Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:16.06.2017
Kommune:Fusa Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.7 daa Totalareal gard:207 daa
Rekkjeavstand:4.1 m Planteavstand:2 m
Antal plantar:452 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:85%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 45.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:ingen, private avtaler (eks. Reindyrka) Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Plommeplantar, økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt45539
Manuelt arbeid felt31892
Manuelt arbeid viltgjerde13647
Traktorarbeide felt5920
Traktorarbeide viltgjerde6713
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt65172
Varekostnad totalt125552
Varekostnad felt112737
Varekostnad viltgjerde12815
Anleggskostnad totalt190725

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Plommeplantar, økologisk0.1090.00plante45.204068.00Anleggskostnad
Plommeplantar, økologisk1.0090.00plante452.0040680.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante452.001808.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje16.001504.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel141.677933.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante452.004248.80Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje16.00816.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter3592.003951.20Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante271.20862.42Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante904.00361.60Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje64.00342.40Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje48.001200.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter898.0017960.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.27635.07Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa7.40518.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa3.7012950.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa1110.001443.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa370.001110.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante4520.002260.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel150.677382.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante1808.00650.88Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter290.606102.60Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter290.60348.72Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter290.606102.60Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter290.60261.54Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2602 kg512 kg90 kg25 %
31204 kg1024 kg181 kg50 %
41566 kg1331 kg235 kg65 %
51927 kg1638 kg289 kg80 %
62650 kg2252 kg397 kg110 %
72770 kg2355 kg416 kg115 %
82939 kg2498 kg441 kg122 %
93083 kg2621 kg462 kg128 %
103083 kg2621 kg462 kg128 %
113083 kg2621 kg462 kg128 %
123083 kg2621 kg462 kg128 %
133083 kg2621 kg462 kg128 %
143083 kg2621 kg462 kg128 %
153011 kg2559 kg452 kg125 %
162963 kg2518 kg444 kg123 %
172842 kg2416 kg426 kg118 %
182602 kg2211 kg390 kg108 %
192385 kg2027 kg358 kg99 %
202216 kg1884 kg332 kg92 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2512 kgkr 23040kr 0kr 23040
31024 kgkr 46080kr 0kr 46080
41331 kgkr 59895kr 0kr 59895
51638 kgkr 73710kr 0kr 73710
62252 kgkr 101340kr 0kr 101340
72355 kgkr 105975kr 0kr 105975
82498 kgkr 112410kr 0kr 112410
92621 kgkr 117945kr 0kr 117945
102621 kgkr 117945kr 0kr 117945
112621 kgkr 117945kr 0kr 117945
122621 kgkr 117945kr 0kr 117945
132621 kgkr 117945kr 0kr 117945
142621 kgkr 117945kr 0kr 117945
152559 kgkr 115155kr 0kr 115155
162518 kgkr 113310kr 0kr 113310
172416 kgkr 108720kr 0kr 108720
182211 kgkr 99495kr 0kr 99495
192027 kgkr 91215kr 0kr 91215
201884 kgkr 84780kr 0kr 84780
Sum40951 kgkr 1842795kr 0kr 1842795
Gjennomsnitt2048 kgkr 92140kr 0kr 92140

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
157217072270615-1865-29-10763058
20433772276115615-1865-29-10716293
30867372276115615-1865-29-10720629
401127472276115615-1865-29-10723230
501387472276115615-1865-29-10725830
601907472276115615-1865-29-10731030
701994772276115615-1865-29-10731903
802115872276115615-1865-29-10733114
902220072276115615-1865-29-10734156
1002220072276115615-1865-29-10734156
1102220072276115615-1865-29-10734156
1202220072276115615-1865-29-10734156
1302220072276115615-1865-29-10734156
1402220072276115615-1865-29-10734156
1502167572276115615-1865-29-10733631
1602132772276115615-1865-29-10733283
1702046472276115615-1865-29-10732420
1801872772276115615-1865-29-10730683
1901716972276115615-1865-29-10729125
2001595772276115615-1865-29-10727913
SUM5721734685614454011618512300-37300-580-2140637078
Gjennomsnitt28611734372275809615-1865-29-10731854

