Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:02.06.2015
Kommune:Fjell Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:5 daa Totalareal gard:123 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1250 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:9 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 50.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m 6.70 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Morellplante 100.00 kr per stk10.00 kr
Gjødselblander 3000.00 kr per stk-1000.00 kr
Frostsikring 2500.00 kr per stk-7100.00 kr
Fuglenett/Haglenett 4000.00 kr per daa-500.00 kr
Wøen 123000.00 kr per daa50000.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 906.00 kr per Brett 10 tablettar-1.00 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 750.00 kr per liter-219.85 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bittersalt 5.60 kr per kg-0.30 kr
MAP 24.50 kr per kg-11.20 kr
Wuxal Aminocal 52.75 kr per kg-8.15 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt48607
Manuelt arbeid felt41563
Manuelt arbeid viltgjerde7044
Traktorarbeide felt8000
Traktorarbeide viltgjerde6930
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt67037
Varekostnad totalt882595
Varekostnad felt869365
Varekostnad viltgjerde13230
Anleggskostnad totalt949632

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Wøen) i anleggsåret (kr 615000) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1250.005000.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje26.002444.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel203.6711405.33Anleggskostnad
Tonkinstokkar 24/26 mm x 2,70 m1.006.70plante1250.008375.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter5200.005720.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante750.002385.00Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante2500.001000.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje104.00556.40Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje78.001950.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel2.601302.08Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt 4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa5.0017500.00Anleggskostnad
Grasfrø1.0061.75daa5.00308.75Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel217.6710665.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante5000.001800.00Anleggskostnad
Morellplante1.00100.00plante1250.00125000.00Anleggskostnad
Morellplante0.10100.00plante125.0012500.00Anleggskostnad
Gjødselblander1.003000.00daa5.0015000.00Anleggskostnad
Frostsikring1.002500.00daa5.0012500.00Anleggskostnad
Fuglenett/Haglenett1.004000.00daa5.0020000.00Anleggskostnad
Wøen1.00123000.00daa5.00615000.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter300.006300.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter300.00360.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter300.006300.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter300.00270.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
1358 kg322 kg36 kg11 %avlingsgraf
21430 kg1287 kg143 kg44 %
32145 kg1931 kg215 kg66 %
42860 kg2574 kg286 kg88 %
53250 kg2925 kg325 kg100 %
63608 kg3247 kg361 kg111 %
73608 kg3247 kg361 kg111 %
83965 kg3569 kg397 kg122 %
94323 kg3890 kg432 kg133 %
104550 kg4095 kg455 kg140 %
114323 kg3890 kg432 kg133 %
124323 kg3890 kg432 kg133 %
133965 kg3569 kg397 kg122 %
143965 kg3569 kg397 kg122 %
153608 kg3247 kg361 kg111 %
163608 kg3247 kg361 kg111 %
173250 kg2925 kg325 kg100 %
182860 kg2574 kg286 kg88 %
192503 kg2252 kg250 kg77 %
202503 kg2252 kg250 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
1322 kgkr 16100kr 0kr 16100
21287 kgkr 64350kr 0kr 64350
31931 kgkr 96550kr 0kr 96550
42574 kgkr 128700kr 0kr 128700
52925 kgkr 146250kr 0kr 146250
63247 kgkr 162350kr 0kr 162350
73247 kgkr 162350kr 0kr 162350
83569 kgkr 178450kr 0kr 178450
93890 kgkr 194500kr 0kr 194500
104095 kgkr 204750kr 0kr 204750
113890 kgkr 194500kr 0kr 194500
123890 kgkr 194500kr 0kr 194500
133569 kgkr 178450kr 0kr 178450
143569 kgkr 178450kr 0kr 178450
153247 kgkr 162350kr 0kr 162350
163247 kgkr 162350kr 0kr 162350
172925 kgkr 146250kr 0kr 146250
182574 kgkr 128700kr 0kr 128700
192252 kgkr 112600kr 0kr 112600
202252 kgkr 112600kr 0kr 112600
Sum58502 kgkr 2925100kr 0kr 2925100
Gjennomsnitt2925 kgkr 146255kr 0kr 146255

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
118992630439750830-244203305
20121629750830-24422498
30182489750830-24428584
40243249750830-24434660
50276419750830-24437977
60306849750830-24441020
70306849750830-24441020
80337279750830-24444063
90367619750830-24447097
100386989750830-24449034
110367619750830-24447097
120367619750830-24447097
130337279750830-24444063
140337279750830-24444063
150306849750830-24441020
160306849750830-24441020
170276419750830-24437977
180243249750830-24434660
190212819750830-24431617
200212819750830-24431617
SUM18992655284319500016600-4880949489
Gjennomsnitt9496276429750830-24447474

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1949632075035011900000696118993988586
20791240035011900350700015750278061899390460
3079124003501190035027125157504170818993124488
4079124003501190035027125157505561118993138391
5079124003501190035027125157506319418993145974
6079124003501190035027125157507015618993152935
7079124003501190035027125157507015618993152935
8079124003501190035027125157507709718993159877
9079124003501190035027125157508405818993166838
10079124003501190035027125157508847218993171252
11079124003501190035027125157508405818993166838
12079124003501190035027125157508405818993166838
13079124003501190035027125157507709718993159877
14079124003501190035027125157507709718993159877
15079124003501190035027125157507015618993152935
16079124003501190035027125157507015618993152935
17079124003501190035027125157506319418993145974
18079124003501190035027125157505561118993138391
19079124003501190035027125157504866918993131449
20079124003501190035027125157504866918993131449
Sum94963215032683507000238000665049525029925012639863798533798297
Gjennomsnitt4748275164183501190033324763149636319918993189915

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleige
10
2350
3350
4350
5350
6350
7350
8350
9350
10350
11350
12350
13350
14350
15350
16350
17350
18350
19350
20350

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året40
Feltarbeid 3. året155
Feltarbeid 4. året155
Feltarbeid 5. året155
Feltarbeid 6. året155
Feltarbeid 7. året155
Feltarbeid 8. året155
Feltarbeid 9. året155
Feltarbeid 10. året155
Feltarbeid 11. året155
Feltarbeid 12. året155
Feltarbeid 13. året155
Feltarbeid 14. året155
Feltarbeid 15. året155
Feltarbeid 16. året155
Feltarbeid 17. året155
Feltarbeid 18. året155
Feltarbeid 19. året155
Feltarbeid 20. året155
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m188
Arbeid med vatningsanlegg50
Traktortimar ved planting20
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde28
Strekking av gjerde, viltgjerde 17
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde10
Arbeid med Wøen90

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
140
2159
3238
4318
5361
6401
7401
8441
9480
10506
11480
12480
13441
14441
15401
16401
17361
18318
19278
20278


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.835.528

Fordelt på 2830 timar feltarbeid og 7223 timar hausting i bæreåra vert det kr 183 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 16100 13379 1100 28379 6961 3481 11900 12998 37985 -24987
2 64350 22498 9012 77836 50556 25278 11900 40658 37985 2673
3 96550 28584 9012 116122 84583 42292 11900 61930 37985 23945
4 128700 34660 9012 154348 98486 49243 11900 93205 37985 55220
5 146250 37977 9012 175215 106069 53035 11900 110280 37985 72295
6 162350 41020 9012 194358 113031 56515 11900 125943 37985 87958
7 162350 41020 9012 194358 113031 56515 11900 125943 37985 87958
8 178450 44063 9012 213501 119972 59986 11900 141615 37985 103630
9 194500 47097 9012 232585 126933 63467 11900 157218 37985 119233
10 204750 49034 9012 244772 131347 65674 11900 167198 37985 129213
11 194500 47097 9012 232585 126933 63467 11900 157218 37985 119233
12 194500 47097 9012 232585 126933 63467 11900 157218 37985 119233
13 178450 44063 9012 213501 119972 59986 11900 141615 37985 103630
14 178450 44063 9012 213501 119972 59986 11900 141615 37985 103630
15 162350 41020 9012 194358 113031 56515 11900 125943 37985 87958
16 162350 41020 9012 194358 113031 56515 11900 125943 37985 87958
17 146250 37977 9012 175215 106069 53035 11900 110280 37985 72295
18 128700 34660 9012 154348 98486 49243 11900 93205 37985 55220
19 112600 31617 9012 135205 91544 45772 11900 77533 37985 39548
20 112600 31617 9012 135205 91544 45772 11900 77533 37985 39548
Sum 2925100 759563 172326 3512337 2058486 1029243 238000 2245094 759700 1485394
Gjennomsnitt 146255 37978 8616 175617 102924 51462 11900 112255 37985 74270

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 4.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 2.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn