Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:16.01.2017
Kommune:Hole Fylke:BUSKERUD
Feltstorleik:17.5 daa Totalareal gard:100 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:4375 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 15.00 kr per stk2.40 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 4000.00 kr per daa0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 80.00 kr per stk-10.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 40.00 kr per gjerdemeter11.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 30.00 kr per gjerdemeter-6.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt160497
Manuelt arbeid felt145469
Manuelt arbeid viltgjerde15028
Traktorarbeide felt28000
Traktorarbeide viltgjerde14784
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt206781
Varekostnad totalt808297
Varekostnad felt762153
Varekostnad viltgjerde46144
Anleggskostnad totalt1015077

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante4375.0017500.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje36.003384.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel732.0040992.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0015.00plante4375.0065625.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje36.001836.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter18000.0019800.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante2625.008347.50Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante8750.003500.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje144.00770.40Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje108.002700.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter4500.0090000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel10.715357.29Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004000.00daa17.5070000.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa5.25430.50Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0080.00plante4375.00350000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1080.00plante437.5035000.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa15.752512.13Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa5250.006510.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel751.0036799.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante17500.006300.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0040.00omkrinsmeter640.0025600.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter640.00768.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0030.00omkrinsmeter640.0019200.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter640.00576.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
28750 kg7000 kg1750 kg25 %
326250 kg21000 kg5250 kg75 %
426250 kg21000 kg5250 kg75 %
526250 kg21000 kg5250 kg75 %
635000 kg28000 kg7000 kg100 %
735000 kg28000 kg7000 kg100 %
859500 kg47600 kg11900 kg170 %
959500 kg47600 kg11900 kg170 %
1059500 kg47600 kg11900 kg170 %
1159500 kg47600 kg11900 kg170 %
1259500 kg47600 kg11900 kg170 %
1335000 kg28000 kg7000 kg100 %
1435000 kg28000 kg7000 kg100 %
1535000 kg28000 kg7000 kg100 %
1635000 kg28000 kg7000 kg100 %
1726250 kg21000 kg5250 kg75 %
1826250 kg21000 kg5250 kg75 %
1926250 kg21000 kg5250 kg75 %
2026250 kg21000 kg5250 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
27000 kgkr 70000kr 8750kr 78750
321000 kgkr 210000kr 26250kr 236250
421000 kgkr 210000kr 26250kr 236250
521000 kgkr 210000kr 26250kr 236250
628000 kgkr 280000kr 35000kr 315000
728000 kgkr 280000kr 35000kr 315000
847600 kgkr 476000kr 59500kr 535500
947600 kgkr 476000kr 59500kr 535500
1047600 kgkr 476000kr 59500kr 535500
1147600 kgkr 476000kr 59500kr 535500
1247600 kgkr 476000kr 59500kr 535500
1328000 kgkr 280000kr 35000kr 315000
1428000 kgkr 280000kr 35000kr 315000
1528000 kgkr 280000kr 35000kr 315000
1628000 kgkr 280000kr 35000kr 315000
1721000 kgkr 210000kr 26250kr 236250
1821000 kgkr 210000kr 26250kr 236250
1921000 kgkr 210000kr 26250kr 236250
2021000 kgkr 210000kr 26250kr 236250
Sum560000 kgkr 5600000kr 700000kr 6300000
Gjennomsnitt28000 kgkr 280000kr 35000kr 315000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
120301500210002905-1050225870
20207905198210002905-105048843
306237015593210002905-1050100818
406237015593210002905-1050100818
506237015593210002905-1050100818
608316020790210002905-1050126805
708316020790210002905-1050126805
8014137235343210002905-1050199570
9014137235343210002905-1050199570
10014137235343210002905-1050199570
11014137235343210002905-1050199570
12014137235343210002905-1050199570
1308316020790210002905-1050126805
1408316020790210002905-1050126805
1508316020790210002905-1050126805
1608316020790210002905-1050126805
1706237015593210002905-1050100818
1806237015593210002905-1050100818
1906237015593210002905-1050100818
2006237015593210002905-1050100818
SUM203015166320041580442000058100-210002739119
Gjennomsnitt101518316020790210002905-1050136956

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11015077031503500416500000203021083679
2010028140035004165002756301531320302119755
3026192140035004165005512504593820302194106
4026192140035004165005512504593820302194106
5026192140035004165007656304593820302215543
6026192140035004165009187506125020302246168
7026192140035004165009187506125020302246168
80261921400350041650091875010412520302289043
90261921400350041650091875010412520302289043
100261921400350041650098000010412520302295168
1102619214003500416500107188010412520302304356
1202619214003500416500107188010412520302304356
130261921400350041650010718806125020302261481
140261921400350041650010718806125020302261481
150261921400350041650010718806125020302261481
160261921400350041650010718806125020302261481
170261921400350041650011943804593820302258418
180261921400350041650011943804593820302258418
190261921400350041650011943804593820302258418
200261921400350041650011943804593820302258418
Sum1015077481481297507000083300001800750012250004060315861089
Gjennomsnitt5075424074148835004165009003806125020302293054

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året158
Feltarbeid 3. året315
Feltarbeid 4. året315
Feltarbeid 5. året438
Feltarbeid 6. året525
Feltarbeid 7. året525
Feltarbeid 8. året525
Feltarbeid 9. året525
Feltarbeid 10. året560
Feltarbeid 11. året613
Feltarbeid 12. året613
Feltarbeid 13. året613
Feltarbeid 14. året613
Feltarbeid 15. året613
Feltarbeid 16. året613
Feltarbeid 17. året683
Feltarbeid 18. året683
Feltarbeid 19. året683
Feltarbeid 20. året683
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m656
Arbeid med vatningsanlegg175
Traktortimar ved planting70
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde59
Strekking av gjerde, viltgjerde 37
Festing av krampar, viltgjerde6
Strekking topptråd, viltgjerde21

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
288
3263
4263
5263
6350
7350
8595
9595
10595
11595
12595
13350
14350
15350
16350
17263
18263
19263
20263


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 6.203.780

Fordelt på 10290 timar feltarbeid og 7000 timar hausting i bæreåra vert det kr 359 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 22855 6650 16205 0 0 41650 -25445 40603 -66048
2 78750 48843 14928 112665 42875 21438 41650 49577 40603 8974
3 236250 100818 31092 305976 101063 50531 41650 213795 40603 173192
4 236250 100818 31092 305976 101063 50531 41650 213795 40603 173192
5 236250 100818 31092 305976 122500 61250 41650 203076 40603 162473
6 315000 126805 31092 410713 153125 76563 41650 292501 40603 251898
7 315000 126805 31092 410713 153125 76563 41650 292501 40603 251898
8 535500 199570 31092 703978 196000 98000 41650 564328 40603 523725
9 535500 199570 31092 703978 196000 98000 41650 564328 40603 523725
10 535500 199570 31092 703978 202125 101063 41650 561266 40603 520663
11 535500 199570 31092 703978 211313 105656 41650 556672 40603 516069
12 535500 199570 31092 703978 211313 105656 41650 556672 40603 516069
13 315000 126805 31092 410713 168438 84219 41650 284844 40603 244241
14 315000 126805 31092 410713 168438 84219 41650 284844 40603 244241
15 315000 126805 31092 410713 168438 84219 41650 284844 40603 244241
16 315000 126805 31092 410713 168438 84219 41650 284844 40603 244241
17 236250 100818 31092 305976 165375 82688 41650 181639 40603 141036
18 236250 100818 31092 305976 165375 82688 41650 181639 40603 141036
19 236250 100818 31092 305976 165375 82688 41650 181639 40603 141036
20 236250 100818 31092 305976 165375 82688 41650 181639 40603 141036
Sum 6300000 2536104 581231 8254873 3025750 1512875 833000 5908998 812060 5096938
Gjennomsnitt 315000 126805 29062 412744 151288 75644 41650 295450 40603 254847

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 20.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 16.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn