Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:26.10.2015
Kommune:Hægebostad Fylke:VEST-AGDER
Feltstorleik:5 daa Totalareal gard:5 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1250 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt48607
Manuelt arbeid felt41563
Manuelt arbeid viltgjerde7044
Traktorarbeide felt8000
Traktorarbeide viltgjerde6930
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt67037
Varekostnad totalt238669
Varekostnad felt225439
Varekostnad viltgjerde13230
Anleggskostnad totalt305706

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1250.005000.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje26.002444.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel203.6711405.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante1250.0011750.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje26.001326.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter5200.005720.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante750.002385.00Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante2500.001000.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje104.00556.40Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje78.001950.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1300.0026000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.081541.32Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa5.0017500.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa1.50123.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante125.0011250.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1250.00112500.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa4.50717.75Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1500.001860.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel217.6710665.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante5000.001800.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter300.006300.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter300.00360.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter300.006300.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter300.00270.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22500 kg2250 kg250 kg25 %
37500 kg6750 kg750 kg75 %
47500 kg6750 kg750 kg75 %
57500 kg6750 kg750 kg75 %
610000 kg9000 kg1000 kg100 %
710000 kg9000 kg1000 kg100 %
817000 kg15300 kg1700 kg170 %
917000 kg15300 kg1700 kg170 %
1017000 kg15300 kg1700 kg170 %
1117000 kg15300 kg1700 kg170 %
1217000 kg15300 kg1700 kg170 %
1310000 kg9000 kg1000 kg100 %
1410000 kg9000 kg1000 kg100 %
1510000 kg9000 kg1000 kg100 %
1610000 kg9000 kg1000 kg100 %
177500 kg6750 kg750 kg75 %
187500 kg6750 kg750 kg75 %
197500 kg6750 kg750 kg75 %
207500 kg6750 kg750 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
22250 kgkr 20250kr 612.5kr 20863
36750 kgkr 60750kr 1837.5kr 62588
46750 kgkr 60750kr 1837.5kr 62588
56750 kgkr 60750kr 1837.5kr 62588
69000 kgkr 81000kr 2450kr 83450
79000 kgkr 81000kr 2450kr 83450
815300 kgkr 137700kr 4165kr 141865
915300 kgkr 137700kr 4165kr 141865
1015300 kgkr 137700kr 4165kr 141865
1115300 kgkr 137700kr 4165kr 141865
1215300 kgkr 137700kr 4165kr 141865
139000 kgkr 81000kr 2450kr 83450
149000 kgkr 81000kr 2450kr 83450
159000 kgkr 81000kr 2450kr 83450
169000 kgkr 81000kr 2450kr 83450
176750 kgkr 60750kr 1837.5kr 62588
186750 kgkr 60750kr 1837.5kr 62588
196750 kgkr 60750kr 1837.5kr 62588
206750 kgkr 60750kr 1837.5kr 62588
Sum180000 kgkr 1620000kr 49000kr 1669000
Gjennomsnitt9000 kgkr 81000kr 2450kr 83450

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
161141009750830-600065721
20190587439750830-600024381
305717322289750830-600063981
405717322289750830-600063981
505717322289750830-600063981
607623029709750830-600083780
707623029709750830-600083780
8012959150499750830-6000139220
9012959150499750830-6000139220
10012959150499750830-6000139220
11012959150499750830-6000139220
12012959150499750830-6000139220
1307623029709750830-600083780
1407623029709750830-600083780
1507623029709750830-600083780
1607623029709750830-600083780
1705717322289750830-600063981
1805717322289750830-600063981
1905717322289750830-600063981
2005717322289750830-600063981
SUM6114115246045940419500016600-1200001736749
Gjennomsnitt30577623029709750830-600086837

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1305706090010001190000006114325620
2028654001000119000787504375611434529
307483400100011900015750013125611455772
407483400100011900015750013125611455772
507483400100011900021875013125611461897
607483400100011900026250017500611470647
707483400100011900026250017500611470647
807483400100011900026250029750611482897
907483400100011900026250029750611482897
1007483400100011900028000029750611484647
1107483400100011900030625029750611487272
1207483400100011900030625029750611487272
1307483400100011900030625017500611475022
1407483400100011900030625017500611475022
1507483400100011900030625017500611475022
1607483400100011900030625017500611475022
1707483400100011900034125013125611474147
1807483400100011900034125013125611474147
1907483400100011900034125013125611474147
2007483400100011900034125013125611474147
Sum305706137566850020000238000051450003500001222821696554
Gjennomsnitt152856878425100011900025725017500611484828

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året45
Feltarbeid 3. året90
Feltarbeid 4. året90
Feltarbeid 5. året125
Feltarbeid 6. året150
Feltarbeid 7. året150
Feltarbeid 8. året150
Feltarbeid 9. året150
Feltarbeid 10. året160
Feltarbeid 11. året175
Feltarbeid 12. året175
Feltarbeid 13. året175
Feltarbeid 14. året175
Feltarbeid 15. året175
Feltarbeid 16. året175
Feltarbeid 17. året195
Feltarbeid 18. året195
Feltarbeid 19. året195
Feltarbeid 20. året195
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m188
Arbeid med vatningsanlegg50
Traktortimar ved planting20
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde28
Strekking av gjerde, viltgjerde 17
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde10

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
225
375
475
575
6100
7100
8170
9170
10170
11170
12170
13100
14100
15100
16100
1775
1875
1975
2075


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.573.695

Fordelt på 2940 timar feltarbeid og 2000 timar hausting i bæreåra vert det kr 521 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 4580 1900 2680 0 0 11900 -9220 12228 -21448
2 20863 24381 4265 40978 12250 6125 11900 22953 12228 10725
3 62588 63981 8883 117685 28875 14438 11900 91348 12228 79120
4 62588 63981 8883 117685 28875 14438 11900 91348 12228 79120
5 62588 63981 8883 117685 35000 17500 11900 88285 12228 76057
6 83450 83780 8883 158347 43750 21875 11900 124572 12228 112344
7 83450 83780 8883 158347 43750 21875 11900 124572 12228 112344
8 141865 139220 8883 272202 56000 28000 11900 232302 12228 220074
9 141865 139220 8883 272202 56000 28000 11900 232302 12228 220074
10 141865 139220 8883 272202 57750 28875 11900 231427 12228 219199
11 141865 139220 8883 272202 60375 30188 11900 230114 12228 217886
12 141865 139220 8883 272202 60375 30188 11900 230114 12228 217886
13 83450 83780 8883 158347 48125 24063 11900 122384 12228 110156
14 83450 83780 8883 158347 48125 24063 11900 122384 12228 110156
15 83450 83780 8883 158347 48125 24063 11900 122384 12228 110156
16 83450 83780 8883 158347 48125 24063 11900 122384 12228 110156
17 62588 63981 8883 117685 47250 23625 11900 82160 12228 69932
18 62588 63981 8883 117685 47250 23625 11900 82160 12228 69932
19 62588 63981 8883 117685 47250 23625 11900 82160 12228 69932
20 62588 63981 8883 117685 47250 23625 11900 82160 12228 69932
Sum 1669000 1675608 166066 3178542 864500 432250 238000 2508292 244560 2263732
Gjennomsnitt 83450 83780 8303 158927 43225 21613 11900 125415 12228 113187

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 27.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 23.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn