Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:02.03.2015
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:9.3 daa Totalareal gard:200 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:2950 stk   
Avling per dekar:2200 kgAndel klasse 1:89%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:130 kg Timepris hausting:kr 155
Pris klasse 1:kr 8.80 Pris pressfrukt:kr 0.55
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Coop Grossistfylke:TELEMARK


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 8200.00 kr per daa4200.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt211415
Manuelt arbeid felt187793
Manuelt arbeid viltgjerde23622
Traktorarbeide felt22320
Traktorarbeide viltgjerde17429
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt258163
Varekostnad totalt535256
Varekostnad felt513074
Varekostnad viltgjerde22182
Anleggskostnad totalt793419

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2950.0011800.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje118.0011092.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel383.5021476.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante2950.0027730.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje118.006018.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter10620.0011682.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1770.005628.60Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante5900.002360.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje472.002525.20Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje354.008850.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel7.193595.31Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.008200.00daa9.3076260.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa2.79228.78Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante295.0026550.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante2950.00265500.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa8.371335.02Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa2790.003459.60Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel443.5021731.50Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante11800.004248.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter503.0010563.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter503.00603.60Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter503.0010563.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter503.00452.70Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
25111 kg4549 kg562 kg25 %
315333 kg13646 kg1687 kg75 %
415333 kg13646 kg1687 kg75 %
515333 kg13646 kg1687 kg75 %
620444 kg18195 kg2249 kg100 %
720444 kg18195 kg2249 kg100 %
834754 kg30931 kg3823 kg170 %
934754 kg30931 kg3823 kg170 %
1034754 kg30931 kg3823 kg170 %
1134754 kg30931 kg3823 kg170 %
1234754 kg30931 kg3823 kg170 %
1320444 kg18195 kg2249 kg100 %
1420444 kg18195 kg2249 kg100 %
1520444 kg18195 kg2249 kg100 %
1620444 kg18195 kg2249 kg100 %
1715333 kg13646 kg1687 kg75 %
1815333 kg13646 kg1687 kg75 %
1915333 kg13646 kg1687 kg75 %
2015333 kg13646 kg1687 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
24549 kgkr 40031kr 309.1kr 40340
313646 kgkr 120085kr 927.85kr 121013
413646 kgkr 120085kr 927.85kr 121013
513646 kgkr 120085kr 927.85kr 121013
618195 kgkr 160116kr 1236.95kr 161353
718195 kgkr 160116kr 1236.95kr 161353
830931 kgkr 272193kr 2102.65kr 274295
930931 kgkr 272193kr 2102.65kr 274295
1030931 kgkr 272193kr 2102.65kr 274295
1130931 kgkr 272193kr 2102.65kr 274295
1230931 kgkr 272193kr 2102.65kr 274295
1318195 kgkr 160116kr 1236.95kr 161353
1418195 kgkr 160116kr 1236.95kr 161353
1518195 kgkr 160116kr 1236.95kr 161353
1618195 kgkr 160116kr 1236.95kr 161353
1713646 kgkr 120085kr 927.85kr 121013
1813646 kgkr 120085kr 927.85kr 121013
1913646 kgkr 120085kr 927.85kr 121013
2013646 kgkr 120085kr 927.85kr 121013
Sum363896 kgkr 3202285kr 24739kr 3227024
Gjennomsnitt18195 kgkr 160114kr 1237kr 161351

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
126182800111511543-279274243
20188781669111511543-27932962
30566315010111511543-27974056
40566315010111511543-27974056
50566315010111511543-27974056
60755096680111511543-27994604
70755096680111511543-27994604
8012836411354111511543-279152133
9012836411354111511543-279152133
10012836411354111511543-279152133
11012836411354111511543-279152133
12012836411354111511543-279152133
130755096680111511543-27994604
140755096680111511543-27994604
150755096680111511543-27994604
160755096680111511543-27994604
170566315010111511543-27974056
180566315010111511543-27974056
190566315010111511543-27974056
200566315010111511543-27974056
SUM261828151016913358922302030860-55802153886
Gjennomsnitt13091755086679111511543-279107694

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
17934190167318590000013290810240
20532574318590029271060941329056582
30139087431859005854301828213290106624
40139087431859005854301828213290106624
50139087431859008130901828213290129391
60139087431859009757102437613290151746
70139087431859009757102437613290151746
80139087431859009757104143713290168808
90139087431859009757104143713290168808
1001390874318590010407604143713290175313
1101390874318590011383304143713290185070
1201390874318590011383304143713290185070
1301390874318590011383302437613290168008
1401390874318590011383302437613290168008
1501390874318590011383302437613290168008
1601390874318590011383302437613290168008
1701390874318590012684301828213290174924
1801390874318590012684301828213290174924
1901390874318590012684301828213290174924
2001390874318590012684301828213290174924
Sum793419255666157973717000191239704875062657953767751
Gjennomsnitt39671127837901859009562002437513290188388

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 0.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året84
Feltarbeid 3. året167
Feltarbeid 4. året167
Feltarbeid 5. året232
Feltarbeid 6. året279
Feltarbeid 7. året279
Feltarbeid 8. året279
Feltarbeid 9. året279
Feltarbeid 10. året297
Feltarbeid 11. året325
Feltarbeid 12. året325
Feltarbeid 13. året325
Feltarbeid 14. året325
Feltarbeid 15. året325
Feltarbeid 16. året325
Feltarbeid 17. året362
Feltarbeid 18. året362
Feltarbeid 19. året362
Feltarbeid 20. året362
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m443
Arbeid med vatningsanlegg93
Traktortimar ved planting37
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde46
Strekking av gjerde, viltgjerde 29
Festing av krampar, viltgjerde5
Strekking topptråd, viltgjerde17

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
239
3118
4118
5118
6157
7157
8267
9267
10267
11267
12267
13157
14157
15157
16157
17118
18118
19118
20118


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.013.061

Fordelt på 5464 timar feltarbeid og 3145 timar hausting i bæreåra vert det kr 466 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 12415 3531 8884 0 0 0 8884 26580 -17696
2 40340 32962 7927 65375 35365 17683 0 47693 26580 21113
3 121013 74056 16510 178559 76824 38412 0 140147 26580 113567
4 121013 74056 16510 178559 76824 38412 0 140147 26580 113567
5 121013 74056 16510 178559 99591 49796 0 128763 26580 102183
6 161353 94604 16510 239447 121947 60973 0 178474 26580 151894
7 161353 94604 16510 239447 121947 60973 0 178474 26580 151894
8 274295 152133 16510 409919 139009 69504 0 340414 26580 313834
9 274295 152133 16510 409919 139009 69504 0 340414 26580 313834
10 274295 152133 16510 409919 145513 72757 0 337162 26580 310582
11 274295 152133 16510 409919 155271 77635 0 332283 26580 305703
12 274295 152133 16510 409919 155271 77635 0 332283 26580 305703
13 161353 94604 16510 239447 138209 69104 0 170343 26580 143763
14 161353 94604 16510 239447 138209 69104 0 170343 26580 143763
15 161353 94604 16510 239447 138209 69104 0 170343 26580 143763
16 161353 94604 16510 239447 138209 69104 0 170343 26580 143763
17 121013 74056 16510 178559 145124 72562 0 105997 26580 79417
18 121013 74056 16510 178559 145124 72562 0 105997 26580 79417
19 121013 74056 16510 178559 145124 72562 0 105997 26580 79417
20 121013 74056 16510 178559 145124 72562 0 105997 26580 79417
Sum 3227024 1892058 308634 4810448 2399903 1199951 0 3610497 531600 3078897
Gjennomsnitt 161351 94603 15432 240522 119995 59998 0 180525 26580 153945

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 18.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 13 % der alle anleggskostnader ligg til grunn