Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:27.11.2013
Kommune:ULLENSVANG Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:1.5 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:536 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt19080
Manuelt arbeid felt19080
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt2400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon4000
Arbeid og admin totalt25480
Varekostnad totalt81650
Varekostnad felt81650
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt107130

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante536.002144.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje14.001316.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel63.003528.00Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante536.005038.40Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje14.00714.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter1680.001848.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante321.601022.69Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante1072.00428.80Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje56.00299.60Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje42.001050.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.28638.54Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa1.505250.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa0.4536.90Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante536.0048240.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante53.604824.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa1.35215.33Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa450.00558.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel71.003479.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante2144.00771.84Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
2750 kg675 kg75 kg25 %
32250 kg2025 kg225 kg75 %
42250 kg2025 kg225 kg75 %
52250 kg2025 kg225 kg75 %
63000 kg2700 kg300 kg100 %
73000 kg2700 kg300 kg100 %
85100 kg4590 kg510 kg170 %
95100 kg4590 kg510 kg170 %
105100 kg4590 kg510 kg170 %
115100 kg4590 kg510 kg170 %
125100 kg4590 kg510 kg170 %
133000 kg2700 kg300 kg100 %
143000 kg2700 kg300 kg100 %
153000 kg2700 kg300 kg100 %
163000 kg2700 kg300 kg100 %
172250 kg2025 kg225 kg75 %
182250 kg2025 kg225 kg75 %
192250 kg2025 kg225 kg75 %
202250 kg2025 kg225 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2675 kgkr 6750kr 0kr 6750
32025 kgkr 20250kr 0kr 20250
42025 kgkr 20250kr 0kr 20250
52025 kgkr 20250kr 0kr 20250
62700 kgkr 27000kr 0kr 27000
72700 kgkr 27000kr 0kr 27000
84590 kgkr 45900kr 0kr 45900
94590 kgkr 45900kr 0kr 45900
104590 kgkr 45900kr 0kr 45900
114590 kgkr 45900kr 0kr 45900
124590 kgkr 45900kr 0kr 45900
132700 kgkr 27000kr 0kr 27000
142700 kgkr 27000kr 0kr 27000
152700 kgkr 27000kr 0kr 27000
162700 kgkr 27000kr 0kr 27000
172025 kgkr 20250kr 0kr 20250
182025 kgkr 20250kr 0kr 20250
192025 kgkr 20250kr 0kr 20250
202025 kgkr 20250kr 0kr 20250
Sum54000 kgkr 540000kr 0kr 540000
Gjennomsnitt2700 kgkr 27000kr 0kr 27000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
132139002925249-36034953
2057172232925249-3608754
30171526682925249-36020634
40171526682925249-36020634
50171526682925249-36020634
60228698912925249-36026574
70228698912925249-36026574
803887715152925249-36043206
903887715152925249-36043206
1003887715152925249-36043206
1103887715152925249-36043206
1203887715152925249-36043206
130228698912925249-36026574
140228698912925249-36026574
150228698912925249-36026574
160228698912925249-36026574
170171526682925249-36020634
180171526682925249-36020634
190171526682925249-36020634
200171526682925249-36020634
SUM3213945738017820585004980-7200563619
Gjennomsnitt1607228698912925249-36028181

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
110713002701500357000001875114345
20860120150035700270001125187511749
302245120150035700540003375187518085
402245120150035700540003375187518085
502245120150035700750003375187520185
602245120150035700900004500187522810
702245120150035700900004500187522810
802245120150035700900007650187525960
902245120150035700900007650187525960
1002245120150035700960007650187526560
11022451201500357001050007650187527460
12022451201500357001050007650187527460
13022451201500357001050004500187524310
14022451201500357001050004500187524310
15022451201500357001050004500187524310
16022451201500357001050004500187524310
17022451201500357001170003375187524385
18022451201500357001170003375187524385
19022451201500357001170003375187524385
20022451201500357001170003375187524385
Sum1071304127025503000071400017640009000037495556245
Gjennomsnitt53562063128150035700882004500187527812

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 1000.00, FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året14
Feltarbeid 3. året27
Feltarbeid 4. året27
Feltarbeid 5. året38
Feltarbeid 6. året45
Feltarbeid 7. året45
Feltarbeid 8. året45
Feltarbeid 9. året45
Feltarbeid 10. året48
Feltarbeid 11. året53
Feltarbeid 12. året53
Feltarbeid 13. året53
Feltarbeid 14. året53
Feltarbeid 15. året53
Feltarbeid 16. året53
Feltarbeid 17. året59
Feltarbeid 18. året59
Feltarbeid 19. året59
Feltarbeid 20. året59
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m80
Arbeid med vatningsanlegg15
Traktortimar ved planting6
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
28
323
423
523
630
730
851
951
1051
1151
1251
1330
1430
1530
1630
1723
1823
1923
2023


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 813.774

Fordelt på 882 timar feltarbeid og 600 timar hausting i bæreåra vert det kr 549 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2814 1770 1044 0 0 3570 -2526 3750 -6276
2 6750 8754 2480 13024 3825 1913 3570 7542 3750 3792
3 20250 20634 3865 37019 8775 4388 3570 29061 3750 25311
4 20250 20634 3865 37019 8775 4388 3570 29061 3750 25311
5 20250 20634 3865 37019 10875 5438 3570 28011 3750 24261
6 27000 26574 3865 49709 13500 6750 3570 39389 3750 35639
7 27000 26574 3865 49709 13500 6750 3570 39389 3750 35639
8 45900 43206 3865 85241 16650 8325 3570 73346 3750 69596
9 45900 43206 3865 85241 16650 8325 3570 73346 3750 69596
10 45900 43206 3865 85241 17250 8625 3570 73046 3750 69296
11 45900 43206 3865 85241 18150 9075 3570 72596 3750 68846
12 45900 43206 3865 85241 18150 9075 3570 72596 3750 68846
13 27000 26574 3865 49709 15000 7500 3570 38639 3750 34889
14 27000 26574 3865 49709 15000 7500 3570 38639 3750 34889
15 27000 26574 3865 49709 15000 7500 3570 38639 3750 34889
16 27000 26574 3865 49709 15000 7500 3570 38639 3750 34889
17 20250 20634 3865 37019 15075 7538 3570 25911 3750 22161
18 20250 20634 3865 37019 15075 7538 3570 25911 3750 22161
19 20250 20634 3865 37019 15075 7538 3570 25911 3750 22161
20 20250 20634 3865 37019 15075 7538 3570 25911 3750 22161
Sum 540000 531480 73820 997660 266400 133200 71400 793060 75000 718060
Gjennomsnitt 27000 26574 3691 49883 13320 6660 3570 39653 3750 35903

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 28.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 22.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn