Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:01.03.2015
Kommune:Fredrikstad Fylke:ØSTFOLD
Feltstorleik:37.2 daa Totalareal gard:45 daa
Rekkjeavstand:3.3 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:14075 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.90 Pris pressfrukt:kr 6.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:TELEMARK


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 5120.00 kr per daa1120.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt910175
Manuelt arbeid felt873075
Manuelt arbeid viltgjerde37100
Traktorarbeide felt89280
Traktorarbeide viltgjerde27374
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt1033829
Varekostnad totalt2272026
Varekostnad felt2237187
Varekostnad viltgjerde34839
Anleggskostnad totalt3305854

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante1407.50126675.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante14075.001266750.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante14075.0056300.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje146.0013724.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel1806.83101182.67Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante14075.00132305.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje146.007446.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter45116.0049627.60Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante8445.0026855.10Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante28150.0011260.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje584.003124.40Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje438.0010950.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel33.3916695.66Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa74.405208.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.005120.00daa37.20190464.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa11160.0014508.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa3720.0011160.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante140750.0070375.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel1880.8392160.83Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante56300.0020268.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter790.0016590.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter790.00948.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter790.0016590.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter790.00711.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
26688 kg4013 kg2675 kg15 %
317835 kg10701 kg7134 kg40 %
428983 kg17390 kg11593 kg65 %
540130 kg24078 kg16052 kg90 %
646818 kg28091 kg18727 kg105 %
751277 kg30766 kg20511 kg115 %
853506 kg32104 kg21403 kg120 %
955736 kg33442 kg22294 kg125 %
1057965 kg34779 kg23186 kg130 %
1160195 kg36117 kg24078 kg135 %
1262424 kg37455 kg24970 kg140 %
1364654 kg38792 kg25861 kg145 %
1464654 kg38792 kg25861 kg145 %
1561087 kg36652 kg24435 kg137 %
1656628 kg33977 kg22651 kg127 %
1752169 kg31301 kg20868 kg117 %
1841913 kg25148 kg16765 kg94 %
1935671 kg21403 kg14268 kg80 %
2033442 kg20065 kg13377 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
24013 kgkr 51768kr 17387.5kr 69155
310701 kgkr 138043kr 46371kr 184414
417390 kgkr 224331kr 75354.5kr 299686
524078 kgkr 310606kr 104338kr 414944
628091 kgkr 362374kr 121725.5kr 484099
730766 kgkr 396881kr 133321.5kr 530203
832104 kgkr 414142kr 139119.5kr 553261
933442 kgkr 431402kr 144911kr 576313
1034779 kgkr 448649kr 150709kr 599358
1136117 kgkr 465909kr 156507kr 622416
1237455 kgkr 483170kr 162305kr 645475
1338792 kgkr 500417kr 168096.5kr 668513
1438792 kgkr 500417kr 168096.5kr 668513
1536652 kgkr 472811kr 158827.5kr 631638
1633977 kgkr 438303kr 147231.5kr 585535
1731301 kgkr 403783kr 135642kr 539425
1825148 kgkr 324409kr 108972.5kr 433382
1921403 kgkr 276099kr 92742kr 368841
2020065 kgkr 258839kr 86950.5kr 345789
Sum535066 kgkr 6902351kr 2318609kr 9220960
Gjennomsnitt26753 kgkr 345118kr 115930kr 461048

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
11652927004458906168-1865-294-49541696571
2011919794544589613096168-1865-294-4954124817
30317822118844589613096168-1865-294-4954157923
40516483443144589613096168-1865-294-4954191032
50715124767444589613096168-1865-294-4954224139
60834305561944589613096168-1865-294-4954244002
70913756091844589613096168-1865-294-4954257246
80953496356744589613096168-1865-294-4954263869
90993236621344589613096168-1865-294-4954270489
1001032946886244589613096168-1865-294-4954277109
1101072677151244589613096168-1865-294-4954283732
1201112417416144589613096168-1865-294-4954290355
1301152127680744589613096168-1865-294-4954296972
1401152127680744589613096168-1865-294-4954296972
1501088567257244589613096168-1865-294-4954286381
1601009126727344589613096168-1865-294-4954273138
170929646197844589613096168-1865-294-4954259895
180746904979244589613096168-1865-294-4954229435
190635674237644589613096168-1865-294-4954210896
200595933973044589613096168-1865-294-4954204276
SUM1652927158914610594258917801164871123360-37300-5880-990806339249
Gjennomsnitt82646794575297144589582446168-1865-294-4954316962

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1330585400743100000413233354609
2027396928974310011704501170441323214189
3027396928974310023409103121141323350742
4027396928974310023409105072041323370251
5027396928974310032512607022841323480793
6027396928974310039015108193241323557523
7027396928974310039015108973541323565326
8027396928974310039015109363641323569227
9027396928974310039015109753841323573129
100273969289743100416161010143941323603040
110273969289743100455176010534141323645958
120273969289743100455176010924241323649858
130273969289743100455176011314541323653761
140273969289743100455176011314541323653761
150273969289743100455176010690241323647519
16027396928974310045517609909941323639715
17027396928974310050719609129641323683932
18027396928974310050719607334841323665984
19027396928974310050719606242441323655061
20027396928974310050719605852441323651160
Sum33058545205251764971486290076469620156060682646414185537
Gjennomsnitt16529326026882574310038234807803041323709277

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 0.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året334
Feltarbeid 3. året669
Feltarbeid 4. året669
Feltarbeid 5. året929
Feltarbeid 6. året1115
Feltarbeid 7. året1115
Feltarbeid 8. året1115
Feltarbeid 9. året1115
Feltarbeid 10. året1189
Feltarbeid 11. året1301
Feltarbeid 12. året1301
Feltarbeid 13. året1301
Feltarbeid 14. året1301
Feltarbeid 15. året1301
Feltarbeid 16. året1301
Feltarbeid 17. året1449
Feltarbeid 18. året1449
Feltarbeid 19. året1449
Feltarbeid 20. året1449
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m2111
Arbeid med vatningsanlegg372
Traktortimar ved planting149
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde73
Strekking av gjerde, viltgjerde 46
Festing av krampar, viltgjerde7
Strekking topptråd, viltgjerde26

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
267
3178
4290
5401
6468
7513
8535
9557
10580
11602
12624
13647
14647
15611
16566
17522
18419
19357
20334


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 10.582.240

Fordelt på 21848 timar feltarbeid og 8918 timar hausting i bæreåra vert det kr 344 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 43644 7431 36213 0 0 0 36213 82646 -46433
2 69155 124817 44117 149855 128749 64375 0 85481 82646 2835
3 184414 157923 44117 298220 265302 132651 0 165569 82646 82923
4 299686 191032 44117 446601 284811 142405 0 304195 82646 221549
5 414944 224139 44117 594966 395353 197677 0 397290 82646 314644
6 484099 244002 44117 683985 472083 236041 0 447943 82646 365297
7 530203 257246 44117 743332 479886 239943 0 503389 82646 420743
8 553261 263869 44117 773013 483787 241893 0 531120 82646 448474
9 576313 270489 44117 802685 487689 243845 0 558840 82646 476194
10 599358 277109 44117 832350 517600 258800 0 573550 82646 490904
11 622416 283732 44117 862031 560518 280259 0 581773 82646 499127
12 645475 290355 44117 891713 564418 282209 0 609504 82646 526858
13 668513 296972 44117 921368 568321 284160 0 637208 82646 554562
14 668513 296972 44117 921368 568321 284160 0 637208 82646 554562
15 631638 286381 44117 873902 562079 281039 0 592863 82646 510217
16 585535 273138 44117 814556 554275 277138 0 537418 82646 454772
17 539425 259895 44117 755203 598492 299246 0 455957 82646 373311
18 433382 229435 44117 618700 580544 290272 0 328428 82646 245782
19 368841 210896 44117 535620 569621 284810 0 250810 82646 168164
20 345789 204276 44117 505948 565720 282860 0 223088 82646 140442
Sum 9220960 4686322 845651 13061631 9207568 4603784 0 8457847 1652920 6804927
Gjennomsnitt 461048 234316 42283 653082 460378 230189 0 422892 82646 340246

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 1.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn