Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:06.04.2014
Kommune:LILLESTRØM Fylke:VIKEN
Feltstorleik:2.3 daa Totalareal gard:15 daa
Rekkjeavstand:3.8 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:1009 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:AKERSHUS


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Reglone 283.20 kr per liter0.00 kr
Envidor 240 C 2522.80 kr per liter0.00 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 1174.20 kr per liter0.00 kr
Fokus ultra 168.00 kr per liter0.00 kr
Calcinit 7.72 kr per kg0.00 kr
Emballasje 2.50 kr per kg bringebær0.00 kr
Drift kjøleanlegg 3500.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 27.50 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 18.00 kr per liter0.00 kr
Grønsåpe 19.00 kr per liter0.00 kr
Thiovit 75.25 kr per kg0.00 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Teldor 881.00 kr per kg0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 7.15 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Signum 1052.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt14611
Manuelt arbeid felt9660
Manuelt arbeid viltgjerde4951
Traktorarbeide felt13800
Traktorarbeide viltgjerde5683
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt37094
Varekostnad totalt341038
Varekostnad felt324236
Varekostnad viltgjerde16802
Anleggskostnad totalt378132

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter1231.881355.07Anleggskostnad
Roundup0.3553.50daa0.8143.07Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa2.309200.00Anleggskostnad
Gallery0.102640.00daa0.23607.20Anleggskostnad
Reglone0.25283.20daa0.58162.84Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter598.003289.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante1009.0016144.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter179.406817.20Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter179.408790.60Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter4365.401571.54Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa2.30167900.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa2.30108100.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter246.007134.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter246.00393.60Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter246.008979.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter246.00295.20Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
23680 kg0 kg3680 kg
33680 kg0 kg3680 kg
43680 kg0 kg3680 kg
53680 kg0 kg3680 kg
63680 kg0 kg3680 kg
73680 kg0 kg3680 kg
83680 kg0 kg3680 kg
93680 kg0 kg3680 kg
103680 kg0 kg3680 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 368000kr 368000
30 kgkr 0kr 368000kr 368000
40 kgkr 0kr 368000kr 368000
50 kgkr 0kr 368000kr 368000
60 kgkr 0kr 368000kr 368000
70 kgkr 0kr 368000kr 368000
80 kgkr 0kr 368000kr 368000
90 kgkr 0kr 368000kr 368000
100 kgkr 0kr 368000kr 368000
Sum0 kgkr 1kr 3312000kr 3312001
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 331200kr 331200

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1756260299038200-92078078
2002990382-0-0-9202452
3002990382-0-0-9202452
4002990382-0-0-9202452
5002990382-0-0-9202452
6002990382-0-0-9202452
7002990382-0-0-9202452
8002990382-0-0-9202452
9002990382-0-0-9202452
10002990382-0-0-9202452
SUM75626029900382000-9200100146
Gjennomsnitt75630299038200-92010015

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
137813200161000007563385855
2062101961611150012700224250690007563129755
3062101961611150012700224250690007563129755
4062101961611150012700224250690007563129755
5062101961611150012700224250690007563129755
6062101961611150012700224250690007563129755
7062101961611150012700224250690007563129755
8062101961611150012700224250690007563129755
9062101961611150012700224250690007563129755
10062101961611150012700224250690007563129755
Sum37813255894176016101035001143002018250621000756261553646
Gjennomsnitt3781355891761611035011430201830621007563155365

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
292003500
392003500
492003500
592003500
692003500
792003500
892003500
992003500
1092003500

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året150
Feltarbeid 3. året150
Feltarbeid 4. året150
Feltarbeid 5. året150
Feltarbeid 6. året150
Feltarbeid 7. året150
Feltarbeid 8. året150
Feltarbeid 9. året150
Feltarbeid 10. året150
Arbeid med vatningsanlegg18
Traktortimar ved planting35
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde23
Strekking av gjerde, viltgjerde 14
Festing av krampar, viltgjerde2
Strekking topptråd, viltgjerde8
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m46

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2460
3460
4460
5460
6460
7460
8460
9460
10460


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.681.325

Fordelt på 1346 timar feltarbeid og 4140 timar hausting i bæreåra vert det kr 489 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2452 161 2291 0 0 0 2291 30251 -27960
2 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
3 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
4 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
5 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
6 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
7 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
8 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
9 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
10 368000 2452 19267 351185 91425 45713 11500 293973 30251 263722
Sum 3312001 24520 173563 3162957 822825 411413 103500 2648045 302510 2345535
Gjennomsnitt 331200 2452 17356 316296 82283 41141 10350 264804 30251 234553

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 52.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 44.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn