Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:22.02.2016
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1.3 daa Totalareal gard:56 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:450 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.10 kr per stk-0.90 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 100.00 kr per stk-28.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 100.00 kr per stk27.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.00 kr per stk-3.60 kr
Jordanker 163.00 kr per stk68.00 kr
Streng 2,4 mm 0.61 kr per stk-0.49 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.48 kr per stk-0.02 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 10.00 kr per stk-15.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 2500.00 kr per daa-1500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 80.00 kr per stk-10.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 0.00 kr per kg-3968.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt29278
Manuelt arbeid felt29278
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt2080
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt38358
Varekostnad totalt62318
Varekostnad felt62318
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt100675

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.10plante450.001845.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00100.00planterekkje6.00600.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00100.00eigen_formel57.005700.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.00plante450.004050.00Anleggskostnad
Jordanker2.00163.00planterekkje6.00978.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.000.61rekkjemeter1440.00878.40Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante270.00858.60Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.48plante900.00432.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje24.00128.40Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0010.00planterekkje18.00180.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.07534.38Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.002500.00daa1.303250.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa0.3931.98Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1080.00plante45.003600.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0080.00plante450.0036000.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa1.17186.62Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa390.00483.60Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2630 kg567 kg63 kg25 %
31890 kg1701 kg189 kg75 %
41890 kg1701 kg189 kg75 %
51890 kg1701 kg189 kg75 %
62520 kg2268 kg252 kg100 %
72520 kg2268 kg252 kg100 %
84284 kg3856 kg428 kg170 %
94284 kg3856 kg428 kg170 %
104284 kg3856 kg428 kg170 %
114284 kg3856 kg428 kg170 %
124284 kg3856 kg428 kg170 %
132520 kg2268 kg252 kg100 %
142520 kg2268 kg252 kg100 %
152520 kg2268 kg252 kg100 %
162520 kg2268 kg252 kg100 %
171890 kg1701 kg189 kg75 %
181890 kg1701 kg189 kg75 %
191890 kg1701 kg189 kg75 %
201890 kg1701 kg189 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2567 kgkr 5387kr 108.36kr 5495
31701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
41701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
51701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
62268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
72268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
83856 kgkr 36632kr 736.16kr 37368
93856 kgkr 36632kr 736.16kr 37368
103856 kgkr 36632kr 736.16kr 37368
113856 kgkr 36632kr 736.16kr 37368
123856 kgkr 36632kr 736.16kr 37368
132268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
142268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
152268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
162268 kgkr 21546kr 433.44kr 21979
171701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
181701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
191701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
201701 kgkr 16160kr 325.08kr 16485
Sum45362 kgkr 430939kr 8665kr 439604
Gjennomsnitt2268 kgkr 21547kr 433kr 21980

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
120135002457209-13522666
2048021872457209-1357520
30144075612457209-13517499
40144075612457209-13517499
50144075612457209-13517499
60192107482457209-13522489
70192107482457209-13522489
803266012712457209-13536462
903266012712457209-13536462
1003266012712457209-13536462
1103266012712457209-13536462
1203266012712457209-13536462
130192107482457209-13522489
140192107482457209-13522489
150192107482457209-13522489
160192107482457209-13522489
170144075612457209-13517499
180144075612457209-13517499
190144075612457209-13517499
200144075612457209-13517499
SUM2013538421114957491404180-2700469923
Gjennomsnitt1007192117482457209-13523496

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11006750227252299900002014106167
2072210125229990396901103201411159
30178810125229990793803308201418398
40178810125229990793803308201418398
501788101252299901102503308201421485
601788101252299901323004410201424793
701788101252299901323004410201424793
801788101252299901323007497201427880
901788101252299901323007497201427880
1001788101252299901411207497201428762
1101788101252299901543507497201430085
1201788101252299901543507497201430085
1301788101252299901543504410201426998
1401788101252299901543504410201426998
1501788101252299901543504410201426998
1601788101252299901543504410201426998
1701788101252299901719903308201427659
1801788101252299901719903308201427659
1901788101252299901719903308201427659
2001788101252299901719903308201427659
Sum100675328982142504059976025930808820040270588509
Gjennomsnitt50341645107252299901296504410201429425

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året11
Feltarbeid 3. året23
Feltarbeid 4. året23
Feltarbeid 5. året32
Feltarbeid 6. året38
Feltarbeid 7. året38
Feltarbeid 8. året38
Feltarbeid 9. året38
Feltarbeid 10. året40
Feltarbeid 11. året44
Feltarbeid 12. året44
Feltarbeid 13. året44
Feltarbeid 14. året44
Feltarbeid 15. året44
Feltarbeid 16. året44
Feltarbeid 17. året49
Feltarbeid 18. året49
Feltarbeid 19. året49
Feltarbeid 20. året49
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m68
Arbeid med vatningsanlegg13
Traktortimar ved planting5
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
26
319
419
519
625
725
843
943
1043
1143
1243
1325
1425
1525
1625
1719
1819
1919
2019


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 668.526

Fordelt på 741 timar feltarbeid og 504 timar hausting i bæreåra vert det kr 537 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2531 479 2052 0 0 2999 -947 4027 -4974
2 5495 7520 1075 11940 5072 2536 2999 6405 4027 2378
3 16485 17499 2140 31843 11246 5623 2999 23222 4027 19195
4 16485 17499 2140 31843 11246 5623 2999 23222 4027 19195
5 16485 17499 2140 31843 14333 7166 2999 21678 4027 17651
6 21979 22489 2140 42328 17640 8820 2999 30509 4027 26482
7 21979 22489 2140 42328 17640 8820 2999 30509 4027 26482
8 37368 36462 2140 71690 20727 10364 2999 58328 4027 54301
9 37368 36462 2140 71690 20727 10364 2999 58328 4027 54301
10 37368 36462 2140 71690 21609 10805 2999 57887 4027 53860
11 37368 36462 2140 71690 22932 11466 2999 57225 4027 53198
12 37368 36462 2140 71690 22932 11466 2999 57225 4027 53198
13 21979 22489 2140 42328 19845 9923 2999 29407 4027 25380
14 21979 22489 2140 42328 19845 9923 2999 29407 4027 25380
15 21979 22489 2140 42328 19845 9923 2999 29407 4027 25380
16 21979 22489 2140 42328 19845 9923 2999 29407 4027 25380
17 16485 17499 2140 31843 20507 10253 2999 18591 4027 14564
18 16485 17499 2140 31843 20507 10253 2999 18591 4027 14564
19 16485 17499 2140 31843 20507 10253 2999 18591 4027 14564
20 16485 17499 2140 31843 20507 10253 2999 18591 4027 14564
Sum 439604 449788 40080 849313 347508 173754 59976 615583 80540 535043
Gjennomsnitt 21980 22489 2004 42466 17375 8688 2999 30779 4027 26752

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 21 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 17.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn