Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:06.06.2014
Kommune:Lærdal Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:4 daa Totalareal gard:45 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1000 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 90.00 kr per stk0.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt39825
Manuelt arbeid felt33250
Manuelt arbeid viltgjerde6575
Traktorarbeide felt6400
Traktorarbeide viltgjerde6468
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt56193
Varekostnad totalt205124
Varekostnad felt192776
Varekostnad viltgjerde12348
Anleggskostnad totalt261317

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0090.00plante1000.0090000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1090.00plante100.009000.00Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1000.004000.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje50.004700.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel141.677933.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante1000.009400.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje50.002550.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter4000.004400.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante600.001908.00Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante2000.00800.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje200.001070.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje150.003750.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter1000.0020000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel2.481241.32Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa8.00560.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa4.0014000.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa1200.001560.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa400.001200.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante10000.005000.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel167.678215.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante4000.001440.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter280.005880.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter280.00336.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter280.005880.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter280.00252.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21200 kg1080 kg120 kg15 %
33200 kg2880 kg320 kg40 %
45200 kg4680 kg520 kg65 %
57200 kg6480 kg720 kg90 %
68400 kg7560 kg840 kg105 %
79200 kg8280 kg920 kg115 %
89600 kg8640 kg960 kg120 %
910000 kg9000 kg1000 kg125 %
1010400 kg9360 kg1040 kg130 %
1110800 kg9720 kg1080 kg135 %
1211200 kg10080 kg1120 kg140 %
1311600 kg10440 kg1160 kg145 %
1411600 kg10440 kg1160 kg145 %
1510960 kg9864 kg1096 kg137 %
1610160 kg9144 kg1016 kg127 %
179360 kg8424 kg936 kg117 %
187520 kg6768 kg752 kg94 %
196400 kg5760 kg640 kg80 %
206000 kg5400 kg600 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21080 kgkr 13500kr 600kr 14100
32880 kgkr 36000kr 1600kr 37600
44680 kgkr 58500kr 2600kr 61100
56480 kgkr 81000kr 3600kr 84600
67560 kgkr 94500kr 4200kr 98700
78280 kgkr 103500kr 4600kr 108100
88640 kgkr 108000kr 4800kr 112800
99000 kgkr 112500kr 5000kr 117500
109360 kgkr 117000kr 5200kr 122200
119720 kgkr 121500kr 5400kr 126900
1210080 kgkr 126000kr 5600kr 131600
1310440 kgkr 130500kr 5800kr 136300
1410440 kgkr 130500kr 5800kr 136300
159864 kgkr 123300kr 5480kr 128780
169144 kgkr 114300kr 5080kr 119380
178424 kgkr 105300kr 4680kr 109980
186768 kgkr 84600kr 3760kr 88360
195760 kgkr 72000kr 3200kr 75200
205400 kgkr 67500kr 3000kr 70500
Sum144000 kgkr 1800000kr 80000kr 1880000
Gjennomsnitt7200 kgkr 90000kr 4000kr 94000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
11306590078000664-1865-32-533136693
20914835678006600664-1865-32-53322138
302439495078006600664-1865-32-53337978
4039640154478006600664-1865-32-53353818
5054886213878006600664-1865-32-53369658
6064033249578006600664-1865-32-53379162
7070132273278006600664-1865-32-53385498
8073181285178006600664-1865-32-53388666
9076230297078006600664-1865-32-53391834
10079279308978006600664-1865-32-53395002
11082328320878006600664-1865-32-53398170
12085378332678006600664-1865-32-533101338
13088427344578006600664-1865-32-533104506
14088427344578006600664-1865-32-533104506
15083548325578006600664-1865-32-53399437
16077450301878006600664-1865-32-53393102
17071351278078006600664-1865-32-53386765
18057325223378006600664-1865-32-53372192
19048787190178006600664-1865-32-53363322
20045738178278006600664-1865-32-53360154
SUM13065912196824751815600012540013280-37300-640-106601643939
Gjennomsnitt653360984237678006270664-1865-32-53382197

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
126131700800952000003266274904
202949100080095200630002100326625936
3029491000800952001260005600326635736
4029491000800952001260009100326639236
50294910008009520017500012600326647636
60294910008009520021000014700326653236
70294910008009520021000016100326654636
80294910008009520021000016800326655336
90294910008009520021000017500326656036
100294910008009520022400018200326658136
110294910008009520024500018900326660936
120294910008009520024500019600326661636
130294910008009520024500020300326662336
140294910008009520024500020300326662336
150294910008009520024500019180326661216
160294910008009520024500017780326659816
170294910008009520027300016380326661216
180294910008009520027300013160326657996
190294910008009520027300011200326656036
200294910008009520027300010500326655336
Sum26131756035190001600019040004116000280000653291299681
Gjennomsnitt1306628029508009520020580014000326664984

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året36
Feltarbeid 3. året72
Feltarbeid 4. året72
Feltarbeid 5. året100
Feltarbeid 6. året120
Feltarbeid 7. året120
Feltarbeid 8. året120
Feltarbeid 9. året120
Feltarbeid 10. året128
Feltarbeid 11. året140
Feltarbeid 12. året140
Feltarbeid 13. året140
Feltarbeid 14. året140
Feltarbeid 15. året140
Feltarbeid 16. året140
Feltarbeid 17. året156
Feltarbeid 18. året156
Feltarbeid 19. året156
Feltarbeid 20. året156
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m150
Arbeid med vatningsanlegg40
Traktortimar ved planting16
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde26
Strekking av gjerde, viltgjerde 16
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde9

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
212
332
452
572
684
792
896
9100
10104
11108
12112
13116
14116
15110
16102
1794
1875
1964
2060


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.915.858

Fordelt på 2352 timar feltarbeid og 1600 timar hausting i bæreåra vert det kr 738 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 6034 800 5234 0 0 9520 -4286 6533 -10819
2 14100 22138 4749 31489 8400 4200 9520 17769 6533 11236
3 37600 37978 4749 70829 18200 9100 9520 52209 6533 45676
4 61100 53818 4749 110169 21700 10850 9520 89799 6533 83266
5 84600 69658 4749 149509 30100 15050 9520 124939 6533 118406
6 98700 79162 4749 173113 35700 17850 9520 145743 6533 139210
7 108100 85498 4749 188849 37100 18550 9520 160779 6533 154246
8 112800 88666 4749 196717 37800 18900 9520 168297 6533 161764
9 117500 91834 4749 204585 38500 19250 9520 175815 6533 169282
10 122200 95002 4749 212453 40600 20300 9520 182633 6533 176100
11 126900 98170 4749 220321 43400 21700 9520 189101 6533 182568
12 131600 101338 4749 228189 44100 22050 9520 196619 6533 190086
13 136300 104506 4749 236057 44800 22400 9520 204137 6533 197604
14 136300 104506 4749 236057 44800 22400 9520 204137 6533 197604
15 128780 99437 4749 223468 43680 21840 9520 192108 6533 185575
16 119380 93102 4749 207733 42280 21140 9520 177073 6533 170540
17 109980 86765 4749 191996 43680 21840 9520 160636 6533 154103
18 88360 72192 4749 155803 40460 20230 9520 126053 6533 119520
19 75200 63322 4749 133773 38500 19250 9520 105003 6533 98470
20 70500 60154 4749 125905 37800 18900 9520 97485 6533 90952
Sum 1880000 1513280 91035 3302245 691600 345800 190400 2766045 130660 2635385
Gjennomsnitt 94000 75664 4552 165112 34580 17290 9520 138302 6533 131769

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 39.6 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 26.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn