Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:01.03.2015
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:6.3 daa Totalareal gard:88 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:2000 stk   
Avling per dekar:2100 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:75 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 7.50 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt63525
Manuelt arbeid felt63525
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt10080
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt77105
Varekostnad totalt317175
Varekostnad felt317175
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt394280

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2000.008000.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante2000.0043600.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1200.003816.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1800.0036000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel4.172083.33Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa6.3022050.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa12.60778.05Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa1.89154.98Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante200.0018000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante2000.00180000.00Anleggskostnad
Nordox0.30159.50daa1.89301.46Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa1890.002343.60Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
23308 kg2646 kg662 kg25 %
39923 kg7938 kg1985 kg75 %
49923 kg7938 kg1985 kg75 %
59923 kg7938 kg1985 kg75 %
613230 kg10584 kg2646 kg100 %
713230 kg10584 kg2646 kg100 %
822491 kg17993 kg4498 kg170 %
922491 kg17993 kg4498 kg170 %
1022491 kg17993 kg4498 kg170 %
1122491 kg17993 kg4498 kg170 %
1222491 kg17993 kg4498 kg170 %
1313230 kg10584 kg2646 kg100 %
1413230 kg10584 kg2646 kg100 %
1513230 kg10584 kg2646 kg100 %
1613230 kg10584 kg2646 kg100 %
179923 kg7938 kg1985 kg75 %
189923 kg7938 kg1985 kg75 %
199923 kg7938 kg1985 kg75 %
209923 kg7938 kg1985 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
22646 kgkr 19845kr 1621.9kr 21467
37938 kgkr 59535kr 4863.25kr 64398
47938 kgkr 59535kr 4863.25kr 64398
57938 kgkr 59535kr 4863.25kr 64398
610584 kgkr 79380kr 6482.7kr 85863
710584 kgkr 79380kr 6482.7kr 85863
817993 kgkr 134948kr 11020.1kr 145968
917993 kgkr 134948kr 11020.1kr 145968
1017993 kgkr 134948kr 11020.1kr 145968
1117993 kgkr 134948kr 11020.1kr 145968
1217993 kgkr 134948kr 11020.1kr 145968
1310584 kgkr 79380kr 6482.7kr 85863
1410584 kgkr 79380kr 6482.7kr 85863
1510584 kgkr 79380kr 6482.7kr 85863
1610584 kgkr 79380kr 6482.7kr 85863
177938 kgkr 59535kr 4863.25kr 64398
187938 kgkr 59535kr 4863.25kr 64398
197938 kgkr 59535kr 4863.25kr 64398
207938 kgkr 59535kr 4863.25kr 64398
Sum211681 kgkr 1587608kr 129661kr 1717269
Gjennomsnitt10584 kgkr 79380kr 6483kr 85863

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
111828400122851046-430131185
20224121966122851046-43037279
30672355895122851046-43086031
40672355895122851046-43086031
50672355895122851046-43086031
60896467859122851046-430110406
70896467859122851046-430110406
8015240113359122851046-430178661
9015240113359122851046-430178661
10015240113359122851046-430178661
11015240113359122851046-430178661
12015240113359122851046-430178661
130896467859122851046-430110406
140896467859122851046-430110406
150896467859122851046-430110406
160896467859122851046-430110406
170672355895122851046-43086031
180672355895122851046-43086031
190672355895122851046-43086031
200672355895122851046-43086031
SUM118284179293815718024570020920-86002326422
Gjennomsnitt5914896477859122851046-430116321

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
13942800113412601499400006900418568
20361050412601499401323007719690048217
309429504126014994024255023154690080496
409429504126014994024255023154690080496
509429504126014994024255023154690080496
6094295041260149940429980308706900106954
7094295041260149940429980308706900106954
8094295041260149940429980524796900128563
9094295041260149940429980524796900128563
10094295041260149940429980524796900128563
11094295041260149940595350524796900145101
12094295041260149940595350524796900145101
13094295041260149940595350308706900123492
14094295041260149940595350308706900123492
15094295041260149940595350308706900123492
16094295041260149940595350308706900123492
17094295041260149940507150231546900106956
18094295041260149940507150231546900106956
19094295041260149940507150231546900106956
20094295041260149940507150231546900106956
Sum3942801733331071025200299880086105306174091379982519864
Gjennomsnitt1971486675361260149940430530308706900125993

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året76
Feltarbeid 3. året139
Feltarbeid 4. året139
Feltarbeid 5. året139
Feltarbeid 6. året246
Feltarbeid 7. året246
Feltarbeid 8. året246
Feltarbeid 9. året246
Feltarbeid 10. året246
Feltarbeid 11. året340
Feltarbeid 12. året340
Feltarbeid 13. året340
Feltarbeid 14. året340
Feltarbeid 15. året340
Feltarbeid 16. året340
Feltarbeid 17. året290
Feltarbeid 18. året290
Feltarbeid 19. året290
Feltarbeid 20. året290
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m300
Arbeid med vatningsanlegg63
Traktortimar ved planting25
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
244
3132
4132
5132
6176
7176
8300
9300
10300
11300
12300
13176
14176
15176
16176
17132
18132
19132
20132


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 3.002.289

Fordelt på 4920 timar feltarbeid og 3528 timar hausting i bæreåra vert det kr 355 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 12901 2394 10507 0 0 14994 -4487 13800 -18287
2 21467 37279 5374 53372 20949 10474 14994 27903 13800 14103
3 64398 86031 11193 139236 47409 23704 14994 100538 13800 86738
4 64398 86031 11193 139236 47409 23704 14994 100538 13800 86738
5 64398 86031 11193 139236 47409 23704 14994 100538 13800 86738
6 85863 110406 11193 185076 73868 36934 14994 133148 13800 119348
7 85863 110406 11193 185076 73868 36934 14994 133148 13800 119348
8 145968 178661 11193 313436 95477 47738 14994 250703 13800 236903
9 145968 178661 11193 313436 95477 47738 14994 250703 13800 236903
10 145968 178661 11193 313436 95477 47738 14994 250703 13800 236903
11 145968 178661 11193 313436 112014 56007 14994 242435 13800 228635
12 145968 178661 11193 313436 112014 56007 14994 242435 13800 228635
13 85863 110406 11193 185076 90405 45203 14994 124879 13800 111079
14 85863 110406 11193 185076 90405 45203 14994 124879 13800 111079
15 85863 110406 11193 185076 90405 45203 14994 124879 13800 111079
16 85863 110406 11193 185076 90405 45203 14994 124879 13800 111079
17 64398 86031 11193 139236 73869 36934 14994 87308 13800 73508
18 64398 86031 11193 139236 73869 36934 14994 87308 13800 73508
19 64398 86031 11193 139236 73869 36934 14994 87308 13800 73508
20 64398 86031 11193 139236 73869 36934 14994 87308 13800 73508
Sum 1717269 2208138 209243 3716164 1478462 739231 299880 2677053 276000 2401053
Gjennomsnitt 85863 110407 10462 185808 73923 36962 14994 133853 13800 120053

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 19.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn