Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:03.02.2016
Kommune:Stryn Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:0.1 daa Totalareal gard:50 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.2 m
Antal plantar:17 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 25.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Innvik Fruktlager SA Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 6.00 kr per løpemeter-14.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 1000.00 kr per daa930.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt5460
Manuelt arbeid felt726
Manuelt arbeid viltgjerde4734
Traktorarbeide felt160
Traktorarbeide viltgjerde4657
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt13777
Varekostnad totalt17022
Varekostnad felt3253
Varekostnad viltgjerde13769
Anleggskostnad totalt30799

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante17.00370.60Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante10.2032.44Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.006.00rekkjemeter0.000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel0.0417.71Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa0.10350.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa0.2012.35Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa0.0914.36Anleggskostnad
Multi K-Mg (småfrukta sortar)20.0018.70daa2.0037.40Anleggskostnad
Fullgjødsel 18-3-1512.503.58daa1.254.48Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa30.0037.20Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante17.001530.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante1.70153.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter201.605846.40Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter201.60322.56Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter201.607358.40Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter201.60241.92Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
343 kg41 kg2 kg45 %
443 kg41 kg2 kg45 %
543 kg41 kg2 kg45 %
6106 kg100 kg5 kg110 %
7106 kg100 kg5 kg110 %
8106 kg100 kg5 kg110 %
9106 kg100 kg5 kg110 %
10106 kg100 kg5 kg110 %
11134 kg128 kg7 kg140 %
12134 kg128 kg7 kg140 %
13134 kg128 kg7 kg140 %
14134 kg128 kg7 kg140 %
15134 kg128 kg7 kg140 %
16134 kg128 kg7 kg140 %
17115 kg109 kg6 kg120 %
18115 kg109 kg6 kg120 %
19115 kg109 kg6 kg120 %
20115 kg109 kg6 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
341 kgkr 1025kr 0kr 1025
441 kgkr 1025kr 0kr 1025
541 kgkr 1025kr 0kr 1025
6100 kgkr 2500kr 0kr 2500
7100 kgkr 2500kr 0kr 2500
8100 kgkr 2500kr 0kr 2500
9100 kgkr 2500kr 0kr 2500
10100 kgkr 2500kr 0kr 2500
11128 kgkr 3200kr 0kr 3200
12128 kgkr 3200kr 0kr 3200
13128 kgkr 3200kr 0kr 3200
14128 kgkr 3200kr 0kr 3200
15128 kgkr 3200kr 0kr 3200
16128 kgkr 3200kr 0kr 3200
17109 kgkr 2725kr 0kr 2725
18109 kgkr 2725kr 0kr 2725
19109 kgkr 2725kr 0kr 2725
20109 kgkr 2725kr 0kr 2725
Sum1827 kgkr 45675kr 0kr 45675
Gjennomsnitt91 kgkr 2284kr 0kr 2284

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
17700015613-107859
20015613-10159
3034715613-10506
4034715613-10506
5034715613-10506
6084715613-101006
7084715613-101006
8084715613-101006
9084715613-101006
10084715613-101006
110108415613-101243
120108415613-101243
130108415613-101243
140108415613-101243
150108415613-101243
160108415613-101243
17092315613-101082
18092315613-101082
19092315613-101082
20092315613-101082
SUM7700154723120260-20026352
Gjennomsnitt38577415613-101318

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1307990126368000046231646
2059663680112004621013
30296636810043403014621706
40296636810043403014621706
50296636810043403014621706
60296636810043407424622147
70296636810043407424622147
80296636810043407424622147
90296636810043407424622147
100296636810043407424622147
110296636810043409384622343
120296636810043409384622343
130296636810043409384622343
140296636810043409384622343
150296636810043409384622343
160296636810043409384622343
170296636810043408054622210
180296636810043408054622210
190296636810043408054622210
200296636810043408054622210
Sum30799576134112736018007924013461924071405
Gjennomsnitt154029763689039606734623570

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleigeEmballasje
100
200
31000
41000
51000
61000
71000
81000
91000
101000
111000
121000
131000
141000
151000
161000
171000
181000
191000
201000

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året1
Feltarbeid 3. året2
Feltarbeid 4. året2
Feltarbeid 5. året2
Feltarbeid 6. året2
Feltarbeid 7. året2
Feltarbeid 8. året2
Feltarbeid 9. året2
Feltarbeid 10. året2
Feltarbeid 11. året2
Feltarbeid 12. året2
Feltarbeid 13. året2
Feltarbeid 14. året2
Feltarbeid 15. året2
Feltarbeid 16. året2
Feltarbeid 17. året2
Feltarbeid 18. året2
Feltarbeid 19. året2
Feltarbeid 20. året2
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m3
Arbeid med vatningsanlegg1
Traktortimar ved planting0
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde19
Strekking av gjerde, viltgjerde 12
Festing av krampar, viltgjerde2
Strekking topptråd, viltgjerde7

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
32
42
52
64
74
84
94
104
115
125
135
145
155
165
175
185
195
205


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 22.007

Fordelt på 45 timar feltarbeid og 77 timar hausting i bæreåra vert det kr 180 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 159 18 141 0 0 368 -227 1155 -1382
2 0 159 71 88 112 56 368 -336 1155 -1491
3 1025 506 141 1390 735 368 368 655 1155 -500
4 1025 506 141 1390 735 368 368 655 1155 -500
5 1025 506 141 1390 735 368 368 655 1155 -500
6 2500 1006 141 3365 1176 588 368 2409 1155 1254
7 2500 1006 141 3365 1176 588 368 2409 1155 1254
8 2500 1006 141 3365 1176 588 368 2409 1155 1254
9 2500 1006 141 3365 1176 588 368 2409 1155 1254
10 2500 1006 141 3365 1176 588 368 2409 1155 1254
11 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
12 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
13 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
14 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
15 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
16 3200 1243 141 4302 1372 686 368 3248 1155 2093
17 2725 1082 141 3666 1239 620 368 2679 1155 1524
18 2725 1082 141 3666 1239 620 368 2679 1155 1524
19 2725 1082 141 3666 1239 620 368 2679 1155 1524
20 2725 1082 141 3666 1239 620 368 2679 1155 1524
Sum 45675 18652 2621 61706 21385 10693 7360 43653 23100 20553
Gjennomsnitt 2284 933 131 3085 1069 535 368 2183 1155 1028

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 2.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 0.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn