Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:23.10.2013
Kommune:ULLENSVANG Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:3.2 daa Totalareal gard:30 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:525 stk   
Avling per dekar:700 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-34.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-17.00 kr
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m 9.40 kr per stk-3.20 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-44.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.10 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 70.00 kr per stk-20.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt16613
Manuelt arbeid felt16613
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt5120
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt24733
Varekostnad totalt86729
Varekostnad felt86729
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt111462

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante525.002100.00Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.0094.00planterekkje22.002068.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0056.00eigen_formel117.336570.67Anleggskostnad
Plastbelagte lettmetallstenger 22 mm x 2,70 m1.009.40plante525.004935.00Anleggskostnad
Jordanker2.0051.00planterekkje22.001122.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.10rekkjemeter3080.003388.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante315.001001.70Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.40plante1050.00420.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje88.00470.80Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje66.001650.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.38692.01Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa3.2011200.00Anleggskostnad
Roundup0.6082.00daa1.92157.44Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa2.88459.36Anleggskostnad
Multi K-Mg (småfrukta sortar)20.0018.70daa64.001196.80Anleggskostnad
Fullgjødsel 18-3-1512.503.58daa40.00143.20Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa960.001190.40Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0070.00plante525.0036750.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1070.00plante52.503675.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0049.00eigen_formel129.336337.33Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.36plante2100.00756.00Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
3992 kg893 kg99 kg45 %
4992 kg893 kg99 kg45 %
5992 kg893 kg99 kg45 %
62426 kg2183 kg243 kg110 %
72426 kg2183 kg243 kg110 %
82426 kg2183 kg243 kg110 %
92426 kg2183 kg243 kg110 %
102426 kg2183 kg243 kg110 %
113087 kg2778 kg309 kg140 %
123087 kg2778 kg309 kg140 %
133087 kg2778 kg309 kg140 %
143087 kg2778 kg309 kg140 %
153087 kg2778 kg309 kg140 %
163087 kg2778 kg309 kg140 %
172646 kg2381 kg265 kg120 %
182646 kg2381 kg265 kg120 %
192646 kg2381 kg265 kg120 %
202646 kg2381 kg265 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
3893 kgkr 17860kr 0kr 17860
4893 kgkr 17860kr 0kr 17860
5893 kgkr 17860kr 0kr 17860
62183 kgkr 43660kr 0kr 43660
72183 kgkr 43660kr 0kr 43660
82183 kgkr 43660kr 0kr 43660
92183 kgkr 43660kr 0kr 43660
102183 kgkr 43660kr 0kr 43660
112778 kgkr 55560kr 0kr 55560
122778 kgkr 55560kr 0kr 55560
132778 kgkr 55560kr 0kr 55560
142778 kgkr 55560kr 0kr 55560
152778 kgkr 55560kr 0kr 55560
162778 kgkr 55560kr 0kr 55560
172381 kgkr 47620kr 0kr 47620
182381 kgkr 47620kr 0kr 47620
192381 kgkr 47620kr 0kr 47620
202381 kgkr 47620kr 0kr 47620
Sum39786 kgkr 795720kr 0kr 795720
Gjennomsnitt1989 kgkr 39786kr 0kr 39786

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
13343806143523-63039474
2006143523-6306036
3075646143523-63013600
4075646143523-63013600
5075646143523-63013600
60184906143523-63024526
70184906143523-63024526
80184906143523-63024526
90184906143523-63024526
100184906143523-63024526
110235306143523-63029566
120235306143523-63029566
130235306143523-63029566
140235306143523-63029566
150235306143523-63029566
160235306143523-63029566
170201676143523-63026203
180201676143523-63026203
190201676143523-63026203
200201676143523-63026203
SUM3343833699012286010460-12600491148
Gjennomsnitt1672168506143523-63024557

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11114620473221749700001951121602
20230925222174970472500195116954
30113125222174970897805952195125980
40113125222174970897805952195125980
50113125222174970897805952195125980
6011312522217497016538014556195142144
7011312522217497016538014556195142144
8011312522217497016538014556195142144
9011312522217497016538014556195142144
10011312522217497016538014556195142144
11011312522217497017955018522195147528
12011312522217497017955018522195147528
13011312522217497017955018522195147528
14011312522217497017955018522195147528
15011312522217497017955018522195147528
16011312522217497017955018522195147528
17011312522217497017955015876195144882
18011312522217497017955015876195144882
19011312522217497017955015876195144882
20011312522217497017955015876195144882
Sum11146222663526144101499400293895026527239012891914
Gjennomsnitt557311332632217497014695013264195144596

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleigeEmballasje
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året32
Feltarbeid 3. året60
Feltarbeid 4. året60
Feltarbeid 5. året60
Feltarbeid 6. året110
Feltarbeid 7. året110
Feltarbeid 8. året110
Feltarbeid 9. året110
Feltarbeid 10. året110
Feltarbeid 11. året120
Feltarbeid 12. året120
Feltarbeid 13. året120
Feltarbeid 14. året120
Feltarbeid 15. året120
Feltarbeid 16. året120
Feltarbeid 17. året120
Feltarbeid 18. året120
Feltarbeid 19. året120
Feltarbeid 20. året120
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m79
Arbeid med vatningsanlegg32
Traktortimar ved planting13
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
340
440
540
697
797
897
997
1097
11123
12123
13123
14123
15123
16123
17106
18106
19106
20106


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 954.121

Fordelt på 1959 timar feltarbeid og 1768 timar hausting i bæreåra vert det kr 256 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 6036 693 5343 0 0 7497 -2154 3901 -6055
2 0 6036 2781 3255 4725 2363 7497 -6605 3901 -10506
3 17860 13600 1603 29857 14930 7465 7497 14895 3901 10994
4 17860 13600 1603 29857 14930 7465 7497 14895 3901 10994
5 17860 13600 1603 29857 14930 7465 7497 14895 3901 10994
6 43660 24526 1603 66583 31094 15547 7497 43539 3901 39638
7 43660 24526 1603 66583 31094 15547 7497 43539 3901 39638
8 43660 24526 1603 66583 31094 15547 7497 43539 3901 39638
9 43660 24526 1603 66583 31094 15547 7497 43539 3901 39638
10 43660 24526 1603 66583 31094 15547 7497 43539 3901 39638
11 55560 29566 1603 83523 36477 18239 7497 57787 3901 53886
12 55560 29566 1603 83523 36477 18239 7497 57787 3901 53886
13 55560 29566 1603 83523 36477 18239 7497 57787 3901 53886
14 55560 29566 1603 83523 36477 18239 7497 57787 3901 53886
15 55560 29566 1603 83523 36477 18239 7497 57787 3901 53886
16 55560 29566 1603 83523 36477 18239 7497 57787 3901 53886
17 47620 26203 1603 72220 33831 16916 7497 47807 3901 43906
18 47620 26203 1603 72220 33831 16916 7497 47807 3901 43906
19 47620 26203 1603 72220 33831 16916 7497 47807 3901 43906
20 47620 26203 1603 72220 33831 16916 7497 47807 3901 43906
Sum 795720 457710 32334 1221096 559167 279584 149940 791573 78020 713553
Gjennomsnitt 39786 22886 1617 61055 27958 13979 7497 39579 3901 35678

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 17.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 13.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn