Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:12.06.2015
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:29 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:343 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:95%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 125.00 kr per stk99.50 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 6000.00 kr per daa2000.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 64.00 kr per stk-26.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt21508
Manuelt arbeid felt21508
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt1600
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt30108
Varekostnad totalt76022
Varekostnad felt76022
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt106129

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante343.001372.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.00125.00plante343.0042875.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante205.80654.44Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel0.71357.29Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.006000.00daa1.006000.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa2.00123.50Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa0.3024.60Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0064.00plante343.0021952.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1064.00plante34.302195.20Anleggskostnad
Nordox0.30159.50daa0.3047.85Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa300.00372.00Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2360 kg342 kg18 kg25 %
31080 kg1026 kg54 kg75 %
41080 kg1026 kg54 kg75 %
51080 kg1026 kg54 kg75 %
61440 kg1368 kg72 kg100 %
71440 kg1368 kg72 kg100 %
82448 kg2326 kg122 kg170 %
92448 kg2326 kg122 kg170 %
102448 kg2326 kg122 kg170 %
112448 kg2326 kg122 kg170 %
122448 kg2326 kg122 kg170 %
131440 kg1368 kg72 kg100 %
141440 kg1368 kg72 kg100 %
151440 kg1368 kg72 kg100 %
161440 kg1368 kg72 kg100 %
171080 kg1026 kg54 kg75 %
181080 kg1026 kg54 kg75 %
191080 kg1026 kg54 kg75 %
201080 kg1026 kg54 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2342 kgkr 3249kr 30.96kr 3280
31026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
41026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
51026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
61368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
71368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
82326 kgkr 22097kr 209.84kr 22307
92326 kgkr 22097kr 209.84kr 22307
102326 kgkr 22097kr 209.84kr 22307
112326 kgkr 22097kr 209.84kr 22307
122326 kgkr 22097kr 209.84kr 22307
131368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
141368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
151368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
161368 kgkr 12996kr 123.84kr 13120
171026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
181026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
191026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
201026 kgkr 9747kr 92.88kr 9840
Sum27362 kgkr 259939kr 2473kr 262412
Gjennomsnitt1368 kgkr 12997kr 124kr 13121

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
121226001872159-19923058
202897531872159-1994782
3086901601872159-19910682
4086901601872159-19910682
5086901601872159-19910682
60115872141872159-19913633
70115872141872159-19913633
80197013621872159-19921895
90197013621872159-19921895
100197013621872159-19921895
110197013621872159-19921895
120197013621872159-19921895
130115872141872159-19913633
140115872141872159-19913633
150115872141872159-19913633
160115872141872159-19913633
17086901601872159-19910682
18086901601872159-19910682
19086901601872159-19910682
20086901601872159-19910682
SUM212262317544267374403180-3980293887
Gjennomsnitt1061115882131872159-19914694

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11061290173192228500002123110902
2055077192228504032063021239888
3014377719222850739201890212315395
4014377719222850739201890212315395
5014377719222850739201890212315395
60143777192228501310402520212321737
70143777192228501310402520212321737
80143777192228501310404284212323501
90143777192228501310404284212323501
100143777192228501310404284212323501
110143777192228501814404284212328541
120143777192228501814404284212328541
130143777192228501814402520212326777
140143777192228501814402520212326777
150143777192228501814402520212326777
160143777192228501814402520212326777
170143777192228501545601890212323459
180143777192228501545601890212323459
190143777192228501545601890212323459
200143777192228501545601890212323459
Sum106129264131632384045696026241605040042452538978
Gjennomsnitt5306132182192228501312102520212326949

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året12
Feltarbeid 3. året21
Feltarbeid 4. året21
Feltarbeid 5. året21
Feltarbeid 6. året37
Feltarbeid 7. året37
Feltarbeid 8. året37
Feltarbeid 9. året37
Feltarbeid 10. året37
Feltarbeid 11. året52
Feltarbeid 12. året52
Feltarbeid 13. året52
Feltarbeid 14. året52
Feltarbeid 15. året52
Feltarbeid 16. året52
Feltarbeid 17. året44
Feltarbeid 18. året44
Feltarbeid 19. året44
Feltarbeid 20. året44
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m51
Arbeid med vatningsanlegg10
Traktortimar ved planting4
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
24
311
411
511
614
714
824
924
1024
1124
1224
1314
1414
1514
1614
1711
1811
1911
2011


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 330.138

Fordelt på 750 timar feltarbeid og 288 timar hausting i bæreåra vert det kr 318 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 1832 365 1467 0 0 2285 -818 4245 -5063
2 3280 4782 819 7243 4662 2331 2285 2627 4245 -1618
3 9840 10682 1706 18816 9282 4641 2285 11890 4245 7645
4 9840 10682 1706 18816 9282 4641 2285 11890 4245 7645
5 9840 10682 1706 18816 9282 4641 2285 11890 4245 7645
6 13120 13633 1706 25047 15624 7812 2285 14950 4245 10705
7 13120 13633 1706 25047 15624 7812 2285 14950 4245 10705
8 22307 21895 1706 42496 17388 8694 2285 31517 4245 27272
9 22307 21895 1706 42496 17388 8694 2285 31517 4245 27272
10 22307 21895 1706 42496 17388 8694 2285 31517 4245 27272
11 22307 21895 1706 42496 22428 11214 2285 28997 4245 24752
12 22307 21895 1706 42496 22428 11214 2285 28997 4245 24752
13 13120 13633 1706 25047 20664 10332 2285 12430 4245 8185
14 13120 13633 1706 25047 20664 10332 2285 12430 4245 8185
15 13120 13633 1706 25047 20664 10332 2285 12430 4245 8185
16 13120 13633 1706 25047 20664 10332 2285 12430 4245 8185
17 9840 10682 1706 18816 17346 8673 2285 7858 4245 3613
18 9840 10682 1706 18816 17346 8673 2285 7858 4245 3613
19 9840 10682 1706 18816 17346 8673 2285 7858 4245 3613
20 9840 10682 1706 18816 17346 8673 2285 7858 4245 3613
Sum 262412 272661 31885 503189 312816 156408 45696 301085 84900 216185
Gjennomsnitt 13121 13633 1594 25159 15641 7820 2285 15054 4245 10809

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 6.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 3.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn