Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:14.06.2015
Kommune:Vanylven Fylke:MØRE OG ROMSDAL
Feltstorleik:4 daa Totalareal gard:10 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1000 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 7.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:40.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Balolm Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt39355
Manuelt arbeid felt33250
Manuelt arbeid viltgjerde6105
Traktorarbeide felt8000
Traktorarbeide viltgjerde7508
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt58363
Varekostnad totalt202103
Varekostnad felt190637
Varekostnad viltgjerde11466
Anleggskostnad totalt260466

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante1000.0090000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante100.009000.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1000.004000.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje40.003760.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel146.678213.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante1000.009400.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje40.002040.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter4000.004400.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante600.001908.00Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante2000.00800.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje160.00856.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje120.003000.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1000.0020000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel2.471236.11Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa8.00560.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa4.0014000.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa1200.001560.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa400.001200.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante10000.005000.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel167.678215.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante4000.001440.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter260.005460.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter260.00312.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter260.005460.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter260.00234.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2720 kg432 kg288 kg15 %
31920 kg1152 kg768 kg40 %
43120 kg1872 kg1248 kg65 %
54320 kg2592 kg1728 kg90 %
65040 kg3024 kg2016 kg105 %
75520 kg3312 kg2208 kg115 %
85760 kg3456 kg2304 kg120 %
96000 kg3600 kg2400 kg125 %
106240 kg3744 kg2496 kg130 %
116480 kg3888 kg2592 kg135 %
126720 kg4032 kg2688 kg140 %
136960 kg4176 kg2784 kg145 %
146960 kg4176 kg2784 kg145 %
156576 kg3946 kg2630 kg137 %
166096 kg3658 kg2438 kg127 %
175616 kg3370 kg2246 kg117 %
184512 kg2707 kg1805 kg94 %
193840 kg2304 kg1536 kg80 %
203600 kg2160 kg1440 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2432 kgkr 5400kr 2016kr 7416
31152 kgkr 14400kr 5376kr 19776
41872 kgkr 23400kr 8736kr 32136
52592 kgkr 32400kr 12096kr 44496
63024 kgkr 37800kr 14112kr 51912
73312 kgkr 41400kr 15456kr 56856
83456 kgkr 43200kr 16128kr 59328
93600 kgkr 45000kr 16800kr 61800
103744 kgkr 46800kr 17472kr 64272
113888 kgkr 48600kr 18144kr 66744
124032 kgkr 50400kr 18816kr 69216
134176 kgkr 52200kr 19488kr 71688
144176 kgkr 52200kr 19488kr 71688
153946 kgkr 49325kr 18410kr 67735
163658 kgkr 45725kr 17066kr 62791
173370 kgkr 42125kr 15722kr 57847
182707 kgkr 33838kr 12635kr 46473
192304 kgkr 28800kr 10752kr 39552
202160 kgkr 27000kr 10080kr 37080
Sum57601 kgkr 720013kr 268793kr 988806
Gjennomsnitt2880 kgkr 36001kr 13440kr 49440

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
11041860078000664-1865-32-2400108353
20365985578006600664-1865-32-240015281
309757228178006600664-1865-32-240022805
4015856370778006600664-1865-32-240030330
5021954513278006600664-1865-32-240037853
6025613598878006600664-1865-32-240042368
7028053655878006600664-1865-32-240045378
8029272684378006600664-1865-32-240046882
9030492712878006600664-1865-32-240048387
10031712741378006600664-1865-32-240049892
11032931769878006600664-1865-32-240051396
12034151798378006600664-1865-32-240052901
13035371826878006600664-1865-32-240054406
14035371826878006600664-1865-32-240054406
15033423781178006600664-1865-32-240052001
16030983724178006600664-1865-32-240048991
17028544667178006600664-1865-32-240045982
18022928536178006600664-1865-32-240039056
19019515456278006600664-1865-32-240034844
20018295427778006600664-1865-32-240033339
SUM10418648788011404515600012540013280-37300-640-48000914851
Gjennomsnitt520924394570278006270664-1865-32-240045743

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
126046600800952000003907274693
202949100080095200630001260390725736
3029491000800952001260003360390734136
4029491000800952001260005460390736236
5029491000800952001750007560390743236
6029491000800952002100008820390747996
7029491000800952002100009660390748836
80294910008009520021000010080390749256
90294910008009520021000010500390749676
100294910008009520022400010920390751496
110294910008009520024500011340390754016
120294910008009520024500011760390754436
130294910008009520024500012180390754856
140294910008009520024500012180390754856
150294910008009520024500011508390754184
160294910008009520024500010668390753344
17029491000800952002730009828390755304
18029491000800952002730007896390753372
19029491000800952002730006720390752196
20029491000800952002730006300390751776
Sum26046656035190001600019040004116000168000781401199640
Gjennomsnitt130232802950800952002058008400390759982

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året36
Feltarbeid 3. året72
Feltarbeid 4. året72
Feltarbeid 5. året100
Feltarbeid 6. året120
Feltarbeid 7. året120
Feltarbeid 8. året120
Feltarbeid 9. året120
Feltarbeid 10. året128
Feltarbeid 11. året140
Feltarbeid 12. året140
Feltarbeid 13. året140
Feltarbeid 14. året140
Feltarbeid 15. året140
Feltarbeid 16. året140
Feltarbeid 17. året156
Feltarbeid 18. året156
Feltarbeid 19. året156
Feltarbeid 20. året156
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m150
Arbeid med vatningsanlegg40
Traktortimar ved planting16
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde24
Strekking av gjerde, viltgjerde 15
Festing av krampar, viltgjerde2
Strekking topptråd, viltgjerde9

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
27
319
431
543
650
755
858
960
1062
1165
1267
1370
1470
1566
1661
1756
1845
1938
2036


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.283.616

Fordelt på 2352 timar feltarbeid og 960 timar hausting i bæreåra vert det kr 388 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 4167 800 3367 0 0 9520 -6153 7814 -13967
2 7416 15281 4749 17948 7560 3780 9520 4648 7814 -3166
3 19776 22805 4749 37832 15960 7980 9520 20332 7814 12518
4 32136 30330 4749 57717 18060 9030 9520 39167 7814 31353
5 44496 37853 4749 77600 25060 12530 9520 55550 7814 47736
6 51912 42368 4749 89531 29820 14910 9520 65101 7814 57287
7 56856 45378 4749 97485 30660 15330 9520 72635 7814 64821
8 59328 46882 4749 101461 31080 15540 9520 76401 7814 68587
9 61800 48387 4749 105438 31500 15750 9520 80168 7814 72354
10 64272 49892 4749 109415 33320 16660 9520 83235 7814 75421
11 66744 51396 4749 113391 35840 17920 9520 85951 7814 78137
12 69216 52901 4749 117368 36260 18130 9520 89718 7814 81904
13 71688 54406 4749 121345 36680 18340 9520 93485 7814 85671
14 71688 54406 4749 121345 36680 18340 9520 93485 7814 85671
15 67735 52001 4749 114987 36008 18004 9520 87463 7814 79649
16 62791 48991 4749 107033 35168 17584 9520 79929 7814 72115
17 57847 45982 4749 99080 37128 18564 9520 70996 7814 63182
18 46473 39056 4749 80779 35196 17598 9520 53661 7814 45847
19 39552 34844 4749 69647 34020 17010 9520 43117 7814 35303
20 37080 33339 4749 65670 33600 16800 9520 39350 7814 31536
Sum 988806 810665 91035 1708436 579600 289800 190400 1228236 156280 1071956
Gjennomsnitt 49440 40533 4552 85422 28980 14490 9520 61412 7814 53598

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 19.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 12.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn