Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:27.01.2012
Kommune:RINGSAKER Fylke:INNLANDET
Feltstorleik:30 daa Totalareal gard:100 daa
Rekkjeavstand:5 m Planteavstand:3 m
Antal plantar:2000 stk   
Avling per dekar:725 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 120
Pris klasse 1:kr 21.50 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:HEDMARK


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt90000
Manuelt arbeid felt90000
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt48000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt141000
Varekostnad totalt512281
Varekostnad felt512281
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt653281

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2000.008000.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante2000.0043600.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1200.003816.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter6000.00120000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel4.172083.33Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa30.00105000.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa60.003705.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa27.004306.50Anleggskostnad
Multi K-Mg (småfrukta sortar)20.0018.70daa600.0011220.00Anleggskostnad
Fullgjødsel 18-3-1512.503.58daa375.001342.50Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa9000.0011160.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante2000.00180000.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante200.0018000.00Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
39788 kg7830 kg1958 kg45 %
49788 kg7830 kg1958 kg45 %
59788 kg7830 kg1958 kg45 %
623925 kg19140 kg4785 kg110 %
723925 kg19140 kg4785 kg110 %
823925 kg19140 kg4785 kg110 %
923925 kg19140 kg4785 kg110 %
1023925 kg19140 kg4785 kg110 %
1130450 kg24360 kg6090 kg140 %
1230450 kg24360 kg6090 kg140 %
1330450 kg24360 kg6090 kg140 %
1430450 kg24360 kg6090 kg140 %
1530450 kg24360 kg6090 kg140 %
1630450 kg24360 kg6090 kg140 %
1726100 kg20880 kg5220 kg120 %
1826100 kg20880 kg5220 kg120 %
1926100 kg20880 kg5220 kg120 %
2026100 kg20880 kg5220 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
37830 kgkr 168345kr 0kr 168345
47830 kgkr 168345kr 0kr 168345
57830 kgkr 168345kr 0kr 168345
619140 kgkr 411510kr 0kr 411510
719140 kgkr 411510kr 0kr 411510
819140 kgkr 411510kr 0kr 411510
919140 kgkr 411510kr 0kr 411510
1019140 kgkr 411510kr 0kr 411510
1124360 kgkr 523740kr 0kr 523740
1224360 kgkr 523740kr 0kr 523740
1324360 kgkr 523740kr 0kr 523740
1424360 kgkr 523740kr 0kr 523740
1524360 kgkr 523740kr 0kr 523740
1624360 kgkr 523740kr 0kr 523740
1720880 kgkr 448920kr 0kr 448920
1820880 kgkr 448920kr 0kr 448920
1920880 kgkr 448920kr 0kr 448920
2020880 kgkr 448920kr 0kr 448920
Sum348870 kgkr 7500705kr 0kr 7500705
Gjennomsnitt17444 kgkr 375035kr 0kr 375035

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
100360004980-180039180
200360004980-180039180
3023255360004980-180062435
4023255360004980-180062435
5023255360004980-180062435
6056846360004980-180096026
7056846360004980-180096026
8056846360004980-180096026
9056846360004980-180096026
10056846360004980-180096026
11072349360004980-1800111529
12072349360004980-1800111529
13072349360004980-1800111529
14072349360004980-1800111529
15072349360004980-1800111529
16072349360004980-1800111529
17062014360004980-1800101194
18062014360004980-1800101194
19062014360004980-1800101194
20062014360004980-1800101194
SUM0103614572000099600-360001819745
Gjennomsnitt051807360004980-180090987

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
165328104500210071400000016332747613
202199024002100714000360000016332150222
301077024002100714001286713950004698216332302351
401077024002100714001286713950004698216332302351
501077024002100714001286713950004698216332302351
6010770240021007140028418139500011484016332385759
7010770240021007140028418139500011484016332385759
8010770240021007140028418139500011484016332385759
9010770240021007140028418139500011484016332385759
10010770240021007140028418139500011484016332385759
11010770240021007140035595139500014616016332424257
12010770240021007140035595139500014616016332424257
13010770240021007140035595139500014616016332424257
14010770240021007140035595139500014616016332424257
15010770240021007140035595139500014616016332424257
16010770240021007140035595139500014616016332424257
17010770240021007140030810139500012528016332398592
18010770240021007140030810139500012528016332398592
19010770240021007140030810139500012528016332398592
20010770240021007140030810139500012528016332398592
Sum653281215841501004200014280005174982547000020932273266417873589
Gjennomsnitt3266410792250521007140025875127350010466116332393679

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleigeEmballasje
100
200
3210010767
4210010767
5210010767
6210026318
7210026318
8210026318
9210026318
10210026318
11210033495
12210033495
13210033495
14210033495
15210033495
16210033495
17210028710
18210028710
19210028710
20210028710

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året240
Feltarbeid 3. året930
Feltarbeid 4. året930
Feltarbeid 5. året930
Feltarbeid 6. året930
Feltarbeid 7. året930
Feltarbeid 8. året930
Feltarbeid 9. året930
Feltarbeid 10. året930
Feltarbeid 11. året930
Feltarbeid 12. året930
Feltarbeid 13. året930
Feltarbeid 14. året930
Feltarbeid 15. året930
Feltarbeid 16. året930
Feltarbeid 17. året930
Feltarbeid 18. året930
Feltarbeid 19. året930
Feltarbeid 20. året930
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m300
Arbeid med vatningsanlegg300
Traktortimar ved planting120
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
3392
4392
5392
6957
7957
8957
9957
10957
111218
121218
131218
141218
151218
161218
171044
181044
191044
201044


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 6.087.089

Fordelt på 16980 timar feltarbeid og 17444 timar hausting i bæreåra vert det kr 177 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 39180 6600 32580 0 0 71400 -38820 32664 -71484
2 0 39180 26490 12690 36000 18000 71400 -76710 32664 -109374
3 168345 62435 28136 202644 186482 93241 71400 38002 32664 5338
4 168345 62435 28136 202644 186482 93241 71400 38002 32664 5338
5 168345 62435 28136 202644 186482 93241 71400 38002 32664 5338
6 411510 96026 43687 463849 254340 127170 71400 265279 32664 232615
7 411510 96026 43687 463849 254340 127170 71400 265279 32664 232615
8 411510 96026 43687 463849 254340 127170 71400 265279 32664 232615
9 411510 96026 43687 463849 254340 127170 71400 265279 32664 232615
10 411510 96026 43687 463849 254340 127170 71400 265279 32664 232615
11 523740 111529 50865 584404 285660 142830 71400 370174 32664 337510
12 523740 111529 50865 584404 285660 142830 71400 370174 32664 337510
13 523740 111529 50865 584404 285660 142830 71400 370174 32664 337510
14 523740 111529 50865 584404 285660 142830 71400 370174 32664 337510
15 523740 111529 50865 584404 285660 142830 71400 370174 32664 337510
16 523740 111529 50865 584404 285660 142830 71400 370174 32664 337510
17 448920 101194 46080 504034 264780 132390 71400 300244 32664 267580
18 448920 101194 46080 504034 264780 132390 71400 300244 32664 267580
19 448920 101194 46080 504034 264780 132390 71400 300244 32664 267580
20 448920 101194 46080 504034 264780 132390 71400 300244 32664 267580
Sum 7500705 1819745 825439 8495011 4640227 2320114 1428000 4746897 653280 4093617
Gjennomsnitt 375035 90987 41272 424751 232011 116006 71400 237345 32664 204681

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 9.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 9.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn