Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:28.02.2014
Kommune:Leikanger Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:2.1 daa Totalareal gard:17 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:525 stk   
Avling per dekar:1700 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Sognefrukt BA Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Pæreplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt14963
Manuelt arbeid felt14963
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt3360
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt21323
Varekostnad totalt91102
Varekostnad felt91102
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt112425

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante525.002100.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje16.001504.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel85.334778.67Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante525.004935.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje16.00816.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter2240.002464.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante315.001001.70Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante1050.00420.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje64.00342.40Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje48.001200.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter560.0011200.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.30652.43Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa2.107350.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa0.6351.66Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa1.89301.46Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa630.00781.20Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel94.334622.33Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante2100.00756.00Anleggskostnad
Pæreplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante525.0047250.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
31071 kg964 kg107 kg30 %
41428 kg1285 kg143 kg40 %
52499 kg2249 kg250 kg70 %
63570 kg3213 kg357 kg100 %
74284 kg3856 kg428 kg120 %
84641 kg4177 kg464 kg130 %
94641 kg4177 kg464 kg130 %
104641 kg4177 kg464 kg130 %
114641 kg4177 kg464 kg130 %
124641 kg4177 kg464 kg130 %
134641 kg4177 kg464 kg130 %
144284 kg3856 kg428 kg120 %
154284 kg3856 kg428 kg120 %
164284 kg3856 kg428 kg120 %
174284 kg3856 kg428 kg120 %
184284 kg3856 kg428 kg120 %
193927 kg3534 kg393 kg110 %
203927 kg3534 kg393 kg110 %
213927 kg3534 kg393 kg110 %
223927 kg3534 kg393 kg110 %
233927 kg3534 kg393 kg110 %
243927 kg3534 kg393 kg110 %
253570 kg3213 kg357 kg100 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
3964 kgkr 9640kr 262.15kr 9902
41285 kgkr 12850kr 350.35kr 13200
52249 kgkr 22490kr 612.5kr 23103
63213 kgkr 32130kr 874.65kr 33005
73856 kgkr 38560kr 1048.6kr 39609
84177 kgkr 41770kr 1136.8kr 42907
94177 kgkr 41770kr 1136.8kr 42907
104177 kgkr 41770kr 1136.8kr 42907
114177 kgkr 41770kr 1136.8kr 42907
124177 kgkr 41770kr 1136.8kr 42907
134177 kgkr 41770kr 1136.8kr 42907
143856 kgkr 38560kr 1048.6kr 39609
153856 kgkr 38560kr 1048.6kr 39609
163856 kgkr 38560kr 1048.6kr 39609
173856 kgkr 38560kr 1048.6kr 39609
183856 kgkr 38560kr 1048.6kr 39609
193534 kgkr 35340kr 962.85kr 36303
203534 kgkr 35340kr 962.85kr 36303
213534 kgkr 35340kr 962.85kr 36303
223534 kgkr 35340kr 962.85kr 36303
233534 kgkr 35340kr 962.85kr 36303
243534 kgkr 35340kr 962.85kr 36303
253213 kgkr 32130kr 874.65kr 33005
Sum80326 kgkr 803260kr 21864kr 825124
Gjennomsnitt3213 kgkr 32130kr 875kr 33005

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PæreDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
137100004095349-74140803
20004095349-7413703
3081653184095349-74112186
40108844254095349-74115012
50190497434095349-74123495
602721410604095349-74131977
703266012714095349-74137634
803537913784095349-74140460
903537913784095349-74140460
1003537913784095349-74140460
1103537913784095349-74140460
1203537913784095349-74140460
1303537913784095349-74140460
1403266012714095349-74137634
1503266012714095349-74137634
1603266012714095349-74137634
1703266012714095349-74137634
1803266012714095349-74137634
1902993311674095349-74134803
2002993311674095349-74134803
2102993311674095349-74134803
2202993311674095349-74134803
2302993311674095349-74134803
2402993311674095349-74134803
2502721410604095349-74131977
SUM37100680358265021023758725-18525836535
Gjennomsnitt14842721410604095349-74133461

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11124250378420499800001883120104
20125516842049980283500188311559
30317016842049980567001339188317648
40317016842049980567001785188318094
50317016842049980787503124188321638
60317016842049980945004463188324551
70317016842049980945005355188325444
80317016842049980945005801188325890
90317016842049980945005801188325890
1003170168420499801008005801188326520
1103170168420499801102505801188327465
1203170168420499801102505801188327465
1303170168420499801102505801188327465
1403170168420499801102505355188327019
1503170168420499801102505355188327019
1603170168420499801102505355188327019
1703170168420499801228505355188328279
1803170168420499801228505355188328279
1903170168420499801228504909188327833
2003170168420499801228504909188327833
2103170168420499801228504909188327833
2203170168420499801228504909188327833
2303170168420499801228504909188327833
2403170168420499801228504909188327833
2503170168420499801228504463188327386
Sum112425741614410105001249500246645011156347078731731
Gjennomsnitt4497296617642049980986604463188329269

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året19
Feltarbeid 3. året38
Feltarbeid 4. året38
Feltarbeid 5. året53
Feltarbeid 6. året63
Feltarbeid 7. året63
Feltarbeid 8. året63
Feltarbeid 9. året63
Feltarbeid 10. året67
Feltarbeid 11. året74
Feltarbeid 12. året74
Feltarbeid 13. året74
Feltarbeid 14. året74
Feltarbeid 15. året74
Feltarbeid 16. året74
Feltarbeid 17. året82
Feltarbeid 18. året82
Feltarbeid 19. året82
Feltarbeid 20. året82
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m79
Arbeid med vatningsanlegg21
Traktortimar ved planting8
Administrasjon20
Feltarbeid 21. året82
Feltarbeid 22. året82
Feltarbeid 23. året82
Feltarbeid 24. året82
Feltarbeid 25. året82

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
39
412
521
630
736
839
939
1039
1139
1239
1339
1436
1536
1636
1736
1836
1933
2033
2133
2233
2333
2433
2530


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.226.710

Fordelt på 1235 timar feltarbeid og 744 timar hausting i bæreåra vert det kr 620 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 3703 798 2905 0 0 4998 -2093 3013 -5106
2 0 3703 1843 1860 2835 1418 4998 -4556 3013 -7569
3 9902 12186 3758 18330 7009 3504 4998 9828 3013 6815
4 13200 15012 3758 24455 7455 3728 4998 15729 3013 12716
5 23103 23495 3758 42840 10999 5499 4998 32342 3013 29329
6 33005 31977 3758 61224 13913 6956 4998 49270 3013 46257
7 39609 37634 3758 73485 14805 7403 4998 61084 3013 58071
8 42907 40460 3758 79609 15251 7626 4998 66985 3013 63972
9 42907 40460 3758 79609 15251 7626 4998 66985 3013 63972
10 42907 40460 3758 79609 15881 7941 4998 66670 3013 63657
11 42907 40460 3758 79609 16826 8413 4998 66198 3013 63185
12 42907 40460 3758 79609 16826 8413 4998 66198 3013 63185
13 42907 40460 3758 79609 16826 8413 4998 66198 3013 63185
14 39609 37634 3758 73485 16380 8190 4998 60297 3013 57284
15 39609 37634 3758 73485 16380 8190 4998 60297 3013 57284
16 39609 37634 3758 73485 16380 8190 4998 60297 3013 57284
17 39609 37634 3758 73485 17640 8820 4998 59667 3013 56654
18 39609 37634 3758 73485 17640 8820 4998 59667 3013 56654
19 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
20 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
21 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
22 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
23 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
24 36303 34803 3758 67348 17194 8597 4998 53753 3013 50740
25 33005 31977 3758 61224 16748 8374 4998 47852 3013 44839
Sum 825124 799435 89071 1535488 358208 179104 124950 1231434 75325 1156109
Gjennomsnitt 33005 31977 3563 61420 14328 7164 4998 49257 3013 46244

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 25.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn