Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:06.04.2014
Kommune:LILLESTRØM Fylke:VIKEN
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:15 daa
Rekkjeavstand:3.8 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:877 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:AKERSHUS


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt13230
Manuelt arbeid felt8400
Manuelt arbeid viltgjerde4830
Traktorarbeide felt12000
Traktorarbeide viltgjerde5544
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt33774
Varekostnad totalt298164
Varekostnad felt281772
Varekostnad viltgjerde16392
Anleggskostnad totalt331939

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter1071.201178.32Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa0.7057.40Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa2.008000.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.20372.00Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa0.50115.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter520.002860.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante877.0014032.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter156.005928.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter156.007644.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter3796.001366.56Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa2.00146000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa2.0094000.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter240.006960.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter240.00384.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter240.008760.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter240.00288.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
23200 kg0 kg3200 kg
33200 kg0 kg3200 kg
43200 kg0 kg3200 kg
53200 kg0 kg3200 kg
63200 kg0 kg3200 kg
73200 kg0 kg3200 kg
83200 kg0 kg3200 kg
93200 kg0 kg3200 kg
103200 kg0 kg3200 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 320000kr 320000
30 kgkr 0kr 320000kr 320000
40 kgkr 0kr 320000kr 320000
50 kgkr 0kr 320000kr 320000
60 kgkr 0kr 320000kr 320000
70 kgkr 0kr 320000kr 320000
80 kgkr 0kr 320000kr 320000
90 kgkr 0kr 320000kr 320000
100 kgkr 0kr 320000kr 320000
Sum0 kgkr 1kr 2880000kr 2880001
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 288000kr 288000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1663880260033200-80068520
2002600332-0-0-8002132
3002600332-0-0-8002132
4002600332-0-0-8002132
5002600332-0-0-8002132
6002600332-0-0-8002132
7002600332-0-0-8002132
8002600332-0-0-8002132
9002600332-0-0-8002132
10002600332-0-0-8002132
SUM66388026000332000-800087708
Gjennomsnitt66390260033200-8008771

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
133193900140000006639338717
203875170140100009600195000600006639109923
303875170140100009600195000600006639109923
403875170140100009600195000600006639109923
503875170140100009600195000600006639109923
603875170140100009600195000600006639109923
703875170140100009600195000600006639109923
803875170140100009600195000600006639109923
903875170140100009600195000600006639109923
1003875170140100009600195000600006639109923
Sum331939348711530140090000864001755000540000663881328027
Gjennomsnitt33194348715314090008640175500540006639132803

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
264003200
364003200
464003200
564003200
664003200
764003200
864003200
964003200
1064003200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året130
Feltarbeid 3. året130
Feltarbeid 4. året130
Feltarbeid 5. året130
Feltarbeid 6. året130
Feltarbeid 7. året130
Feltarbeid 8. året130
Feltarbeid 9. året130
Feltarbeid 10. året130
Arbeid med vatningsanlegg16
Traktortimar ved planting30
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde22
Strekking av gjerde, viltgjerde 14
Festing av krampar, viltgjerde2
Strekking topptråd, viltgjerde8
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m40

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2400
3400
4400
5400
6400
7400
8400
9400
10400


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.355.182

Fordelt på 1170 timar feltarbeid og 3600 timar hausting i bæreåra vert det kr 494 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2132 140 1992 0 0 0 1992 26555 -24563
2 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
3 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
4 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
5 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
6 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
7 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
8 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
9 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
10 320000 2132 13785 308348 79500 39750 10000 258598 26555 232043
Sum 2880001 21320 124201 2777120 715500 357750 90000 2329370 265550 2063820
Gjennomsnitt 288000 2132 12420 277712 71550 35775 9000 232937 26555 206382

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 53 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 44.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn