Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:22.11.2013
Kommune:Brønnøy Fylke:NORDLAND
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:290 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:1330 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel direktesal:75%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:7 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 35.00 Pris direktesal:kr 90.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 0.00 kr per liter-2522.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 0.00 kr per liter-1174.20 kr
Fokus ultra 0.00 kr per liter-168.00 kr
Calcinit 0.00 kr per kg-7.72 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 500.00 kr per stk-3000.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 0.00 kr per liter-3136.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 0.00 kr per kg-182.00 kr
Signum 0.00 kr per kg-1052.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt8400
Manuelt arbeid felt8400
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt12000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt23400
Varekostnad totalt294093
Varekostnad felt294093
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt317493

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter1369.901506.89Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa0.7057.40Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa2.008000.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.20372.00Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa0.50115.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter665.003657.50Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante1330.0021280.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter199.507581.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter199.509775.50Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter4854.501747.62Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa2.00146000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa2.0094000.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
22394 kg599 kg1796 kg
32394 kg599 kg1796 kg
42394 kg599 kg1796 kg
52394 kg599 kg1796 kg
62394 kg599 kg1796 kg
72394 kg599 kg1796 kg
82394 kg599 kg1796 kg
92394 kg599 kg1796 kg
102394 kg599 kg1796 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2599 kgkr 20965kr 161640kr 182605
3599 kgkr 20965kr 161640kr 182605
4599 kgkr 20965kr 161640kr 182605
5599 kgkr 20965kr 161640kr 182605
6599 kgkr 20965kr 161640kr 182605
7599 kgkr 20965kr 161640kr 182605
8599 kgkr 20965kr 161640kr 182605
9599 kgkr 20965kr 161640kr 182605
10599 kgkr 20965kr 161640kr 182605
Sum5391 kgkr 188685kr 1454760kr 1643445
Gjennomsnitt539 kgkr 18869kr 145476kr 164345

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1952480349133100-4199029
2041753491331-73-252-417631
3041753491331-73-252-417631
4041753491331-73-252-417631
5041753491331-73-252-417631
6041753491331-73-252-417631
7041753491331-73-252-417631
8041753491331-73-252-417631
9041753491331-73-252-417631
10041753491331-73-252-417631
SUM9524837575349103310-657-2268-410167708
Gjennomsnitt952537583491331-66-227-4116771

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
131749300140000005556323189
2022401701409975528819451051300555694120
3022401701409975528819451051300555694120
4022401701409975528819451051300555694120
5022401701409975528819451051300555694120
6022401701409975528819451051300555694120
7022401701409975528819451051300555694120
8022401701409975528819451051300555694120
9022401701409975528819451051300555694120
10022401701409975528819451051300555694120
Sum317493201641526139789775475921750610461700555611170269
Gjennomsnitt31749201615314089784759175060461705556117027

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
24788500
34788500
44788500
54788500
64788500
74788500
84788500
94788500
104788500

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året130
Feltarbeid 3. året130
Feltarbeid 4. året130
Feltarbeid 5. året130
Feltarbeid 6. året130
Feltarbeid 7. året130
Feltarbeid 8. året130
Feltarbeid 9. året130
Feltarbeid 10. året130
Arbeid med vatningsanlegg16
Traktortimar ved planting30
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m40

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2342
3342
4342
5342
6342
7342
8342
9342
10342


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.277.645

Fordelt på 1167 timar feltarbeid og 3078 timar hausting i bæreåra vert det kr 301 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 3781 140 3641 0 0 0 3641 22225 -18584
2 182605 7631 7838 182398 70751 35376 9975 137048 22225 114823
3 182605 7631 7838 182398 70751 35376 9975 137048 22225 114823
4 182605 7631 7838 182398 70751 35376 9975 137048 22225 114823
5 182605 7631 7838 182398 70751 35376 9975 137048 22225 114823
6 182605 7631 7838 182398 70751 35376 9975 137048 22225 114823
7 182605 7631 7838 182398 70751 35376 9975 137048 22225 114823
8 182605 7631 7838 182398 70751 35376 9975 137048 22225 114823
9 182605 7631 7838 182398 70751 35376 9975 137048 22225 114823
10 182605 7631 7838 182398 70751 35376 9975 137048 22225 114823
Sum 1643445 72460 70679 1645226 636761 318381 89775 1237070 222250 1014820
Gjennomsnitt 164345 7246 7068 164523 63676 31838 8978 123707 22225 101482

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 32.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 22.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn