Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske plommer standard utan stokkar Kalkyledato:03.03.2017
Kommune:Vindafjord Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:200 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:250 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:85%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 22.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Plommeplantar, økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 6.70 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt7000
Manuelt arbeid felt7000
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt1600
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt12100
Varekostnad totalt38790
Varekostnad felt38790
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt50890

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Plommeplantar, økologisk0.1090.00plante25.002250.00Anleggskostnad
Plommeplantar, økologisk1.0090.00plante250.0022500.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante250.001000.00Anleggskostnad
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m1.006.70plante250.001675.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante150.00477.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter250.005000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel0.52260.42Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa2.00140.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa1.003500.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa300.00390.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa100.00300.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante2500.001250.00Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2163 kg138 kg24 kg25 %
3325 kg276 kg49 kg50 %
4423 kg359 kg63 kg65 %
5520 kg442 kg78 kg80 %
6715 kg608 kg107 kg110 %
7748 kg635 kg112 kg115 %
8793 kg674 kg119 kg122 %
9832 kg707 kg125 kg128 %
10832 kg707 kg125 kg128 %
11832 kg707 kg125 kg128 %
12832 kg707 kg125 kg128 %
13832 kg707 kg125 kg128 %
14832 kg707 kg125 kg128 %
15813 kg691 kg122 kg125 %
16800 kg680 kg120 kg123 %
17767 kg652 kg115 kg118 %
18702 kg597 kg105 kg108 %
19644 kg547 kg97 kg99 %
20598 kg508 kg90 kg92 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2138 kgkr 3036kr 0kr 3036
3276 kgkr 6072kr 0kr 6072
4359 kgkr 7898kr 0kr 7898
5442 kgkr 9724kr 0kr 9724
6608 kgkr 13376kr 0kr 13376
7635 kgkr 13970kr 0kr 13970
8674 kgkr 14828kr 0kr 14828
9707 kgkr 15554kr 0kr 15554
10707 kgkr 15554kr 0kr 15554
11707 kgkr 15554kr 0kr 15554
12707 kgkr 15554kr 0kr 15554
13707 kgkr 15554kr 0kr 15554
14707 kgkr 15554kr 0kr 15554
15691 kgkr 15202kr 0kr 15202
16680 kgkr 14960kr 0kr 14960
17652 kgkr 14344kr 0kr 14344
18597 kgkr 13134kr 0kr 13134
19547 kgkr 12034kr 0kr 12034
20508 kgkr 11176kr 0kr 11176
Sum11049 kgkr 243078kr 0kr 243078
Gjennomsnitt552 kgkr 12154kr 0kr 12154

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
115267019500166-1865-8-3015480
20116919501650166-1865-8-303032
30233819501650166-1865-8-304201
40304119501650166-1865-8-304904
50374419501650166-1865-8-305607
60515019501650166-1865-8-307013
70537819501650166-1865-8-307241
80570919501650166-1865-8-307572
90598819501650166-1865-8-307851
100598819501650166-1865-8-307851
110598819501650166-1865-8-307851
120598819501650166-1865-8-307851
130598819501650166-1865-8-307851
140598819501650166-1865-8-307851
150585319501650166-1865-8-307716
160576019501650166-1865-8-307623
170552219501650166-1865-8-307385
180505719501650166-1865-8-306920
190463319501650166-1865-8-306496
200430319501650166-1865-8-306166
SUM152679358539000313503320-37300-160-600144462
Gjennomsnitt763467919501568166-1865-8-307223

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
150890002002380000089154361
20930250200238001750011418917542
309302502002380033250227589110251
409302502002380033250296189110937
509302502002380033250364089111616
609302502002380061250500589115781
709302502002380061250523689116012
809302502002380061250555189116327
909302502002380061250582489116600
1009302502002380061250582489116600
1109302502002380066500582489117125
1209302502002380066500582489117125
1309302502002380066500582489117125
1409302502002380066500582489117125
1509302502002380066500569189116992
1609302502002380066500560089116901
1709302502002380066500536989116670
1809302502002380066500491489116215
1909302502002380066500450889115809
2009302502002380066500418689115487
Sum50890176754750400047600010885009102117812342598
Gjennomsnitt25458842382002380054430455189117130

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året10
Feltarbeid 3. året19
Feltarbeid 4. året19
Feltarbeid 5. året19
Feltarbeid 6. året35
Feltarbeid 7. året35
Feltarbeid 8. året35
Feltarbeid 9. året35
Feltarbeid 10. året35
Feltarbeid 11. året38
Feltarbeid 12. året38
Feltarbeid 13. året38
Feltarbeid 14. året38
Feltarbeid 15. året38
Feltarbeid 16. året38
Feltarbeid 17. året38
Feltarbeid 18. året38
Feltarbeid 19. året38
Feltarbeid 20. året38
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m30
Arbeid med vatningsanlegg10
Traktortimar ved planting4
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
27
313
417
521
629
730
832
933
1033
1133
1233
1333
1433
1533
1632
1731
1828
1926
2024


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 244.813

Fordelt på 622 timar feltarbeid og 520 timar hausting i bæreåra vert det kr 214 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 213 200 13 0 0 2380 -2367 1781 -4148
2 3036 3032 1380 4688 2891 1446 2380 862 1781 -919
3 6072 4201 1380 8893 5600 2800 2380 3713 1781 1932
4 7898 4904 1380 11422 6286 3143 2380 5899 1781 4118
5 9724 5607 1380 13951 6965 3483 2380 8088 1781 6307
6 13376 7013 1380 19009 11130 5565 2380 11064 1781 9283
7 13970 7241 1380 19831 11361 5681 2380 11770 1781 9989
8 14828 7572 1380 21020 11676 5838 2380 12802 1781 11021
9 15554 7851 1380 22025 11949 5975 2380 13670 1781 11889
10 15554 7851 1380 22025 11949 5975 2380 13670 1781 11889
11 15554 7851 1380 22025 12474 6237 2380 13408 1781 11627
12 15554 7851 1380 22025 12474 6237 2380 13408 1781 11627
13 15554 7851 1380 22025 12474 6237 2380 13408 1781 11627
14 15554 7851 1380 22025 12474 6237 2380 13408 1781 11627
15 15202 7716 1380 21538 12341 6171 2380 12987 1781 11206
16 14960 7623 1380 21203 12250 6125 2380 12698 1781 10917
17 14344 7385 1380 20349 12019 6010 2380 11959 1781 10178
18 13134 6920 1380 18674 11564 5782 2380 10512 1781 8731
19 12034 6496 1380 17150 11158 5579 2380 9191 1781 7410
20 11176 6166 1380 15962 10836 5418 2380 8164 1781 6383
Sum 243078 129195 26425 345848 199871 99936 47600 198313 35620 162693
Gjennomsnitt 12154 6460 1321 17292 9994 4997 2380 9916 1781 8135

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 9.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 5.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn