Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple standard Kalkyledato:07.01.2014
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:13.9 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:2 m
Antal plantar:1733 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel klasse 1:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 8.50 Pris pressfrukt:kr 8.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Telefrukt Grossistfylke:TELEMARK


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 95.00 kr per stk5.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk0.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.56 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg0.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg0.12 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.69 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt163771
Manuelt arbeid felt139633
Manuelt arbeid viltgjerde24139
Traktorarbeide felt33360
Traktorarbeide viltgjerde17810
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt221941
Varekostnad totalt343139
Varekostnad felt320472
Varekostnad viltgjerde22667
Anleggskostnad totalt565080

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk1.0095.00plante1733.00164635.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk0.1095.00plante173.3016463.50Anleggskostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1733.006932.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante1733.0037779.40Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1039.803306.56Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter3465.0069300.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.611805.21Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Fuglekasser2.0070.00daa27.801946.00Anleggskostnad
Kalk300.001.30daa4170.005421.00Anleggskostnad
Grunngjødsling100.003.00daa1390.004170.00Anleggskostnad
Degenerert naturtorv10.000.50plante17330.008665.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter514.0010794.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter514.00616.80Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter514.0010794.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter514.00462.60Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
23326 kg3326 kg0 kg15 %
38870 kg8870 kg0 kg40 %
414414 kg14414 kg0 kg65 %
519958 kg19958 kg0 kg90 %
623285 kg23285 kg0 kg105 %
725502 kg25502 kg0 kg115 %
826611 kg26611 kg0 kg120 %
927720 kg27720 kg0 kg125 %
1028829 kg28829 kg0 kg130 %
1129938 kg29938 kg0 kg135 %
1231046 kg31046 kg0 kg140 %
1332155 kg32155 kg0 kg145 %
1432155 kg32155 kg0 kg145 %
1530381 kg30381 kg0 kg137 %
1628164 kg28164 kg0 kg127 %
1725946 kg25946 kg0 kg117 %
1820845 kg20845 kg0 kg94 %
1917741 kg17741 kg0 kg80 %
2016632 kg16632 kg0 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
23326 kgkr 28271kr 0kr 28271
38870 kgkr 75395kr 0kr 75395
414414 kgkr 122519kr 0kr 122519
519958 kgkr 169643kr 0kr 169643
623285 kgkr 197923kr 0kr 197923
725502 kgkr 216767kr 0kr 216767
826611 kgkr 226194kr 0kr 226194
927720 kgkr 235620kr 0kr 235620
1028829 kgkr 245047kr 0kr 245047
1129938 kgkr 254473kr 0kr 254473
1231046 kgkr 263891kr 0kr 263891
1332155 kgkr 273318kr 0kr 273318
1432155 kgkr 273318kr 0kr 273318
1530381 kgkr 258239kr 0kr 258239
1628164 kgkr 239394kr 0kr 239394
1725946 kgkr 220541kr 0kr 220541
1820845 kgkr 177183kr 0kr 177183
1917741 kgkr 150799kr 0kr 150799
2016632 kgkr 141372kr 0kr 141372
Sum443518 kgkr 3769903kr 0kr 3769903
Gjennomsnitt22176 kgkr 188495kr 0kr 188495

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyrBotn-frådragSum
1282540001663202301-1865-109-3326296173
2013803016632228692301-1865-109-332650305
3036811016632228692301-1865-109-332673313
4059818016632228692301-1865-109-332696320
5082826016632228692301-1865-109-3326119328
6096633016632228692301-1865-109-3326133135
70105833016632228692301-1865-109-3326142335
80110436016632228692301-1865-109-3326146938
90115038016632228692301-1865-109-3326151540
100119640016632228692301-1865-109-3326156142
110124243016632228692301-1865-109-3326160745
120128841016632228692301-1865-109-3326165343
130133443016632228692301-1865-109-3326169945
140133443016632228692301-1865-109-3326169945
150126081016632228692301-1865-109-3326162583
160116881016632228692301-1865-109-3326153383
170107676016632228692301-1865-109-3326144178
18086507016632228692301-1865-109-3326123009
19073625016632228692301-1865-109-3326110127
20069023016632228692301-1865-109-3326105525
SUM2825401840601033264043451146020-37300-2180-665202830312
Gjennomsnitt1412792030016632217262301-1865-109-3326141516

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1565080002772277200007064577688
201021934652772277204365904989706474939
30102193465277227720873180133057064126914
40102193465277227720873180216217064135230
501021934652772277201212750299377064177503
601021934652772277201455300349287064206749
701021934652772277201455300382537064210074
801021934652772277201455300399177064211738
901021934652772277201455300415807064213401
1001021934652772277201552320432447064224767
1101021934652772277201697850449077064240983
1201021934652772277201697850465697064242645
1301021934652772277201697850482337064244309
1401021934652772277201697850482337064244309
1501021934652772277201697850455727064241648
1601021934652772277201697850422467064238322
1701021934652772277201891890389197064254399
1801021934652772277201891890312687064246748
1901021934652772277201891890266127064242092
2001021934652772277201891890249487064240428
Sum5650801941616583555440554400285238806652771412704594891
Gjennomsnitt28254970832922772277201426190332647064229745

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 200.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året125
Feltarbeid 3. året249
Feltarbeid 4. året249
Feltarbeid 5. året347
Feltarbeid 6. året416
Feltarbeid 7. året416
Feltarbeid 8. året416
Feltarbeid 9. året416
Feltarbeid 10. året444
Feltarbeid 11. året485
Feltarbeid 12. året485
Feltarbeid 13. året485
Feltarbeid 14. året485
Feltarbeid 15. året485
Feltarbeid 16. året485
Feltarbeid 17. året541
Feltarbeid 18. året541
Feltarbeid 19. året541
Feltarbeid 20. året541
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m260
Arbeid med vatningsanlegg139
Traktortimar ved planting55
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde47
Strekking av gjerde, viltgjerde 30
Festing av krampar, viltgjerde5
Strekking topptråd, viltgjerde17

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
233
389
4144
5200
6233
7255
8266
9277
10288
11299
12310
13322
14322
15304
16282
17259
18208
19177
20166


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 5.522.989

Fordelt på 8150 timar feltarbeid og 4435 timar hausting i bæreåra vert det kr 439 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 13633 2772 10861 0 0 2772 8089 14127 -6038
2 28271 50305 16456 62120 48648 24324 2772 35024 14127 20897
3 75395 73313 16456 132252 100623 50312 2772 79169 14127 65042
4 122519 96320 16456 202383 108939 54470 2772 145142 14127 131015
5 169643 119328 16456 272515 151212 75606 2772 194137 14127 180010
6 197923 133135 16456 314602 180458 90229 2772 221601 14127 207474
7 216767 142335 16456 342646 183783 91892 2772 247983 14127 233856
8 226194 146938 16456 356676 185447 92723 2772 261180 14127 247053
9 235620 151540 16456 370704 187110 93555 2772 274377 14127 260250
10 245047 156142 16456 384733 198476 99238 2772 282723 14127 268596
11 254473 160745 16456 398762 214692 107346 2772 288644 14127 274517
12 263891 165343 16456 412778 216354 108177 2772 301829 14127 287702
13 273318 169945 16456 426807 218018 109009 2772 315026 14127 300899
14 273318 169945 16456 426807 218018 109009 2772 315026 14127 300899
15 258239 162583 16456 404366 215357 107678 2772 293915 14127 279788
16 239394 153383 16456 376321 212031 106016 2772 267534 14127 253407
17 220541 144178 16456 348263 228108 114054 2772 231437 14127 217310
18 177183 123009 16456 283736 220457 110228 2772 170735 14127 156608
19 150799 110127 16456 244470 215801 107900 2772 133797 14127 119670
20 141372 105525 16456 230441 214137 107069 2772 120601 14127 106474
Sum 3769903 2547772 315436 6002239 3517665 1758833 55440 4187967 282540 3905427
Gjennomsnitt 188495 127389 15772 300112 175883 87942 2772 209398 14127 195271

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 26.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 16 % der alle anleggskostnader ligg til grunn