Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:18.12.2015
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:6 daa Totalareal gard:91 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1914 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Nordgrønt Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.10 kr per stk-0.90 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 100.00 kr per stk-28.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 100.00 kr per stk27.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.00 kr per stk-3.60 kr
Jordanker 163.00 kr per stk68.00 kr
Streng 2,4 mm 1.22 kr per stk0.12 kr
Stebo-fix 0.48 kr per stk-0.02 kr
Wirestrammarar 10.00 kr per stk-15.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 4250.00 kr per daa250.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 80.00 kr per stk-10.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 69.22 kr per stk14.22 kr
Oppbindingsklips 0.38 kr per stk-0.02 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 0.00 kr per kg-3968.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt122220
Manuelt arbeid felt122220
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt9600
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt138820
Varekostnad totalt300446
Varekostnad felt300446
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt439266

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.10plante1914.007847.40Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00100.00planterekkje50.005000.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00100.00eigen_formel260.5026050.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.00plante1914.0017226.00Anleggskostnad
Jordanker2.00163.00planterekkje50.008150.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.22rekkjemeter6852.008359.44Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.48plante3828.001837.44Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0010.00planterekkje150.001500.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel4.632317.19Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.004250.00daa6.0025500.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa1.80147.60Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0080.00plante1914.00153120.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1080.00plante191.4015312.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa5.40861.30Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1800.002232.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0069.22eigen_formel286.5019831.53Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.38plante7656.002909.28Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
23014 kg2713 kg301 kg25 %
39042 kg8138 kg904 kg75 %
49042 kg8138 kg904 kg75 %
59042 kg8138 kg904 kg75 %
612056 kg10850 kg1206 kg100 %
712056 kg10850 kg1206 kg100 %
820495 kg18446 kg2050 kg170 %
920495 kg18446 kg2050 kg170 %
1020495 kg18446 kg2050 kg170 %
1120495 kg18446 kg2050 kg170 %
1220495 kg18446 kg2050 kg170 %
1312056 kg10850 kg1206 kg100 %
1412056 kg10850 kg1206 kg100 %
1512056 kg10850 kg1206 kg100 %
1612056 kg10850 kg1206 kg100 %
179042 kg8138 kg904 kg75 %
189042 kg8138 kg904 kg75 %
199042 kg8138 kg904 kg75 %
209042 kg8138 kg904 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
22713 kgkr 25774kr 517.72kr 26291
38138 kgkr 77311kr 1554.88kr 78866
48138 kgkr 77311kr 1554.88kr 78866
58138 kgkr 77311kr 1554.88kr 78866
610850 kgkr 103075kr 2074.32kr 105149
710850 kgkr 103075kr 2074.32kr 105149
818446 kgkr 175237kr 3526kr 178763
918446 kgkr 175237kr 3526kr 178763
1018446 kgkr 175237kr 3526kr 178763
1118446 kgkr 175237kr 3526kr 178763
1218446 kgkr 175237kr 3526kr 178763
1310850 kgkr 103075kr 2074.32kr 105149
1410850 kgkr 103075kr 2074.32kr 105149
1510850 kgkr 103075kr 2074.32kr 105149
1610850 kgkr 103075kr 2074.32kr 105149
178138 kgkr 77311kr 1554.88kr 78866
188138 kgkr 77311kr 1554.88kr 78866
198138 kgkr 77311kr 1554.88kr 78866
208138 kgkr 77311kr 1554.88kr 78866
Sum217009 kgkr 2061586kr 41478kr 2103063
Gjennomsnitt10850 kgkr 103079kr 2074kr 105153

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
18785300117551001-397100212
2022979894117551001-39736232
30689292685117551001-39783973
40689292685117551001-39783973
50689292685117551001-39783973
60919003582117551001-397107841
70919003582117551001-397107841
801562386089117551001-397174686
901562386089117551001-397174686
1001562386089117551001-397174686
1101562386089117551001-397174686
1201562386089117551001-397174686
130919003582117551001-397107841
140919003582117551001-397107841
150919003582117551001-397107841
160919003582117551001-397107841
170689292685117551001-39783973
180689292685117551001-39783973
190689292685117551001-39783973
200689292685117551001-39783973
SUM8785318380727162623510020020-79402244731
Gjennomsnitt4393919043581117551001-397112237

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
14392660108512061434700008785464688
20345448212061434701898805275878552537
308552482120614347037976015824878587171
408552482120614347037976015824878587171
5085524821206143470527450158248785101940
6085524821206143470632940210988785117764
7085524821206143470632940210988785117764
8085524821206143470632940358668785132532
9085524821206143470632940358668785132532
10085524821206143470675140358668785136751
11085524821206143470738430358668785143081
12085524821206143470738430358668785143081
13085524821206143470738430210988785128313
14085524821206143470738430210988785128313
15085524821206143470738430210988785128313
16085524821206143470738430210988785128313
17085524821206143470822820158248785131477
18085524821206143470822820158248785131477
19085524821206143470822820158248785131477
20085524821206143470822820158248785131477
Sum43926615738610248241122869330124056204219581757062756171
Gjennomsnitt2196378695121206143470620280210988785137809

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året54
Feltarbeid 3. året109
Feltarbeid 4. året109
Feltarbeid 5. året151
Feltarbeid 6. året181
Feltarbeid 7. året181
Feltarbeid 8. året181
Feltarbeid 9. året181
Feltarbeid 10. året193
Feltarbeid 11. året211
Feltarbeid 12. året211
Feltarbeid 13. året211
Feltarbeid 14. året211
Feltarbeid 15. året211
Feltarbeid 16. året211
Feltarbeid 17. året235
Feltarbeid 18. året235
Feltarbeid 19. året235
Feltarbeid 20. året235
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m287
Arbeid med vatningsanlegg60
Traktortimar ved planting24
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
230
390
490
590
6121
7121
8205
9205
10205
11205
12205
13121
14121
15121
16121
1790
1890
1990
2090


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 3.254.144

Fordelt på 3544 timar feltarbeid og 2411 timar hausting i bæreåra vert det kr 546 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 12359 2291 10068 0 0 14347 -4278 17571 -21849
2 26291 36232 5142 57381 24263 12131 14347 30903 17571 13332
3 78866 83973 10240 152599 53800 26900 14347 111353 17571 93782
4 78866 83973 10240 152599 53800 26900 14347 111353 17571 93782
5 78866 83973 10240 152599 68569 34284 14347 103968 17571 86397
6 105149 107841 10240 202751 84392 42196 14347 146208 17571 128637
7 105149 107841 10240 202751 84392 42196 14347 146208 17571 128637
8 178763 174686 10240 343209 99160 49580 14347 279283 17571 261712
9 178763 174686 10240 343209 99160 49580 14347 279283 17571 261712
10 178763 174686 10240 343209 103380 51690 14347 277173 17571 259602
11 178763 174686 10240 343209 109709 54855 14347 274008 17571 256437
12 178763 174686 10240 343209 109709 54855 14347 274008 17571 256437
13 105149 107841 10240 202751 94941 47471 14347 140934 17571 123363
14 105149 107841 10240 202751 94941 47471 14347 140934 17571 123363
15 105149 107841 10240 202751 94941 47471 14347 140934 17571 123363
16 105149 107841 10240 202751 94941 47471 14347 140934 17571 123363
17 78866 83973 10240 152599 98106 49053 14347 89200 17571 71629
18 78866 83973 10240 152599 98106 49053 14347 89200 17571 71629
19 78866 83973 10240 152599 98106 49053 14347 89200 17571 71629
20 78866 83973 10240 152599 98106 49053 14347 89200 17571 71629
Sum 2103063 2156878 191746 4068195 1662521 831260 286933 2950002 351420 2598582
Gjennomsnitt 105153 107844 9587 203410 83126 41563 14347 147500 17571 129929

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 22.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 19 % der alle anleggskostnader ligg til grunn