Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:20.10.2015
Kommune:Suldal Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:5 daa Totalareal gard:142 daa
Rekkjeavstand:2.8 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1189 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.10 kr per stk-0.90 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 100.00 kr per stk-28.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 100.00 kr per stk27.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.00 kr per stk-3.60 kr
Jordanker 163.00 kr per stk68.00 kr
Streng 2,4 mm 1.22 kr per stk0.12 kr
Wirestrammarar 30.00 kr per stk5.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 62.00 kr per stk-28.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Oppbindingsklips 0.38 kr per stk-0.02 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 0.00 kr per kg-3968.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 7.00 kr per gjerdemeter-22.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 0.40 kr per gjerdemeter-1.20 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 7.00 kr per gjerdemeter-29.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.30 kr per gjerdemeter-0.90 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt96614
Manuelt arbeid felt79398
Manuelt arbeid viltgjerde17216
Traktorarbeide felt8000
Traktorarbeide viltgjerde8468
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt120082
Varekostnad totalt170149
Varekostnad felt164760
Varekostnad viltgjerde5389
Anleggskostnad totalt290231

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.10plante1189.004874.90Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00100.00planterekkje24.002400.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00100.00eigen_formel288.0028800.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.00plante1189.0010701.00Anleggskostnad
Jordanker2.00163.00planterekkje24.003912.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.22rekkjemeter7200.008784.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0030.00planterekkje72.002160.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.131563.54Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa5.0017500.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa1.50123.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1062.00plante118.907371.80Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0062.00plante1189.0073718.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa4.50717.75Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1500.001860.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.38plante4756.001807.28Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.007.00omkrinsmeter366.602566.20Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.000.40omkrinsmeter366.60146.64Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.007.00omkrinsmeter366.602566.20Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.30omkrinsmeter366.60109.98Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22498 kg2373 kg125 kg25 %
37493 kg7118 kg375 kg75 %
47493 kg7118 kg375 kg75 %
57493 kg7118 kg375 kg75 %
69990 kg9491 kg500 kg100 %
79990 kg9491 kg500 kg100 %
816983 kg16134 kg849 kg170 %
916983 kg16134 kg849 kg170 %
1016983 kg16134 kg849 kg170 %
1116983 kg16134 kg849 kg170 %
1216983 kg16134 kg849 kg170 %
139990 kg9491 kg500 kg100 %
149990 kg9491 kg500 kg100 %
159990 kg9491 kg500 kg100 %
169990 kg9491 kg500 kg100 %
177493 kg7118 kg375 kg75 %
187493 kg7118 kg375 kg75 %
197493 kg7118 kg375 kg75 %
207493 kg7118 kg375 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
22373 kgkr 22544kr 215kr 22759
37118 kgkr 67621kr 645kr 68266
47118 kgkr 67621kr 645kr 68266
57118 kgkr 67621kr 645kr 68266
69491 kgkr 90165kr 860kr 91025
79491 kgkr 90165kr 860kr 91025
816134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
916134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
1016134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
1116134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
1216134 kgkr 153273kr 1460.28kr 154733
139491 kgkr 90165kr 860kr 91025
149491 kgkr 90165kr 860kr 91025
159491 kgkr 90165kr 860kr 91025
169491 kgkr 90165kr 860kr 91025
177118 kgkr 67621kr 645kr 68266
187118 kgkr 67621kr 645kr 68266
197118 kgkr 67621kr 645kr 68266
207118 kgkr 67621kr 645kr 68266
Sum189815 kgkr 1803243kr 17191kr 1820434
Gjennomsnitt9491 kgkr 90162kr 860kr 91022

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
195776009740829-211106134
20200993719740829-21130828
306028911149740829-21171761
406028911149740829-21171761
506028911149740829-21171761
608038914859740829-21192232
708038914859740829-21192232
8013665525229740829-211149535
9013665525229740829-211149535
10013665525229740829-211149535
11013665525229740829-211149535
12013665525229740829-211149535
1308038914859740829-21192232
1408038914859740829-21192232
1508038914859740829-21192232
1608038914859740829-21192232
1706028911149740829-21171761
1806028911149740829-21171761
1906028911149740829-21171761
2006028911149740829-21171761
SUM9577616077312968919480016580-42201940356
Gjennomsnitt47898038714849740829-21197018

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
129023108999991188800004861308879
2028624009991188801573404372486141116
30708640099911888031469013113486169816
40708640099911888031469013113486169816
50708640099911888043706013113486182053
60708640099911888052448017483486195164
70708640099911888052448017483486195164
807086400999118880524480297204861107402
907086400999118880524480297204861107402
1007086400999118880559440297204861110899
1107086400999118880611890297204861116143
1207086400999118880611890297204861116143
1307086400999118880611890174834861103906
1407086400999118880611890174834861103906
1507086400999118880611890174834861103906
1607086400999118880611890174834861103906
1707086400999118880681820131134861106529
1807086400999118880681820131134861106529
1907086400999118880681820131134861106529
2007086400999118880681820131134861106529
Sum290231130415849219980237762010279710349657972272161735
Gjennomsnitt145126521425999118880513990174834861108087

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året45
Feltarbeid 3. året90
Feltarbeid 4. året90
Feltarbeid 5. året125
Feltarbeid 6. året150
Feltarbeid 7. året150
Feltarbeid 8. året150
Feltarbeid 9. året150
Feltarbeid 10. året160
Feltarbeid 11. året175
Feltarbeid 12. året175
Feltarbeid 13. året175
Feltarbeid 14. året175
Feltarbeid 15. året175
Feltarbeid 16. året175
Feltarbeid 17. året195
Feltarbeid 18. året195
Feltarbeid 19. året195
Feltarbeid 20. året195
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m178
Arbeid med vatningsanlegg50
Traktortimar ved planting20
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde34
Strekking av gjerde, viltgjerde 21
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde12

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
225
375
475
575
6100
7100
8170
9170
10170
11170
12170
13100
14100
15100
16100
1775
1875
1975
2075


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.976.683

Fordelt på 2937 timar feltarbeid og 1998 timar hausting i bæreåra vert det kr 603 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 10358 1898 8460 0 0 11888 -3428 9723 -13151
2 22759 30828 4261 49326 20106 10053 11888 27385 9723 17662
3 68266 71761 8485 131542 44581 22291 11888 97363 9723 87640
4 68266 71761 8485 131542 44581 22291 11888 97363 9723 87640
5 68266 71761 8485 131542 56819 28410 11888 91245 9723 81522
6 91025 92232 8485 174772 69930 34965 11888 127919 9723 118196
7 91025 92232 8485 174772 69930 34965 11888 127919 9723 118196
8 154733 149535 8485 295783 82168 41084 11888 242811 9723 233088
9 154733 149535 8485 295783 82168 41084 11888 242811 9723 233088
10 154733 149535 8485 295783 85664 42832 11888 241063 9723 231340
11 154733 149535 8485 295783 90909 45455 11888 238441 9723 228718
12 154733 149535 8485 295783 90909 45455 11888 238441 9723 228718
13 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9723 113825
14 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9723 113825
15 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9723 113825
16 91025 92232 8485 174772 78671 39336 11888 123548 9723 113825
17 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9723 69284
18 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9723 69284
19 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9723 69284
20 68266 71761 8485 131542 81295 40647 11888 79007 9723 69284
Sum 1820434 1844580 158887 3506127 1377628 688814 237762 2579551 194460 2385091
Gjennomsnitt 91022 92229 7944 175306 68881 34441 11888 128978 9723 119255

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 31.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 23.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn