Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:24.10.2012
Kommune:Askøy Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:10 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:667 stk   
Avling per dekar:1000 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 90.00 Pris direktesal:kr 90.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 48.00 kr per stk-7.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt4200
Manuelt arbeid felt4200
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt13200
Varekostnad totalt146997
Varekostnad felt146997
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt160197

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter721.00793.10Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa0.3528.70Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa1.004000.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.10186.00Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa0.2557.50Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter350.001925.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante667.0010672.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter105.003990.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3048.00rekkjemeter105.005040.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter2555.00919.80Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa1.0073000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa1.0047000.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
21000 kg0 kg1000 kg
31000 kg0 kg1000 kg
41000 kg0 kg1000 kg
51000 kg0 kg1000 kg
61000 kg0 kg1000 kg
71000 kg0 kg1000 kg
81000 kg0 kg1000 kg
91000 kg0 kg1000 kg
101000 kg0 kg1000 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 90000kr 90000
30 kgkr 0kr 90000kr 90000
40 kgkr 0kr 90000kr 90000
50 kgkr 0kr 90000kr 90000
60 kgkr 0kr 90000kr 90000
70 kgkr 0kr 90000kr 90000
80 kgkr 0kr 90000kr 90000
90 kgkr 0kr 90000kr 90000
100 kgkr 0kr 90000kr 90000
Sum0 kgkr 1kr 810000kr 810001
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 81000kr 81000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
100175016600-6001316
2001750166-0-0-6001316
3001750166-0-0-6001316
4001750166-0-0-6001316
5001750166-0-0-6001316
6001750166-0-0-6001316
7001750166-0-0-6001316
8001750166-0-0-6001316
9001750166-0-0-6001316
10001750166-0-0-6001316
SUM0017500166000-600013160
Gjennomsnitt00175016600-6001316

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11601970070000004005164272
2019378570500052009750018750400544797
3019378570500052009750018750400544797
4019378570500052009750018750400544797
5019378570500052009750018750400544797
6019378570500052009750018750400544797
7019378570500052009750018750400544797
8019378570500052009750018750400544797
9019378570500052009750018750400544797
10019378570500052009750018750400544797
Sum16019717435765700450004680087750016875040049567446
Gjennomsnitt1602017447770450046808775016875400556745

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
220003200
320003200
420003200
520003200
620003200
720003200
820003200
920003200
1020003200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året65
Feltarbeid 3. året65
Feltarbeid 4. året65
Feltarbeid 5. året65
Feltarbeid 6. året65
Feltarbeid 7. året65
Feltarbeid 8. året65
Feltarbeid 9. året65
Feltarbeid 10. året65
Arbeid med vatningsanlegg8
Traktortimar ved planting15
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2125
3125
4125
5125
6125
7125
8125
9125
10125


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 512.215

Fordelt på 585 timar feltarbeid og 1125 timar hausting i bæreåra vert det kr 300 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 1316 70 1246 0 0 0 1246 16020 -14774
2 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
3 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
4 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
5 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
6 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
7 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
8 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
9 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
10 90000 1316 7292 84024 28500 14250 5000 64774 16020 48754
Sum 810001 13160 65700 757461 256500 128250 45000 584211 160200 424011
Gjennomsnitt 81000 1316 6570 75746 25650 12825 4500 58421 16020 42401

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 21.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 21.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn