Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:16.06.2017
Kommune:Fusa Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.7 daa Totalareal gard:207 daa
Rekkjeavstand:4.1 m Planteavstand:2 m
Antal plantar:451 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:85%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 45.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:ingen, private avtaler (eks. Reindyrka) Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Plommeplantar, økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt45511
Manuelt arbeid felt31892
Manuelt arbeid viltgjerde13619
Traktorarbeide felt5920
Traktorarbeide viltgjerde6699
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt65130
Varekostnad totalt125526
Varekostnad felt112737
Varekostnad viltgjerde12789
Anleggskostnad totalt190656

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Plommeplantar, økologisk1.0090.00plante451.0040590.00Anleggskostnad
Plommeplantar, økologisk0.1090.00plante45.104059.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante451.001804.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje16.001504.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel141.337914.67Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante451.004239.40Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje16.00816.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter3584.003942.40Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante270.60860.51Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante902.00360.80Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje64.00342.40Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje48.001200.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter896.0017920.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.27633.68Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa7.40518.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa3.7012950.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa1110.001443.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa370.001110.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante4510.002255.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel150.337366.33Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante1804.00649.44Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter290.006090.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter290.00348.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter290.006090.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter290.00261.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2601 kg511 kg90 kg25 %
31201 kg1021 kg180 kg50 %
41562 kg1327 kg234 kg65 %
51922 kg1634 kg288 kg80 %
62643 kg2246 kg396 kg110 %
72763 kg2348 kg414 kg115 %
82931 kg2491 kg440 kg122 %
93075 kg2614 kg461 kg128 %
103075 kg2614 kg461 kg128 %
113075 kg2614 kg461 kg128 %
123075 kg2614 kg461 kg128 %
133075 kg2614 kg461 kg128 %
143075 kg2614 kg461 kg128 %
153003 kg2553 kg450 kg125 %
162955 kg2512 kg443 kg123 %
172835 kg2410 kg425 kg118 %
182595 kg2205 kg389 kg108 %
192378 kg2022 kg357 kg99 %
202210 kg1879 kg332 kg92 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2511 kgkr 22995kr 0kr 22995
31021 kgkr 45945kr 0kr 45945
41327 kgkr 59715kr 0kr 59715
51634 kgkr 73530kr 0kr 73530
62246 kgkr 101070kr 0kr 101070
72348 kgkr 105660kr 0kr 105660
82491 kgkr 112095kr 0kr 112095
92614 kgkr 117630kr 0kr 117630
102614 kgkr 117630kr 0kr 117630
112614 kgkr 117630kr 0kr 117630
122614 kgkr 117630kr 0kr 117630
132614 kgkr 117630kr 0kr 117630
142614 kgkr 117630kr 0kr 117630
152553 kgkr 114885kr 0kr 114885
162512 kgkr 113040kr 0kr 113040
172410 kgkr 108450kr 0kr 108450
182205 kgkr 99225kr 0kr 99225
192022 kgkr 90990kr 0kr 90990
201879 kgkr 84555kr 0kr 84555
Sum40843 kgkr 1837935kr 0kr 1837935
Gjennomsnitt2042 kgkr 91897kr 0kr 91897

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
157197072070614-1865-29-10763017
20432872076098614-1865-29-10716246
30864872076098614-1865-29-10720566
401124072076098614-1865-29-10723158
501384072076098614-1865-29-10725758
601902472076098614-1865-29-10730942
701988872076098614-1865-29-10731806
802109972076098614-1865-29-10733017
902214172076098614-1865-29-10734059
1002214172076098614-1865-29-10734059
1102214172076098614-1865-29-10734059
1202214172076098614-1865-29-10734059
1302214172076098614-1865-29-10734059
1402214172076098614-1865-29-10734059
1502162472076098614-1865-29-10733542
1602127772076098614-1865-29-10733195
1702041372076098614-1865-29-10732331
1801867672076098614-1865-29-10730594
1901712672076098614-1865-29-10729044
2001591572076098614-1865-29-10727833
SUM5719734594414414011586212280-37300-580-2140635403
Gjennomsnitt28601729772075793614-1865-29-10731770

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
119065600739879600003336203528
203438924739879601293604207333634377
303438924739879602457808407333650220
4034389247398796024578010934333652747
5034389247398796024578013454333655267
6034389247398796045276018501333681011
7034389247398796045276019341333681851
8034389247398796045276020517333683027
9034389247398796045276021525333684035
10034389247398796045276021525333684035
11034389247398796049157021525333687916
12034389247398796049157021525333687916
13034389247398796049157021525333687916
14034389247398796049157021525333687916
15034389247398796049157021021333687412
16034389247398796049157020685333687076
17034389247398796049157019845333686236
18034389247398796049157018165333684556
19034389247398796049157016646333683037
20034389247398796049157015470333681861
Sum19065665326175561478417593008046190336343667301671943
Gjennomsnitt953332668787398796040231016817333683597

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året37
Feltarbeid 3. året70
Feltarbeid 4. året70
Feltarbeid 5. året70
Feltarbeid 6. året129
Feltarbeid 7. året129
Feltarbeid 8. året129
Feltarbeid 9. året129
Feltarbeid 10. året129
Feltarbeid 11. året140
Feltarbeid 12. året140
Feltarbeid 13. året140
Feltarbeid 14. året140
Feltarbeid 15. året140
Feltarbeid 16. året140
Feltarbeid 17. året140
Feltarbeid 18. året140
Feltarbeid 19. året140
Feltarbeid 20. året140
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m54
Arbeid med vatningsanlegg37
Traktortimar ved planting15
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde27
Strekking av gjerde, viltgjerde 17
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde10

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
224
348
462
577
6106
7111
8117
9123
10123
11123
12123
13123
14123
15120
16118
17113
18104
1995
2088


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.942.357

Fordelt på 2299 timar feltarbeid og 1922 timar hausting i bæreåra vert det kr 460 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 5820 739 5081 0 0 8796 -3716 6673 -10389
2 22995 16246 5101 34140 17143 8572 8796 16772 6673 10099
3 45945 20566 5101 61410 32985 16493 8796 36120 6673 29447
4 59715 23158 5101 77772 35512 17756 8796 51219 6673 44546
5 73530 25758 5101 94187 38032 19016 8796 66374 6673 59701
6 101070 30942 5101 126911 63777 31889 8796 86226 6673 79553
7 105660 31806 5101 132365 64617 32309 8796 91260 6673 84587
8 112095 33017 5101 140011 65793 32897 8796 98318 6673 91645
9 117630 34059 5101 146588 66801 33401 8796 104391 6673 97718
10 117630 34059 5101 146588 66801 33401 8796 104391 6673 97718
11 117630 34059 5101 146588 70682 35341 8796 102450 6673 95777
12 117630 34059 5101 146588 70682 35341 8796 102450 6673 95777
13 117630 34059 5101 146588 70682 35341 8796 102450 6673 95777
14 117630 34059 5101 146588 70682 35341 8796 102450 6673 95777
15 114885 33542 5101 143326 70178 35089 8796 99440 6673 92767
16 113040 33195 5101 141134 69842 34921 8796 97416 6673 90743
17 108450 32331 5101 135680 69002 34501 8796 92382 6673 85709
18 99225 30594 5101 124718 67322 33661 8796 82260 6673 75587
19 90990 29044 5101 114933 65803 32901 8796 73235 6673 66562
20 84555 27833 5101 107287 64627 32313 8796 66177 6673 59504
Sum 1837935 578206 97666 2318475 1140962 570481 175930 1572064 133460 1438604
Gjennomsnitt 91897 28910 4883 115924 57048 28524 8796 78603 6673 71930

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 23.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 18.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn