Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:31.01.2016
Kommune:Seljord Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:11.3 daa Totalareal gard:10 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:6429 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 80.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt55370
Manuelt arbeid felt55370
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt67800
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt126670
Varekostnad totalt1624432
Varekostnad felt1624432
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt1751102

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter6489.007137.90Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa3.96324.31Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa11.3045200.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa1.132101.80Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa2.83649.75Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter3150.0017325.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante6429.00102864.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter945.0035910.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter945.0046305.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter22995.008278.20Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa11.30824900.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa11.30531100.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
218000 kg0 kg18000 kg
318000 kg0 kg18000 kg
418000 kg0 kg18000 kg
518000 kg0 kg18000 kg
618000 kg0 kg18000 kg
718000 kg0 kg18000 kg
818000 kg0 kg18000 kg
918000 kg0 kg18000 kg
1018000 kg0 kg18000 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 1440000kr 1440000
30 kgkr 0kr 1440000kr 1440000
40 kgkr 0kr 1440000kr 1440000
50 kgkr 0kr 1440000kr 1440000
60 kgkr 0kr 1440000kr 1440000
70 kgkr 0kr 1440000kr 1440000
80 kgkr 0kr 1440000kr 1440000
90 kgkr 0kr 1440000kr 1440000
100 kgkr 0kr 1440000kr 1440000
Sum0 kgkr 1kr 12960000kr 12960001
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 1296000kr 1296000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1577864019688186800-6000593420
200196881868-0-0-600015556
300196881868-0-0-600015556
400196881868-0-0-600015556
500196881868-0-0-600015556
600196881868-0-0-600015556
700196881868-0-0-600015556
800196881868-0-0-600015556
900196881868-0-0-600015556
1000196881868-0-0-600015556
SUM57786401968801868000-60000733424
Gjennomsnitt57786019688186800-600073342

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
117511020078800000293311781220
20217949567885625039200127969039375029331670038
30217949567885625039200127969039375029331670038
40217949567885625039200127969039375029331670038
50217949567885625039200127969039375029331670038
60217949567885625039200127969039375029331670038
70217949567885625039200127969039375029331670038
80217949567885625039200127969039375029331670038
90217949567885625039200127969039375029331670038
100217949567885625039200127969039375029331670038
Sum1751102196148860678755062503528001151719035437502933107811559
Gjennomsnitt175110196158617885062535280115172035437529331781156

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
2360003200
3360003200
4360003200
5360003200
6360003200
7360003200
8360003200
9360003200
10360003200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året731
Feltarbeid 3. året731
Feltarbeid 4. året731
Feltarbeid 5. året731
Feltarbeid 6. året731
Feltarbeid 7. året731
Feltarbeid 8. året731
Feltarbeid 9. året731
Feltarbeid 10. året731
Arbeid med vatningsanlegg90
Traktortimar ved planting169
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m225

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
22250
32250
42250
52250
62250
72250
82250
92250
102250


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 10.577.335

Fordelt på 6581 timar feltarbeid og 20250 timar hausting i bæreåra vert det kr 394 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 15556 788 14769 0 0 0 14769 117324 -102555
2 1440000 15556 62738 1392818 521719 260859 56250 1075709 117324 958385
3 1440000 15556 62738 1392818 521719 260859 56250 1075709 117324 958385
4 1440000 15556 62738 1392818 521719 260859 56250 1075709 117324 958385
5 1440000 15556 62738 1392818 521719 260859 56250 1075709 117324 958385
6 1440000 15556 62738 1392818 521719 260859 56250 1075709 117324 958385
7 1440000 15556 62738 1392818 521719 260859 56250 1075709 117324 958385
8 1440000 15556 62738 1392818 521719 260859 56250 1075709 117324 958385
9 1440000 15556 62738 1392818 521719 260859 56250 1075709 117324 958385
10 1440000 15556 62738 1392818 521719 260859 56250 1075709 117324 958385
Sum 12960001 155560 565429 12550132 4695469 2347734 506250 9696147 1173240 8522907
Gjennomsnitt 1296000 15556 56543 1255013 469547 234773 50625 969615 117324 852291

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 46.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 32.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn