Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:08.06.2017
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:60 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1667 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:92%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:15 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 55.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Bama Grossistfylke:TELEMARK


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 6.70 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 4500.00 kr per daa500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Tunnel 115000.00 kr per daa17000.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Morellplante 115000.00 kr per stk114910.00 kr
Gjødselblander 4000.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 906.00 kr per Brett 10 tablettar-1.00 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 750.00 kr per liter-219.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bittersalt 5.60 kr per kg-0.30 kr
MAP 24.50 kr per kg-11.20 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt141772
Manuelt arbeid felt122518
Manuelt arbeid viltgjerde19255
Traktorarbeide felt24000
Traktorarbeide viltgjerde14207
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt186979
Varekostnad totalt100000000
Varekostnad felt100000000
Varekostnad viltgjerde18081
Anleggskostnad totalt100000000

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 1150000) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1667.006668.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje40.003760.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel396.6722213.33Anleggskostnad
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m1.006.70plante1667.0011168.90Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter10000.0011000.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1000.203180.64Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante3334.001333.60Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje160.00856.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje120.003000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.471736.46Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt 4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004500.00daa10.0045000.00Anleggskostnad
Grasfrø1.0061.75daa10.00617.50Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante6668.002400.48Anleggskostnad
Morellplante1.00115000.00plante1667.0099999999.99Anleggskostnad
Morellplante0.10115000.00plante166.7019170500.00Anleggskostnad
Gjødselblander1.004000.00daa10.0040000.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter410.008610.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter410.00492.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter410.008610.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter410.00369.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
11320 kg1214 kg106 kg11 %avlingsgraf
25280 kg4858 kg422 kg44 %
37920 kg7286 kg634 kg66 %
410560 kg9715 kg845 kg88 %
512000 kg11040 kg960 kg100 %
613320 kg12254 kg1066 kg111 %
713320 kg12254 kg1066 kg111 %
814640 kg13469 kg1171 kg122 %
915960 kg14683 kg1277 kg133 %
1016800 kg15456 kg1344 kg140 %
1115960 kg14683 kg1277 kg133 %
1215960 kg14683 kg1277 kg133 %
1314640 kg13469 kg1171 kg122 %
1414640 kg13469 kg1171 kg122 %
1513320 kg12254 kg1066 kg111 %
1613320 kg12254 kg1066 kg111 %
1712000 kg11040 kg960 kg100 %
1810560 kg9715 kg845 kg88 %
199240 kg8501 kg739 kg77 %
209240 kg8501 kg739 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
11214 kgkr 66770kr 0kr 66770
24858 kgkr 267190kr 0kr 267190
37286 kgkr 400730kr 0kr 400730
49715 kgkr 534325kr 0kr 534325
511040 kgkr 607200kr 0kr 607200
612254 kgkr 673970kr 0kr 673970
712254 kgkr 673970kr 0kr 673970
813469 kgkr 740795kr 0kr 740795
914683 kgkr 807565kr 0kr 807565
1015456 kgkr 850080kr 0kr 850080
1114683 kgkr 807565kr 0kr 807565
1214683 kgkr 807565kr 0kr 807565
1313469 kgkr 740795kr 0kr 740795
1413469 kgkr 740795kr 0kr 740795
1512254 kgkr 673970kr 0kr 673970
1612254 kgkr 673970kr 0kr 673970
1711040 kgkr 607200kr 0kr 607200
189715 kgkr 534325kr 0kr 534325
198501 kgkr 467555kr 0kr 467555
208501 kgkr 467555kr 0kr 467555
Sum220798 kgkr 12143890kr 0kr 12143890
Gjennomsnitt11040 kgkr 607195kr 0kr 607195

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1300000006191120001660-100030018851
2024776120001660-100037436
3037159120001660-100049819
4049547120001660-100062207
5056304120001660-100068964
6062495120001660-100075155
7062495120001660-100075155
8068692120001660-100081352
9074883120001660-100087543
10078826120001660-100091486
11074883120001660-100087543
12074883120001660-100087543
13068692120001660-100081352
14068692120001660-100081352
15062495120001660-100075155
16062495120001660-100075155
17056304120001660-100068964
18049547120001660-100062207
19043355120001660-100056015
20043355120001660-100056015
SUM30000000112606924000033200-2000031379269
Gjennomsnitt150000056303120001660-10001568963

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1100000000015007000000154001750000101767600
2015824800700070028000840006160017500001941624
30158248007000700108500840009240017500002052924
401582480070007001085008400012320017500002083724
501582480070007001085008400014000017500002100524
601582480070007001085008400015540017500002115924
701582480070007001085008400015540017500002115924
801582480070007001085008400017080017500002131324
901582480070007001085008400018620017500002146724
1001582480070007001085008400019600017500002156524
1101582480070007001085008400018620017500002146724
1201582480070007001085008400018620017500002146724
1301582480070007001085008400017080017500002131324
1401582480070007001085008400017080017500002131324
1501582480070007001085008400015540017500002115924
1601582480070007001085008400015540017500002115924
1701582480070007001085008400014000017500002100524
1801582480070007001085008400012320017500002083724
1901582480070007001085008400010780017500002068324
2001582480070007001085008400010780017500002068324
Sum100000000300652167001400001330019810001596000280000035000000141721652
Gjennomsnitt5000000150338357000665990507980014000017500007086083

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 0.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleige
10
2700
3700
4700
5700
6700
7700
8700
9700
10700
11700
12700
13700
14700
15700
16700
17700
18700
19700
20700

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året80
Feltarbeid 3. året310
Feltarbeid 4. året310
Feltarbeid 5. året310
Feltarbeid 6. året310
Feltarbeid 7. året310
Feltarbeid 8. året310
Feltarbeid 9. året310
Feltarbeid 10. året310
Feltarbeid 11. året310
Feltarbeid 12. året310
Feltarbeid 13. året310
Feltarbeid 14. året310
Feltarbeid 15. året310
Feltarbeid 16. året310
Feltarbeid 17. året310
Feltarbeid 18. året310
Feltarbeid 19. året310
Feltarbeid 20. året310
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m250
Arbeid med vatningsanlegg100
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde38
Strekking av gjerde, viltgjerde 24
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde14
Arbeid med tunnel240

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
188
2352
3528
4704
5800
6888
7888
8976
91064
101120
111064
121064
13976
14976
15888
16888
17800
18704
19616
20616


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr -93.333.493

Fordelt på 5900 timar feltarbeid og 16000 timar hausting i bæreåra vert det kr -4.262 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29