Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:19.11.2013
Kommune:MIDT-TELEMARK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:8.5 daa Totalareal gard:55 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:2364 stk   
Avling per dekar:2200 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:130 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 8.80 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Telefrukt AS Grossistfylke:TELEMARK


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 94.00 kr per stk4.00 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-3.13 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Urea 4.03 kr per kg-4.97 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-100.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Scala 590.00 kr per liter-252.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2018.00 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Topsin 672.00 kr per kg-264.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt171518
Manuelt arbeid felt153860
Manuelt arbeid viltgjerde17658
Traktorarbeide felt20400
Traktorarbeide viltgjerde13028
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt211946
Varekostnad totalt440916
Varekostnad felt424334
Varekostnad viltgjerde16582
Anleggskostnad totalt652862

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante2364.009456.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje56.005264.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel326.6718293.33Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante2364.0022221.60Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje56.002856.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter8512.009363.20Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1418.404510.51Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante4728.001891.20Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje224.001198.40Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje168.004200.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2128.0042560.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel5.722861.11Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa8.5029750.00Anleggskostnad
Roundup0.3082.00daa2.55209.10Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1094.00plante236.4022221.60Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0094.00plante2364.00222216.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa7.651220.18Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa2550.003162.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel355.6717427.67Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante9456.003404.16Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter376.007896.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter376.00451.20Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter376.007896.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter376.00338.40Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
24682 kg4213 kg468 kg25 %
314045 kg12640 kg1404 kg75 %
414045 kg12640 kg1404 kg75 %
514045 kg12640 kg1404 kg75 %
618726 kg16854 kg1873 kg100 %
718726 kg16854 kg1873 kg100 %
831835 kg28651 kg3183 kg170 %
931835 kg28651 kg3183 kg170 %
1031835 kg28651 kg3183 kg170 %
1131835 kg28651 kg3183 kg170 %
1231835 kg28651 kg3183 kg170 %
1318726 kg16854 kg1873 kg100 %
1418726 kg16854 kg1873 kg100 %
1518726 kg16854 kg1873 kg100 %
1618726 kg16854 kg1873 kg100 %
1714045 kg12640 kg1404 kg75 %
1814045 kg12640 kg1404 kg75 %
1914045 kg12640 kg1404 kg75 %
2014045 kg12640 kg1404 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
24213 kgkr 37074kr 0kr 37074
312640 kgkr 111232kr 0kr 111232
412640 kgkr 111232kr 0kr 111232
512640 kgkr 111232kr 0kr 111232
616854 kgkr 148315kr 0kr 148315
716854 kgkr 148315kr 0kr 148315
828651 kgkr 252129kr 0kr 252129
928651 kgkr 252129kr 0kr 252129
1028651 kgkr 252129kr 0kr 252129
1128651 kgkr 252129kr 0kr 252129
1228651 kgkr 252129kr 0kr 252129
1316854 kgkr 148315kr 0kr 148315
1416854 kgkr 148315kr 0kr 148315
1516854 kgkr 148315kr 0kr 148315
1616854 kgkr 148315kr 0kr 148315
1712640 kgkr 111232kr 0kr 111232
1812640 kgkr 111232kr 0kr 111232
1912640 kgkr 111232kr 0kr 111232
2012640 kgkr 111232kr 0kr 111232
Sum337072 kgkr 2966234kr 0kr 2966234
Gjennomsnitt16854 kgkr 148312kr 0kr 148312

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
119585900102141413-929206557
20174841390102141413-92929572
30524564170102141413-92967324
40524564170102141413-92967324
50524564170102141413-92967324
60699445563102141413-92986205
70699445563102141413-92986205
801189029454102141413-929139054
901189029454102141413-929139054
1001189029454102141413-929139054
1101189029454102141413-929139054
1201189029454102141413-929139054
130699445563102141413-92986205
140699445563102141413-92986205
150699445563102141413-92986205
160699445563102141413-92986205
170524564170102141413-92967324
180524564170102141413-92967324
190524564170102141413-92967324
200524564170102141413-92967324
SUM195859139885011122820428028260-185801919897
Gjennomsnitt9793699435561102141413-92995995

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
16528620153234058512000011425677736
20487868134058512026813054021142561116
30127406813405851205362601620611425106594
40127406813405851205362601620611425106594
50127406813405851207448001620611425127448
60127406813405851208937602160711425147745
70127406813405851208937602160711425147745
80127406813405851208937603673311425162871
90127406813405851208937603673311425162871
100127406813405851209533403673311425168830
1101274068134058512010427203673311425177767
1201274068134058512010427203673311425177767
1301274068134058512010427202160711425162641
1401274068134058512010427202160711425162641
1501274068134058512010427202160711425162641
1601274068134058512010427202160711425162641
1701274068134058512011618901620611425169157
1801274068134058512011618901620611425169157
1901274068134058512011618901620611425169157
2001274068134058512011618901620611425169157
Sum65286223419214470680961702400175177004321482285023552280
Gjennomsnitt32643117107243405851208758802160711425177614

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 400.00, FasteKostnader frå 4600.00 til kr 1000.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året77
Feltarbeid 3. året153
Feltarbeid 4. året153
Feltarbeid 5. året213
Feltarbeid 6. året255
Feltarbeid 7. året255
Feltarbeid 8. året255
Feltarbeid 9. året255
Feltarbeid 10. året272
Feltarbeid 11. året298
Feltarbeid 12. året298
Feltarbeid 13. året298
Feltarbeid 14. året298
Feltarbeid 15. året298
Feltarbeid 16. året298
Feltarbeid 17. året332
Feltarbeid 18. året332
Feltarbeid 19. året332
Feltarbeid 20. året332
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m355
Arbeid med vatningsanlegg85
Traktortimar ved planting34
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde35
Strekking av gjerde, viltgjerde 22
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde12

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
236
3108
4108
5108
6144
7144
8245
9245
10245
11245
12245
13144
14144
15144
16144
17108
18108
19108
20108


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 3.517.768

Fordelt på 5005 timar feltarbeid og 2881 timar hausting i bæreåra vert det kr 446 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 10698 4937 5761 0 0 8512 -2751 22850 -25601
2 37074 29572 8964 57683 32215 16108 8512 33063 22850 10213
3 111232 67324 16825 161731 69831 34916 8512 118303 22850 95453
4 111232 67324 16825 161731 69831 34916 8512 118303 22850 95453
5 111232 67324 16825 161731 90686 45343 8512 107876 22850 85026
6 148315 86205 16825 217695 110983 55491 8512 153691 22850 130841
7 148315 86205 16825 217695 110983 55491 8512 153691 22850 130841
8 252129 139054 16825 374357 126109 63054 8512 302791 22850 279941
9 252129 139054 16825 374357 126109 63054 8512 302791 22850 279941
10 252129 139054 16825 374357 132067 66034 8512 299812 22850 276962
11 252129 139054 16825 374357 141005 70502 8512 295343 22850 272493
12 252129 139054 16825 374357 141005 70502 8512 295343 22850 272493
13 148315 86205 16825 217695 125879 62939 8512 146243 22850 123393
14 148315 86205 16825 217695 125879 62939 8512 146243 22850 123393
15 148315 86205 16825 217695 125879 62939 8512 146243 22850 123393
16 148315 86205 16825 217695 125879 62939 8512 146243 22850 123393
17 111232 67324 16825 161731 132395 66197 8512 87021 22850 64171
18 111232 67324 16825 161731 132395 66197 8512 87021 22850 64171
19 111232 67324 16825 161731 132395 66197 8512 87021 22850 64171
20 111232 67324 16825 161731 132395 66197 8512 87021 22850 64171
Sum 2966234 1724038 316759 4373513 2183917 1091959 170240 3111314 457000 2654314
Gjennomsnitt 148312 86202 15838 218676 109196 54598 8512 155566 22850 132716

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 18.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 13.1 % der alle anleggskostnader ligg til grunn