Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:26.02.2015
Kommune: Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:10.1 daa Totalareal gard:250 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2520 stk   
Avling per dekar:2200 kgAndel klasse 1:89%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:130 kg Timepris hausting:kr 155
Pris klasse 1:kr 8.80 Pris pressfrukt:kr 0.55
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Coop Grossistfylke:TELEMARK


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 7900.00 kr per daa3900.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt188595
Manuelt arbeid felt167650
Manuelt arbeid viltgjerde20945
Traktorarbeide felt24240
Traktorarbeide viltgjerde15454
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt235289
Varekostnad totalt474076
Varekostnad felt454408
Varekostnad viltgjerde19669
Anleggskostnad totalt709365

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2520.0010080.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje80.007520.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel380.0021280.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante2520.0023688.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje80.004080.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter10080.0011088.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1512.004808.16Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante5040.002016.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje320.001712.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje240.006000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel6.213104.17Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.007900.00daa10.1079790.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa3.03248.46Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante252.0022680.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante2520.00226800.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa9.091449.86Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa3030.003757.20Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel421.0020629.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante10080.003628.80Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter446.009366.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter446.00535.20Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter446.009366.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter446.00401.40Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
25544 kg4934 kg610 kg25 %
316632 kg14802 kg1830 kg75 %
416632 kg14802 kg1830 kg75 %
516632 kg14802 kg1830 kg75 %
622176 kg19737 kg2439 kg100 %
722176 kg19737 kg2439 kg100 %
837699 kg33552 kg4147 kg170 %
937699 kg33552 kg4147 kg170 %
1037699 kg33552 kg4147 kg170 %
1137699 kg33552 kg4147 kg170 %
1237699 kg33552 kg4147 kg170 %
1322176 kg19737 kg2439 kg100 %
1422176 kg19737 kg2439 kg100 %
1522176 kg19737 kg2439 kg100 %
1622176 kg19737 kg2439 kg100 %
1716632 kg14802 kg1830 kg75 %
1816632 kg14802 kg1830 kg75 %
1916632 kg14802 kg1830 kg75 %
2016632 kg14802 kg1830 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
24934 kgkr 43419kr 335.5kr 43755
314802 kgkr 130258kr 1006.5kr 131264
414802 kgkr 130258kr 1006.5kr 131264
514802 kgkr 130258kr 1006.5kr 131264
619737 kgkr 173686kr 1341.45kr 175027
719737 kgkr 173686kr 1341.45kr 175027
833552 kgkr 295258kr 2280.85kr 297538
933552 kgkr 295258kr 2280.85kr 297538
1033552 kgkr 295258kr 2280.85kr 297538
1133552 kgkr 295258kr 2280.85kr 297538
1233552 kgkr 295258kr 2280.85kr 297538
1319737 kgkr 173686kr 1341.45kr 175027
1419737 kgkr 173686kr 1341.45kr 175027
1519737 kgkr 173686kr 1341.45kr 175027
1619737 kgkr 173686kr 1341.45kr 175027
1714802 kgkr 130258kr 1006.5kr 131264
1814802 kgkr 130258kr 1006.5kr 131264
1914802 kgkr 130258kr 1006.5kr 131264
2014802 kgkr 130258kr 1006.5kr 131264
Sum394730 kgkr 3473624kr 26834kr 3500458
Gjennomsnitt19737 kgkr 173681kr 1342kr 175023

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
123409100120961673-242247618
20204761812120961673-24235815
30614285435120961673-24280390
40614285435120961673-24280390
50614285435120961673-24280390
60819097244120961673-242102680
70819097244120961673-242102680
8013924112317120961673-242165085
9013924112317120961673-242165085
10013924112317120961673-242165085
11013924112317120961673-242165085
12013924112317120961673-242165085
130819097244120961673-242102680
140819097244120961673-242102680
150819097244120961673-242102680
160819097244120961673-242102680
170614285435120961673-24280390
180614285435120961673-24280390
190614285435120961673-24280390
200614285435120961673-24280390
SUM234091163813114490624192033460-48402287668
Gjennomsnitt11705819077245120961673-242114383

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
17093650181420160000011882725078
20577680620160031752066101188258843
30150868062016006350401983011882113125
40150868062016006350401983011882113125
50150868062016008820001983011882137821
601508680620160010584002644111882162071
701508680620160010584002644111882162071
801508680620160010584004494911882180580
901508680620160010584004494911882180580
1001508680620160011289604494911882187636
1101508680620160012348004494911882198220
1201508680620160012348004494911882198220
1301508680620160012348002644111882179711
1401508680620160012348002644111882179711
1501508680620160012348002644111882179711
1601508680620160012348002644111882179711
1701508680620160013759201983011882187213
1801508680620160013759201983011882187213
1901508680620160013759201983011882187213
2001508680620160013759201983011882187213
Sum709365277333171364032000207446405288112376373885067
Gjennomsnitt354681386785720160010372302644111882194253

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 0.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året91
Feltarbeid 3. året181
Feltarbeid 4. året181
Feltarbeid 5. året252
Feltarbeid 6. året302
Feltarbeid 7. året302
Feltarbeid 8. året302
Feltarbeid 9. året302
Feltarbeid 10. året323
Feltarbeid 11. året353
Feltarbeid 12. året353
Feltarbeid 13. året353
Feltarbeid 14. året353
Feltarbeid 15. året353
Feltarbeid 16. året353
Feltarbeid 17. året393
Feltarbeid 18. året393
Feltarbeid 19. året393
Feltarbeid 20. året393
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m378
Arbeid med vatningsanlegg101
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde41
Strekking av gjerde, viltgjerde 26
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde15

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
243
3128
4128
5128
6171
7171
8290
9290
10290
11290
12290
13171
14171
15171
16171
17128
18128
19128
20128


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.506.334

Fordelt på 5927 timar feltarbeid og 3412 timar hausting i bæreåra vert det kr 483 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 13527 3830 9697 0 0 0 9697 23764 -14067
2 43755 35815 8599 70971 38362 19181 0 51790 23764 28026
3 131264 80390 17909 193745 83334 41667 0 152078 23764 128314
4 131264 80390 17909 193745 83334 41667 0 152078 23764 128314
5 131264 80390 17909 193745 108030 54015 0 139730 23764 115966
6 175027 102680 17909 259798 132281 66140 0 193658 23764 169894
7 175027 102680 17909 259798 132281 66140 0 193658 23764 169894
8 297538 165085 17909 444715 150789 75394 0 369320 23764 345556
9 297538 165085 17909 444715 150789 75394 0 369320 23764 345556
10 297538 165085 17909 444715 157845 78922 0 365792 23764 342028
11 297538 165085 17909 444715 168429 84214 0 360500 23764 336736
12 297538 165085 17909 444715 168429 84214 0 360500 23764 336736
13 175027 102680 17909 259798 149921 74960 0 184838 23764 161074
14 175027 102680 17909 259798 149921 74960 0 184838 23764 161074
15 175027 102680 17909 259798 149921 74960 0 184838 23764 161074
16 175027 102680 17909 259798 149921 74960 0 184838 23764 161074
17 131264 80390 17909 193745 157422 78711 0 115034 23764 91270
18 131264 80390 17909 193745 157422 78711 0 115034 23764 91270
19 131264 80390 17909 193745 157422 78711 0 115034 23764 91270
20 131264 80390 17909 193745 157422 78711 0 115034 23764 91270
Sum 3500458 2053577 334789 5219246 2603275 1301638 0 3917608 475280 3442328
Gjennomsnitt 175023 102679 16739 260962 130164 65082 0 195880 23764 172116

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 22 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 15.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn