Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:25.09.2014
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:14.7 daa Totalareal gard:58 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:6137 stk   
Avling per dekar:2300 kgAndel klasse 1:92%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 11.50 Pris pressfrukt:kr 3.46
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 6.00 kr per stk1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 61.00 kr per stk-12.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 12.00 kr per stk-0.60 kr
Jordanker 155.00 kr per stk60.00 kr
Streng 2,4 mm 1.30 kr per stk0.20 kr
Ledningsstrømpe 3.20 kr per meter1.46 kr
Stebo-fix 0.50 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 5.70 kr per meter0.35 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 99.00 kr per stk9.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt213510
Manuelt arbeid felt213510
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt35280
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon4000
Arbeid og admin totalt252790
Varekostnad totalt1043560
Varekostnad felt1043560
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt1296350

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.006.00plante6137.0036822.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje176.0016544.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0061.00eigen_formel733.3344733.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.0012.00plante6137.0073644.00Anleggskostnad
Jordanker2.00155.00planterekkje176.0027280.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.30rekkjemeter19712.0025625.60Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.20plante3682.2011783.04Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.50plante12274.006137.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.70planterekkje704.004012.80Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje528.0013200.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel14.687339.93Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa14.7051450.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa4.41361.62Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0099.00plante6137.00607563.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1099.00plante613.7060756.30Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa13.232110.19Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa4410.005468.40Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel822.3340294.33Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante24548.008837.28Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
28469 kg7791 kg677 kg25 %
325406 kg23373 kg2032 kg75 %
425406 kg23373 kg2032 kg75 %
525406 kg23373 kg2032 kg75 %
633874 kg31164 kg2710 kg100 %
733874 kg31164 kg2710 kg100 %
857586 kg52980 kg4607 kg170 %
957586 kg52980 kg4607 kg170 %
1057586 kg52980 kg4607 kg170 %
1157586 kg52980 kg4607 kg170 %
1257586 kg52980 kg4607 kg170 %
1333874 kg31164 kg2710 kg100 %
1433874 kg31164 kg2710 kg100 %
1533874 kg31164 kg2710 kg100 %
1633874 kg31164 kg2710 kg100 %
1725406 kg23373 kg2032 kg75 %
1825406 kg23373 kg2032 kg75 %
1925406 kg23373 kg2032 kg75 %
2025406 kg23373 kg2032 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
27791 kgkr 89597kr 2342.42kr 91939
323373 kgkr 268790kr 7030.72kr 275820
423373 kgkr 268790kr 7030.72kr 275820
523373 kgkr 268790kr 7030.72kr 275820
631164 kgkr 358386kr 9376.6kr 367763
731164 kgkr 358386kr 9376.6kr 367763
852980 kgkr 609270kr 15940.22kr 625210
952980 kgkr 609270kr 15940.22kr 625210
1052980 kgkr 609270kr 15940.22kr 625210
1152980 kgkr 609270kr 15940.22kr 625210
1252980 kgkr 609270kr 15940.22kr 625210
1331164 kgkr 358386kr 9376.6kr 367763
1431164 kgkr 358386kr 9376.6kr 367763
1531164 kgkr 358386kr 9376.6kr 367763
1631164 kgkr 358386kr 9376.6kr 367763
1723373 kgkr 268790kr 7030.72kr 275820
1823373 kgkr 268790kr 7030.72kr 275820
1923373 kgkr 268790kr 7030.72kr 275820
2023373 kgkr 268790kr 7030.72kr 275820
Sum623286 kgkr 7167789kr 187518kr 7355307
Gjennomsnitt31164 kgkr 358389kr 9376kr 367765

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
138890500287202445-1524418546
20659902011287202445-152497642
301979696035287202445-1524233645
401979696035287202445-1524233645
501979696035287202445-1524233645
602639598049287202445-1524301649
702639598049287202445-1524301649
8044874113683287202445-1524492065
9044874113683287202445-1524492065
10044874113683287202445-1524492065
11044874113683287202445-1524492065
12044874113683287202445-1524492065
1302639598049287202445-1524301649
1402639598049287202445-1524301649
1502639598049287202445-1524301649
1602639598049287202445-1524301649
1701979696035287202445-1524233645
1801979696035287202445-1524233645
1901979696035287202445-1524233645
2001979696035287202445-1524233645
SUM388905527923216096557440048900-304806421922
Gjennomsnitt194452639628048287202445-1524321096

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11296350026512946350530000226861359686
208440117829463505302651001693822686113751
3022043117829463505305302105081222686187738
4022043117829463505305302105081222686187738
5022043117829463505307364005081222686208358
6022043117829463505308836806774822686240022
7022043117829463505308836806774822686240022
80220431178294635053088368011517222686287446
90220431178294635053088368011517222686287446
100220431178294635053094259011517222686293337
1102204311782946350530103096011517222686302174
1202204311782946350530103096011517222686302174
130220431178294635053010309606774822686254750
140220431178294635053010309606774822686254750
150220431178294635053010309606774822686254750
160220431178294635053010309606774822686254750
170220431178294635053011487805081222686249596
180220431178294635053011487805081222686249596
190220431178294635053011487805081222686249596
200220431178294635053011487805081222686249596
Sum1296350405214250385891270105301732013013549704537236027273
Gjennomsnitt6481820261125229463505308660106774922686301364

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året133
Feltarbeid 3. året265
Feltarbeid 4. året265
Feltarbeid 5. året368
Feltarbeid 6. året442
Feltarbeid 7. året442
Feltarbeid 8. året442
Feltarbeid 9. året442
Feltarbeid 10. året471
Feltarbeid 11. året515
Feltarbeid 12. året515
Feltarbeid 13. året515
Feltarbeid 14. året515
Feltarbeid 15. året515
Feltarbeid 16. året515
Feltarbeid 17. året574
Feltarbeid 18. året574
Feltarbeid 19. året574
Feltarbeid 20. året574
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m921
Arbeid med vatningsanlegg147
Traktortimar ved planting59
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
285
3254
4254
5254
6339
7339
8576
9576
10576
11576
12576
13339
14339
15339
16339
17254
18254
19254
20254


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 10.836.939

Fordelt på 8660 timar feltarbeid og 6775 timar hausting i bæreåra vert det kr 702 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 29641 5597 24044 0 0 35053 -11008 45372 -56380
2 91939 97642 12564 177017 43448 21724 35053 120240 45372 74868
3 275820 233645 26167 483298 103833 51916 35053 396329 45372 350957
4 275820 233645 26167 483298 103833 51916 35053 396329 45372 350957
5 275820 233645 26167 483298 124452 62226 35053 386020 45372 340648
6 367763 301649 26167 643245 156116 78058 35053 530134 45372 484762
7 367763 301649 26167 643245 156116 78058 35053 530134 45372 484762
8 625210 492065 26167 1091108 203540 101770 35053 954286 45372 908914
9 625210 492065 26167 1091108 203540 101770 35053 954286 45372 908914
10 625210 492065 26167 1091108 209431 104716 35053 951340 45372 905968
11 625210 492065 26167 1091108 218268 109134 35053 946922 45372 901550
12 625210 492065 26167 1091108 218268 109134 35053 946922 45372 901550
13 367763 301649 26167 643245 170844 85422 35053 522770 45372 477398
14 367763 301649 26167 643245 170844 85422 35053 522770 45372 477398
15 367763 301649 26167 643245 170844 85422 35053 522770 45372 477398
16 367763 301649 26167 643245 170844 85422 35053 522770 45372 477398
17 275820 233645 26167 483298 165690 82845 35053 365401 45372 320029
18 275820 233645 26167 483298 165690 82845 35053 365401 45372 320029
19 275820 233645 26167 483298 165690 82845 35053 365401 45372 320029
20 275820 233645 26167 483298 165690 82845 35053 365401 45372 320029
Sum 7355307 6033017 489164 12899160 3086983 1543491 701053 10654616 907440 9747176
Gjennomsnitt 367765 301651 24458 644958 154349 77175 35053 532731 45372 487359

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 31.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 24.5 % der alle anleggskostnader ligg til grunn