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
119072500741882000003338203623
203447926741882001297104214333834457
303447926741882002464408428333850345
4034479267418820024644010962333852879
5034479267418820024644013489333855406
6034479267418820045397018550333881220
7034479267418820045397019390333882060
8034479267418820045397020573333883243
9034479267418820045397021581333884251
10034479267418820045397021581333884251
11034479267418820049288021581333888142
12034479267418820049288021581333888142
13034479267418820049288021581333888142
14034479267418820049288021581333888142
15034479267418820049288021077333887638
16034479267418820049288020741333887302
17034479267418820049288019894333886455
18034479267418820049288018214333884775
19034479267418820049288016695333883256
20034479267418820049288015512333882073
Sum19072565501176031482417640108067740337225667541675806
Gjennomsnitt953632758807418820040339016861333883790

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året37
Feltarbeid 3. året70
Feltarbeid 4. året70
Feltarbeid 5. året70
Feltarbeid 6. året130
Feltarbeid 7. året130
Feltarbeid 8. året130
Feltarbeid 9. året130
Feltarbeid 10. året130
Feltarbeid 11. året141
Feltarbeid 12. året141
Feltarbeid 13. året141
Feltarbeid 14. året141
Feltarbeid 15. året141
Feltarbeid 16. året141
Feltarbeid 17. året141
Feltarbeid 18. året141
Feltarbeid 19. året141
Feltarbeid 20. året141
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m54
Arbeid med vatningsanlegg37
Traktortimar ved planting15
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde27
Strekking av gjerde, viltgjerde 17
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde10

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
224
348
463
577
6106
7111
8118
9123
10123
11123
12123
13123
14123
15120
16119
17114
18104
1995
2089


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.948.067

Fordelt på 2305 timar feltarbeid og 1927 timar hausting i bæreåra vert det kr 460 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 5841 741 5100 0 0 8820 -3720 6675 -10395
2 23040 16293 5115 34218 17185 8592 8820 16806 6675 10131
3 46080 20629 5115 61594 33072 16536 8820 36238 6675 29563
4 59895 23230 5115 78010 35606 17803 8820 51387 6675 44712
5 73710 25830 5115 94425 38133 19067 8820 66538 6675 59863
6 101340 31030 5115 127255 63947 31974 8820 86461 6675 79786
7 105975 31903 5115 132763 64787 32394 8820 91549 6675 84874
8 112410 33114 5115 140409 65970 32985 8820 98604 6675 91929
9 117945 34156 5115 146986 66978 33489 8820 104677 6675 98002
10 117945 34156 5115 146986 66978 33489 8820 104677 6675 98002
11 117945 34156 5115 146986 70869 35435 8820 102731 6675 96056
12 117945 34156 5115 146986 70869 35435 8820 102731 6675 96056
13 117945 34156 5115 146986 70869 35435 8820 102731 6675 96056
14 117945 34156 5115 146986 70869 35435 8820 102731 6675 96056
15 115155 33631 5115 143671 70365 35183 8820 99668 6675 92993
16 113310 33283 5115 141478 70029 35015 8820 97643 6675 90968
17 108720 32420 5115 136025 69182 34591 8820 92614 6675 85939
18 99495 30683 5115 125063 67502 33751 8820 82492 6675 75817
19 91215 29125 5115 115225 65983 32992 8820 73413 6675 66738
20 84780 27913 5115 107578 64800 32400 8820 66358 6675 59683
Sum 1842795 579861 97927 2324729 1143999 572000 176401 1576328 133500 1442828
Gjennomsnitt 92140 28993 4896 116236 57200 28600 8820 78816 6675 72141

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 23.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 18.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn