Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:07.06.2015
Kommune:Rauma Fylke:MØRE OG ROMSDAL
Feltstorleik:8 daa Totalareal gard:120 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:3810 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:20%
Timepris manuelt arbeid:kr 0 Timepris traktorarbeid:kr 0
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 0
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Valldal Grønt Grossistfylke:MØRE OG ROMSDAL


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt0
Manuelt arbeid felt0
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt0
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon0
Arbeid og admin totalt0
Varekostnad totalt1154439
Varekostnad felt1138563
Varekostnad viltgjerde15876
Anleggskostnad totalt1154439

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter4779.205257.12Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa2.80229.60Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa8.0032000.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.801488.00Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa2.00460.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter2320.0012760.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante3810.0060960.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter696.0026448.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter696.0034104.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter16936.006096.96Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa8.00584000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa8.00376000.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter360.007560.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter360.00432.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter360.007560.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter360.00324.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
212800 kg10240 kg2560 kg
312800 kg10240 kg2560 kg
412800 kg10240 kg2560 kg
512800 kg10240 kg2560 kg
612800 kg10240 kg2560 kg
712800 kg10240 kg2560 kg
812800 kg10240 kg2560 kg
912800 kg10240 kg2560 kg
1012800 kg10240 kg2560 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
210240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
310240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
410240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
510240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
610240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
710240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
810240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
910240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
1010240 kgkr 614400kr 256000kr 870400
Sum92160 kgkr 5529600kr 2304000kr 7833600
Gjennomsnitt9216 kgkr 552960kr 230400kr 783360

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1230888014000132800-400245816
2062054140001328-2150-7373-40067459
3062054140001328-2150-7373-40067459
4062054140001328-2150-7373-40067459
5062054140001328-2150-7373-40067459
6062054140001328-2150-7373-40067459
7062054140001328-2150-7373-40067459
8062054140001328-2150-7373-40067459
9062054140001328-2150-7373-40067459
10062054140001328-2150-7373-40067459
SUM23088855848614000013280-19350-66357-4000852947
Gjennomsnitt2308955849140001328-1935-6636-40085295

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
111544390056000000230891178088
2015498680560400002880000023089108627
3015498680560400002880000023089108627
4015498680560400002880000023089108627
5015498680560400002880000023089108627
6015498680560400002880000023089108627
7015498680560400002880000023089108627
8015498680560400002880000023089108627
9015498680560400002880000023089108627
10015498680560400002880000023089108627
Sum1154439139483612056003600002592000002308882155729
Gjennomsnitt11544413948612560360002592000023089215573

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
2256003200
3256003200
4256003200
5256003200
6256003200
7256003200
8256003200
9256003200
10256003200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året520
Feltarbeid 3. året520
Feltarbeid 4. året520
Feltarbeid 5. året520
Feltarbeid 6. året520
Feltarbeid 7. året520
Feltarbeid 8. året520
Feltarbeid 9. året520
Feltarbeid 10. året520
Arbeid med vatningsanlegg64
Traktortimar ved planting120
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde33
Strekking av gjerde, viltgjerde 21
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde12
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m160

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
21600
31600
41600
51600
61600
71600
81600
91600
101600


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 6.530.818

Fordelt på 4680 timar feltarbeid og 14400 timar hausting i bæreåra vert det kr 342 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 14928 560 14368 0 0 0 14368 92355 -77987
2 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
3 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
4 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
5 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
6 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
7 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
8 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
9 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
10 870400 67459 45538 892321 0 0 40000 852321 92355 759966
Sum 7833600 622059 410403 8045256 0 0 360000 7685256 923550 6761706
Gjennomsnitt 783360 62206 41040 804526 0 0 36000 768526 92355 676171

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 58 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 48.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn