Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:12.06.2015
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:6.3 daa Totalareal gard:29 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:2261 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 2.05 kr per stk-2.95 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 27.08 kr per stk1.58 kr
Ledningsstrømpe 2.22 kr per meter0.48 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 6859.28 kr per daa2859.28 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 65.00 kr per stk-25.00 kr
Nordox 167.00 kr per kg-15.00 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 5.05 kr per kg-2.61 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 9.50 kr per kg-5.40 kr
Urea 4.26 kr per kg-4.74 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 0.00 kr per kg-3968.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 167.00 kr per kg-15.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt140648
Manuelt arbeid felt140648
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt10080
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt157728
Varekostnad totalt279539
Varekostnad felt279539
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt437267

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.002.05plante2261.004635.05Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0027.08plante2261.0061227.88Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.602.22plante1356.603011.65Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel4.712355.21Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.006859.28daa6.3043213.46Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa12.60778.05Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa1.89154.98Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1065.00plante226.1014696.50Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0065.00plante2261.00146965.00Anleggskostnad
Nordox0.30167.00daa1.89315.63Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1890.002343.60Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
23165 kg3007 kg158 kg25 %
39495 kg9020 kg475 kg75 %
49495 kg9020 kg475 kg75 %
59495 kg9020 kg475 kg75 %
612660 kg12027 kg633 kg100 %
712660 kg12027 kg633 kg100 %
821522 kg20446 kg1076 kg170 %
921522 kg20446 kg1076 kg170 %
1021522 kg20446 kg1076 kg170 %
1121522 kg20446 kg1076 kg170 %
1221522 kg20446 kg1076 kg170 %
1312660 kg12027 kg633 kg100 %
1412660 kg12027 kg633 kg100 %
1512660 kg12027 kg633 kg100 %
1612660 kg12027 kg633 kg100 %
179495 kg9020 kg475 kg75 %
189495 kg9020 kg475 kg75 %
199495 kg9020 kg475 kg75 %
209495 kg9020 kg475 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
23007 kgkr 28567kr 271.76kr 28838
39020 kgkr 85690kr 817kr 86507
49020 kgkr 85690kr 817kr 86507
59020 kgkr 85690kr 817kr 86507
612027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
712027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
820446 kgkr 194237kr 1850.72kr 196088
920446 kgkr 194237kr 1850.72kr 196088
1020446 kgkr 194237kr 1850.72kr 196088
1120446 kgkr 194237kr 1850.72kr 196088
1220446 kgkr 194237kr 1850.72kr 196088
1312027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
1412027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
1512027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
1612027 kgkr 114257kr 1088.76kr 115345
179020 kgkr 85690kr 817kr 86507
189020 kgkr 85690kr 817kr 86507
199020 kgkr 85690kr 817kr 86507
209020 kgkr 85690kr 817kr 86507
Sum240539 kgkr 2285121kr 21777kr 2306897
Gjennomsnitt12027 kgkr 114256kr 1089kr 115345

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
18745300123431051-131099537
2025469469123431051-131038022
30763991411123431051-131089894
40763991411123431051-131089894
50763991411123431051-131089894
601018691880123431051-1310115833
701018691880123431051-1310115833
801731783196123431051-1310188458
901731783196123431051-1310188458
1001731783196123431051-1310188458
1101731783196123431051-1310188458
1201731783196123431051-1310188458
1301018691880123431051-1310115833
1401018691880123431051-1310115833
1501018691880123431051-1310115833
1601018691880123431051-1310115833
170763991411123431051-131089894
180763991411123431051-131089894
190763991411123431051-131089894
200763991411123431051-131089894
SUM8745320373663760624686021020-262002404105
Gjennomsnitt43731018681880123431051-1310120205

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
14372670113912661506500008745463483
20364250612661506502658605539874561349
308213506126615065048741016616874599153
408213506126615065048741016616874599153
508213506126615065048741016616874599153
6082135061266150650864040221558745142355
7082135061266150650864040221558745142355
8082135061266150650864040376648745157864
9082135061266150650864040376648745157864
10082135061266150650864040376648745157864
110821350612661506501196360376648745191096
120821350612661506501196360376648745191096
130821350612661506501196360221558745175588
140821350612661506501196360221558745175588
150821350612661506501196360221558745175588
160821350612661506501196360221558745175588
170821350612661506501019130166168745152325
180821350612661506501019130166168745152325
190821350612661506501019130166168745152325
200821350612661506501019130166168745152325
Sum43726715147910761253203013070173029704431001749073274437
Gjennomsnitt2186375745381266150650865150221558745163722

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året76
Feltarbeid 3. året139
Feltarbeid 4. året139
Feltarbeid 5. året139
Feltarbeid 6. året247
Feltarbeid 7. året247
Feltarbeid 8. året247
Feltarbeid 9. året247
Feltarbeid 10. året247
Feltarbeid 11. året342
Feltarbeid 12. året342
Feltarbeid 13. året342
Feltarbeid 14. året342
Feltarbeid 15. året342
Feltarbeid 16. året342
Feltarbeid 17. året291
Feltarbeid 18. året291
Feltarbeid 19. året291
Feltarbeid 20. året291
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m339
Arbeid med vatningsanlegg63
Traktortimar ved planting25
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
232
395
495
595
6127
7127
8215
9215
10215
11215
12215
13127
14127
15127
16127
1795
1895
1995
2095


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 3.609.963

Fordelt på 4944 timar feltarbeid og 2532 timar hausting i bæreåra vert det kr 483 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 12084 2405 9679 0 0 15065 -5387 17491 -22878
2 28838 38022 5414 61446 32125 16062 15065 30319 17491 12828
3 86507 89894 9986 166415 65357 32679 15065 118672 17491 101181
4 86507 89894 9986 166415 65357 32679 15065 118672 17491 101181
5 86507 89894 9986 166415 65357 32679 15065 118672 17491 101181
6 115345 115833 9986 221193 108559 54280 15065 151848 17491 134357
7 115345 115833 9986 221193 108559 54280 15065 151848 17491 134357
8 196088 188458 9986 374560 124068 62034 15065 297461 17491 279970
9 196088 188458 9986 374560 124068 62034 15065 297461 17491 279970
10 196088 188458 9986 374560 124068 62034 15065 297461 17491 279970
11 196088 188458 9986 374560 157300 78650 15065 280845 17491 263354
12 196088 188458 9986 374560 157300 78650 15065 280845 17491 263354
13 115345 115833 9986 221193 141791 70896 15065 135232 17491 117741
14 115345 115833 9986 221193 141791 70896 15065 135232 17491 117741
15 115345 115833 9986 221193 141791 70896 15065 135232 17491 117741
16 115345 115833 9986 221193 141791 70896 15065 135232 17491 117741
17 86507 89894 9986 166415 118529 59264 15065 92086 17491 74595
18 86507 89894 9986 166415 118529 59264 15065 92086 17491 74595
19 86507 89894 9986 166415 118529 59264 15065 92086 17491 74595
20 86507 89894 9986 166415 118529 59264 15065 92086 17491 74595
Sum 2306897 2316652 187560 4435989 2173397 1086699 301307 3047984 349820 2698164
Gjennomsnitt 115345 115833 9378 221799 108670 54335 15065 152399 17491 134908

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 22.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 18.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn