Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:26.02.2016
Kommune:Leikanger Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:6 daa Totalareal gard:654 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1000 stk   
Avling per dekar:1000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 28.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt88528
Manuelt arbeid felt73500
Manuelt arbeid viltgjerde15028
Traktorarbeide felt9600
Traktorarbeide viltgjerde7392
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt112520
Varekostnad totalt199256
Varekostnad felt185144
Varekostnad viltgjerde14112
Anleggskostnad totalt311776

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1000.004000.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante1000.0021800.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante600.001908.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1500.0030000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel2.081041.67Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa6.0021000.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa12.00741.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa5.40861.30Anleggskostnad
Multi K-Mg (småfrukta sortar)20.0018.70daa120.002244.00Anleggskostnad
Fullgjødsel 18-3-1512.503.58daa75.00268.50Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1800.002232.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1000.0090000.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante100.009000.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter320.006720.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter320.00384.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter320.006720.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter320.00288.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
32700 kg2430 kg270 kg45 %
42700 kg2430 kg270 kg45 %
52700 kg2430 kg270 kg45 %
66600 kg5940 kg660 kg110 %
76600 kg5940 kg660 kg110 %
86600 kg5940 kg660 kg110 %
96600 kg5940 kg660 kg110 %
106600 kg5940 kg660 kg110 %
118400 kg7560 kg840 kg140 %
128400 kg7560 kg840 kg140 %
138400 kg7560 kg840 kg140 %
148400 kg7560 kg840 kg140 %
158400 kg7560 kg840 kg140 %
168400 kg7560 kg840 kg140 %
177200 kg6480 kg720 kg120 %
187200 kg6480 kg720 kg120 %
197200 kg6480 kg720 kg120 %
207200 kg6480 kg720 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
32430 kgkr 68040kr 0kr 68040
42430 kgkr 68040kr 0kr 68040
52430 kgkr 68040kr 0kr 68040
65940 kgkr 166320kr 0kr 166320
75940 kgkr 166320kr 0kr 166320
85940 kgkr 166320kr 0kr 166320
95940 kgkr 166320kr 0kr 166320
105940 kgkr 166320kr 0kr 166320
117560 kgkr 211680kr 0kr 211680
127560 kgkr 211680kr 0kr 211680
137560 kgkr 211680kr 0kr 211680
147560 kgkr 211680kr 0kr 211680
157560 kgkr 211680kr 0kr 211680
167560 kgkr 211680kr 0kr 211680
176480 kgkr 181440kr 0kr 181440
186480 kgkr 181440kr 0kr 181440
196480 kgkr 181440kr 0kr 181440
206480 kgkr 181440kr 0kr 181440
Sum108270 kgkr 3031560kr 0kr 3031560
Gjennomsnitt5414 kgkr 151578kr 0kr 151578

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
193533011700996-55106174
20011700996-5512641
302058211700996-5533223
402058211700996-5533223
502058211700996-5533223
605031211700996-5562953
705031211700996-5562953
805031211700996-5562953
905031211700996-5562953
1005031211700996-5562953
1106403311700996-5576674
1206403311700996-5576674
1306403311700996-5576674
1406403311700996-5576674
1506403311700996-5576674
1606403311700996-5576674
1705488611700996-5567527
1805488611700996-5567527
1905488611700996-5567527
2005488611700996-5567527
SUM9353391704823400019920-11001263401
Gjennomsnitt46774585211700996-5563170

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
131177609004201428000005456332832
2043984804201428001680000545641834
302154480420142803390651000189005456110180
402154480420142803390651000189005456110180
502154480420142803390651000189005456110180
602154480420142807680651000462005456141770
702154480420142807680651000462005456141770
802154480420142807680651000462005456141770
902154480420142807680651000462005456141770
1002154480420142807680651000462005456141770
1102154480420142809660651000588005456156350
1202154480420142809660651000588005456156350
1302154480420142809660651000588005456156350
1402154480420142809660651000588005456156350
1502154480420142809660651000588005456156350
1602154480420142809660651000588005456156350
1702154480420142808340651000504005456146630
1802154480420142808340651000504005456146630
1902154480420142808340651000504005456146630
2002154480420142808340651000504005456146630
Sum31177643168100208400285600139890118860008421001091222938676
Gjennomsnitt155892158501420142806995594300421055456146934

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleigeEmballasje
100
200
34202970
44202970
54202970
64207260
74207260
84207260
94207260
104207260
114209240
124209240
134209240
144209240
154209240
164209240
174207920
184207920
194207920
204207920

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året48
Feltarbeid 3. året186
Feltarbeid 4. året186
Feltarbeid 5. året186
Feltarbeid 6. året186
Feltarbeid 7. året186
Feltarbeid 8. året186
Feltarbeid 9. året186
Feltarbeid 10. året186
Feltarbeid 11. året186
Feltarbeid 12. året186
Feltarbeid 13. året186
Feltarbeid 14. året186
Feltarbeid 15. året186
Feltarbeid 16. året186
Feltarbeid 17. året186
Feltarbeid 18. året186
Feltarbeid 19. året186
Feltarbeid 20. året186
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m150
Arbeid med vatningsanlegg60
Traktortimar ved planting24
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde29
Strekking av gjerde, viltgjerde 18
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde11

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
3108
4108
5108
6264
7264
8264
9264
10264
11336
12336
13336
14336
15336
16336
17288
18288
19288
20288


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 3.386.985

Fordelt på 3396 timar feltarbeid og 4812 timar hausting i bæreåra vert det kr 413 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 12641 1320 11321 0 0 14280 -2959 10912 -13871
2 0 12641 5298 7343 16800 8400 14280 -15337 10912 -26249
3 68040 33223 6444 94819 84000 42000 14280 38539 10912 27627
4 68040 33223 6444 94819 84000 42000 14280 38539 10912 27627
5 68040 33223 6444 94819 84000 42000 14280 38539 10912 27627
6 166320 62953 10734 218539 111300 55650 14280 148609 10912 137697
7 166320 62953 10734 218539 111300 55650 14280 148609 10912 137697
8 166320 62953 10734 218539 111300 55650 14280 148609 10912 137697
9 166320 62953 10734 218539 111300 55650 14280 148609 10912 137697
10 166320 62953 10734 218539 111300 55650 14280 148609 10912 137697
11 211680 76674 12714 275640 123900 61950 14280 199410 10912 188498
12 211680 76674 12714 275640 123900 61950 14280 199410 10912 188498
13 211680 76674 12714 275640 123900 61950 14280 199410 10912 188498
14 211680 76674 12714 275640 123900 61950 14280 199410 10912 188498
15 211680 76674 12714 275640 123900 61950 14280 199410 10912 188498
16 211680 76674 12714 275640 123900 61950 14280 199410 10912 188498
17 181440 67527 11394 237573 115500 57750 14280 165543 10912 154631
18 181440 67527 11394 237573 115500 57750 14280 165543 10912 154631
19 181440 67527 11394 237573 115500 57750 14280 165543 10912 154631
20 181440 67527 11394 237573 115500 57750 14280 165543 10912 154631
Sum 3031560 1169868 201478 3999950 2030700 1015350 285600 2699000 218240 2480760
Gjennomsnitt 151578 58493 10074 199997 101535 50768 14280 134950 10912 124038

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 17.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 14.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn