkr 929070kr 0kr 929070
714985 kgkr 929070kr 0kr 929070
816470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
917955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1018900 kgkr 1171800kr 0kr 1171800
1117955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1217955 kgkr 1113210kr 0kr 1113210
1316470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
1416470 kgkr 1021140kr 0kr 1021140
1514985 kgkr 929070kr 0kr 929070
1614985 kgkr 929070kr 0kr 929070
1713500 kgkr 837000kr 0kr 837000
1811880 kgkr 736560kr 0kr 736560
1910395 kgkr 644490kr 0kr 644490
2010395 kgkr 644490kr 0kr 644490
Sum270000 kgkr 16740000kr 0kr 16740000
Gjennomsnitt13500 kgkr 837000kr 0kr 837000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
139967714033195001660-1053433817
2056133195001660-105376240
3084200195001660-1053104307
40112266195001660-1053132373
50127575195001660-1053147682
60141608195001660-1053161715
70141608195001660-1053161715
80155642195001660-1053175749
90169675195001660-1053189782
100178605195001660-1053198712
110169675195001660-1053189782
120169675195001660-1053189782
130155642195001660-1053175749
140155642195001660-1053175749
150141608195001660-1053161715
160141608195001660-1053161715
170127575195001660-1053147682
180112266195001660-1053132373
19098233195001660-1053118340
20098233195001660-1053118340
SUM399677255150239000033200-210603353319
Gjennomsnitt19984127575195001660-1053167666

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11141935015007002380000011550185561198041
20158248007002380070028000420004620018556176580
301582480070023800700108500420006930018556280180
401582480070023800700108500420009240018556303280
5015824800700238007001085004200010500018556315880
6015824800700238007001085004200011655018556327430
7015824800700238007001085004200011655018556327430
8015824800700238007001085004200012810018556338980
9015824800700238007001085004200013965018556350530
10015824800700238007001085004200014700018556357880
11015824800700238007001085004200013965018556350530
12015824800700238007001085004200013965018556350530
13015824800700238007001085004200012810018556338980
14015824800700238007001085004200012810018556338980
15015824800700238007001085004200011655018556327430
16015824800700238007001085004200011655018556327430
17015824800700238007001085004200010500018556315880
1801582480070023800700108500420009240018556303280
1901582480070023800700108500420008085018556291730
2001582480070023800700108500420008085018556291730
Sum1141935300652167001400047600013300198100079800021000003711297212716
Gjennomsnitt570971503383570023800665990503990010500018556360636

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleige
10
2700
3700
4700
5700
6700
7700
8700
9700
10700
11700
12700
13700
14700
15700
16700
17700
18700
19700
20700

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året80
Feltarbeid 3. året310
Feltarbeid 4. året310
Feltarbeid 5. året310
Feltarbeid 6. året310
Feltarbeid 7. året310
Feltarbeid 8. året310
Feltarbeid 9. året310
Feltarbeid 10. året310
Feltarbeid 11. året310
Feltarbeid 12. året310
Feltarbeid 13. året310
Feltarbeid 14. året310
Feltarbeid 15. året310
Feltarbeid 16. året310
Feltarbeid 17. året310
Feltarbeid 18. året310
Feltarbeid 19. året310
Feltarbeid 20. året310
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m250
Arbeid med vatningsanlegg100
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde37
Strekking av gjerde, viltgjerde 23
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde13
Arbeid med enkelt dekkesystem120

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
166
2264
3396
4528
5600
6666
7666
8732
9798
10840
11798
12798
13732
14732
15666
16666
17600
18528
19462
20462


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 16.961.603

Fordelt på 5660 timar feltarbeid og 12000 timar hausting i bæreåra vert det kr 960 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 92070 34140 2200 124010 11550 5775 23800 94435 37113 57322
2 368280 76240 18024 426496 116200 58100 23800 344596 37113 307483
3 552420 104307 18024 638703 219800 109900 23800 505003 37113 467890
4 736560 132373 18024 850909 242900 121450 23800 705659 37113 668546
5 837000 147682 18024 966658 255500 127750 23800 815108 37113 777995
6 929070 161715 18024 1072761 267050 133525 23800 915436 37113 878323
7 929070 161715 18024 1072761 267050 133525 23800 915436 37113 878323
8 1021140 175749 18024 1178865 278600 139300 23800 1015765 37113 978652
9 1113210 189782 18024 1284968 290150 145075 23800 1116093 37113 1078980
10 1171800 198712 18024 1352488 297500 148750 23800 1179938 37113 1142825
11 1113210 189782 18024 1284968 290150 145075 23800 1116093 37113 1078980
12 1113210 189782 18024 1284968 290150 145075 23800 1116093 37113 1078980
13 1021140 175749 18024 1178865 278600 139300 23800 1015765 37113 978652
14 1021140 175749 18024 1178865 278600 139300 23800 1015765 37113 978652
15 929070 161715 18024 1072761 267050 133525 23800 915436 37113 878323
16 929070 161715 18024 1072761 267050 133525 23800 915436 37113 878323
17 837000 147682 18024 966658 255500 127750 23800 815108 37113 777995
18 736560 132373 18024 850909 242900 121450 23800 705659 37113 668546
19 644490 118340 18024 744806 231350 115675 23800 605331 37113 568218
20 644490 118340 18024 744806 231350 115675 23800 605331 37113 568218
Sum 16740000 2953642 344652 19348990 4879000 2439500 476000 16433490 742260 15691230
Gjennomsnitt 837000 147682 17233 967449 243950 121975 23800 821674 37113 784561

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 49.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 37.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn